erb

Víta Vás obec

Partizánska Ľupča

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes264
mod_vvisit_counterVčera350
mod_vvisit_counterTento týždeň2681
mod_vvisit_counterMinulý týždeň2173
mod_vvisit_counterTento mesiac5229
mod_vvisit_counterMinulý mesiac9397
mod_vvisit_counterSpolu1960136
Úvod
Materská škola PDF Tlačiť E-mail

Naša materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školu v Partizánskej Ľupči, ktorá sa volá Rozprávková škôlka. Poskytuje celodennú alebo poldennú výchovnú starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov. materskú školu navštevujú aj deti zo susednej obce Malatíny. Materská škola má dve triedy. K septembru 2012 bolo zapísaných 38 detí, z toho 12 predškolákov; 4 detí malo odloženú povinnú školskú dochádzku. Prevádzka materskej školy je denne od 6,30 hod. do 16,00 hod. . Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň pri základnej škole.

Keďže naša MŠ sa volá „Rozprávková škôlka“ aj vo výchovno-vzdelávacom procese sme maximálne zakomponovali návrat ku „ klasickým slovenským rozprávkam“. Pomocou rozprávok vedieme deti k úcte k starším, k pomoci slabším, posilňujeme citové väzby k rodine, silu priateľstva ...

Vzťah ku klasickým rozprávkam umožňuje aj výzdoba v priestoroch MŠ, počúvanie a čítanie rozprávok, prezeranie rozprávkových kníh v detskej knižnici.

Personálne obsadenie:

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Malvína Zvarová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Milota Mydielková

Učiteľky: Mgr. Jana Vieriková – triedna učiteľka I. triedy, Kristína Poliaková - učiteľka

                Anna Beňová – triedna učiteľka II. triedy

Upratovačka: Janka Chalupková

Vedúci ŠJ: Zdeno Mach

V školskom roku 2014/2015 bolo do MŠ zapísaných 49 detí. Z toho v septembri nastúpilo 45 detí. Zápisu do ZŠ sa zúčastnilo 17 detí. Náš školský vzdelávací program má názov „Cesta za poznaním “. Je zameraný na poznávanie histórie obce, jej zvykov, tradícií a regiónu Liptov.

Údaje o aktivitách a prezentácie materskej školy:

 • V materskej škole plníme úlohy Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Cesta za poznaním“, ktorý je zameraný na regionálnu výchovu.
 • Materská škola má vypracované vlastné projekty „Zdravá škola“ a „Environmentálna výchova“ (bez koordinátora). Projekty sú zamerané na rozvíjanie základov zdravého spôsobu života a zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu.
 • Materská škola spolupracuje s rodinou, základnou školou, s Obecným úradom Partizánska Ľupča a inými odbornými inštitúciami (detská lekárka, Centrum pedagogického poradenstva a prevencie, DIC).
 • Deti sa zúčastňujú divadelných predstavení, výchovných koncertov, cirkusových vystúpení.
 • V priestoroch materskej školy vystavujeme práce k nahliadnutiu rodičom.
 • Uskutočňujeme výstavky – jesene, Vianoce, Veľká noc.
 • Výtvarné práce detí posielame do detských časopisov Včielka, Adamko

Akcie MŠ:

 • Zapojenie do projektu „Koníky naši kamaráti“
 • Krúžková činnosť:   -  krúžok anglického jazyka, tanečný krúžok, výtvarný krúžok
 • Mikulášska besiedka
 • Vianočný koncert
 • Detský karneval
 • Deň matiek
 • Majáles
 • Deň detí
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Deň otvorených dverí + ukážka pohybového a relaxačného cvičenia a edukačnej aktivity s 5 - 6 ročnými deťmi
 • Pečenie vianočných koláčikov
 • Vianočné posedenie s rodičmi v materskej škole
 • Sánkovačka na Kráľovciach
 • Návšteva obecnej knižnice
 • Šalátový – vitamínový deň
 • Návšteva domácej minifarmy
 • Deň kvetov
 • Návšteva skanzenu v Pribyline

Absolvované akcie za prvý polrok školského roka 2014/2015

 • Koníky moji kamaráti – každý mesiac 1x
 • 1.10.2014 Beseda o včelách , mede , ochutnávka medu
 • 17.10.2014 Divadlo – Rozprávka Zlaté kurča
 • 28.10.2014 Exkurzia – Poľovnícka výstava – Lipt. Mikuláš, Beseda – Starostlivosť o zvieratká v Zime + Tvorivá dielňa
 • 11.11.2014 Exkurzia – Kroje , remeslá – múzeum Ružomberok , Likavský hrad, Modelárska výstava lietadiel, lodí, dopravných prostriedkov
 • 14.12.2014 Vianočný koncert
 • 8.12.2014 Stretnutie s Mikulášom
 • 30.1. 2015 / Maškarný karneval
 • Tvorivé dielne
 • Predplavecký kurz
 • Školský ples


 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Meniny má

Dnes: Blanka
Zajtra: Adolf