Podlimitné zákazky

Dom sociálnych služieb – Karita
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Zverejnené 10. februára 2014
Dom sociálnych služieb – Karita
Názov: Zadávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s predmetom zákazky: Dom sociálnych služieb – Karita, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania postupom verejnej súťaže bolo  uverejnené  vo Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod číslom oznámenia 11308-MSP
Informačná povinnosť: Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Zverejnené 28. novembra 2013
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 


Comments are closed.