Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra Tlačiť
erb V súlade s §18f, odst. 1 písmeno b zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór obce plán kontrólnej činnosti na 1. polrok 2019. (dokument na stiahnutie)