Zákazky podľa §9 ods.9

Dodávka postelí vrátane dovozu na miesto určenia a následnej montáže
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: Postele
Výzva na predloženie ponuky - zverejnené 09. 02. 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - zverejnené 23. 02. 2015
UKONČENÉ
Dodávka nábytku vrátane dovozu na miesto určenia a následnej montáže
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: Nábytok
Výzva na predloženie ponukyzverejnené 09. 02. 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkzverejnené 20. 02. 2015
UKONČENÉ
Oprava miestnych komunikácii v Obci Partizánska Ľupča /výtlky/
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: Uskutočnenie stavebných prác spojených s opravou miestnych komunikácii v Obci Partizánska Ľupča na základe zadávacích súťažných podkladov verejného obstarávateľa.
Výzva na predloženie ponuky – zverejnené 05. jún 2014
Rozpočet
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Zverejnené 13. júna 2014
UKONČENÉ
Rekonštrukcia chodníka
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: Uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou chodníka  v Obci Partizánska Ľupča na základe zadávacích súťažných podkladov verejného obstarávateľa.
Výzva na predloženie ponuky - zverejnené 05. jún 2014
Rozpočet
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Zverejnené 13. júna 2014
UKONČENÉ
IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 4. Dlažba chodníkov
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  pre IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 4. Dlažba chodníkov
Výzva na predloženie ponuky - zverejnené 15. novembra 2013
Rozpočet
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Zverejnené 29. novembra 2013
UKONČENÉ
IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 3. Obrubníky, poklopy
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  pre IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 3. Obrubníky, poklopy
Výzva na predloženie ponuky- zverejnené 15. novembra 2013
Rozpočet
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Zverejnené 29. novembra 2013
UKONČENÉ
IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 2. Chodníky – Podložie chodníkov
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  pre IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 2. Chodníky – Podložie chodníkov
Výzva na predloženie ponuky- zverejnené 15. novembra 2013
Rozpočet
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Zverejnené 29. novembra 2013
UKONČENÉ
IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 1.  Komunikácia – Úprava podložia, dočasná vrchná vrstva komunikácií
Názov: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  pre IBV Partizánska Ľupča – Kamence: Časť 1. Komunikácia – Úprava podložia, dočasná vrchná vrstva komunikácií
Výzva na predloženie ponuky- zverejnené 15. novembra 2013
Rozpočet
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Zverejnené 29. novembra 2013
UKONČENÉ

Comments are closed.