Rok 2015

Číslo faktúryPopis fakturovaného tovaruSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
447/2015Telefón103,0431.12.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 28 Bratislava
28.12.2015
446/2015Za dodaný materiál a vykonané práce na bytovom dome č. 422 u p. Škvareninovej a p. Fričovej127,2031.12.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
13.12.2015
445/2015Za dodaný tovar - oprava verejného osvetlenia a verejného rozhlasu274,1031.12.2015MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš
05.01.2016
444/2015Odvoz odpadu147,2931.12.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.01.2016
443/2016vodné - preplatok- 27,8431.12.2015Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
21.01.2016
442/2015vodné - nedoplatok45,8831.12.2015Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
21.01.2016
441/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za december 201560,0031.12.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.01.2016
440/2015Vodné-nedoplatok250,7031.12.2015Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
21.01.2016
439/2015Pramenitá voda do výdajníka11,7631.12.2015PureWater s.r.o.
Bosákova 7
851 04 Bratislava
13.01.2016
438/2015Aktualizácia žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 "Zvýšenie energetickej efektívnosti obecného úradu v Partizánskej Ľupči " v súlade s výzvou Environmentálneho fondu na rok 2015 a následné doplnenie žiadosti.344,00Objednávka 28/201531.12.2015Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
12.01.2016
437/2015Prevádzka spojov221,3831.12.2015ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.01.2016
436/2015Pelety pre požiarnu zbrojnicu a Zariadenie pre seniorov Karita, Partizánska Ľupča1 374,5430.12.2015MT PELET s.r.o.
Priemyselná zóna 510
Závažná Poruba
03.01.2016
435/2015Podklady pre kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s.č. 174 v k.ú. Partizánska Ľupča250,0029.12.2015EnCo Company, s.r.o.
Ul. Čsl. Brigády 1611/16
031 01 Liptovský Mikuláš
17.01.2016
434/2015Za opravu MV ŠKODA FABIA, EČV LM695BL319,5329.12.2015AUTOPROFIN s.r.o.
Bystrická cesta 2377/39
034 01 Ružomberok
21.12.2015
433/2015Za vykonané práce na akcii "Dom sociálnych služieb - Karita"86 189,7229.12.2015STAVEKO-SK, a.s.
K cintorínu 561/45
010 04 Žilina
29.01.2016
432/2015Vývoz nádob za 11/2015216,0023.12.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.12.2015
431/2015Členský príspevok na rok 2016 pre združenie zborov pre občianske záležitosti ČLOVEK ČLOVEKU50,3223.12.2015Združenie ZPOZ
Ul. ČA 26
974 01 Banská Bystrica
31.03.2016
430/2015Kominárske práce - základná škola, bytovka 422, kultúrny dom, požiarna zbrojnica376,3223.12.2015Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
Na Kopanici 1435/37
026 01 Dolný Kubín
29.12.2015
429/2015Tovar40,6323.12.2015CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
PJ 024 Partizánska Ľupča
05.01.2016
428/2015Tovar149,6023.12.2015CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
PJ 024 Partizánska Ľupča
05.01.2016
427/2015Odvoz odpadu62,2818.12.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
10.12.2015
426/2015Právo pre ROPO A OBCE (predplatné mesačníka január 2016 - december 2016)72,0018.12.2015Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
25.12.2015
425/2015Zhotovenie prieskumov, rozborov a výskumu verejnej mienky v obci Partizánska Ľupča - PHSR990,00Zmluva o dielo zo 16.12.201518.12.2015Ing. Helena Priesolová
Dielnice 829/77
034 84 Liptovské Sliače
23.12.2015
424/2015Noviny "Nové slovo Partizánskej Ľupče"621,6018.12.2015Preset, s.r.o.
Liptovský Michal 13
30.12.2015
423/2015Zoznam predvedených hudobných diel, 9.roč. remeselníckeho jarmoku, upomienka16,0816.12.2015SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
24.12.2015
422/2015Za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní, v súvislosti s predmetmi zákaziek - umývačka riadu, pneumatiky, dobudovanie verejného osvetlenia, vypracovanie PD na stavbu materskej školy1 200,00Zmluva č. 07/2015 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 21.05.201516.12.2015IVOMOS
Ing. Ivan Moravčík
Borova 3295/36
010 07 Žilina
29.12.2015
421/2015Dodaný materiál a vykonané práce na stavbe : Dobudovanie verejného osvetlenia v lokalite Kamence11 300,14Objednávka č. 35/2015 v zmysle vyhodnotenia ponúk zo dňa 12.10.201514.12.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
20.12.2015
420/2015Za dodaný materiál a montáž konvektorov v budove OFK374,34Objednávka č. 36/201514.12.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
27.12.2015
419/2015Za dodaný materiál a vykonané práce v bytovom dome - výmena batérie v byte p. Antolovej59,6314.12.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
27.12.2015
418/2015Za dodaný materiál a vykonané práce na bytovom dome - výmena batérie v byte p. Fričovej63,7114.12.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
27.12.2015
417/2015Odvoz odpadu301,9714.12.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.12.2015
416/2015
Doprava KUKA, poplatok za uloženie KO odpadu, zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie stavebného odpadu1 580,8414.12.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
25.12.2015
415/2015Za vykonané stavebné práce - zhotovenie prístupovej cesty k multifunkčnému ihrisku v areáli ZŠ s MŠ2 109,52Objednávka č. 34/201511.12.2015Ing. František Jendroľ
STAVPOČ
Klin 175
029 41
09.01.2016
414/2015Za vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 2/2013-4 na akcii "Dom sociálnych služieb - Karita 16 244,42Zmluva o dielo č. 2/2013-411.12.2015STAVEKO - SK a.s.
K cintorínu 561/45
010 04 Žilina
11.01.2016
413/2015Za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus19,0008.12.2015SWAN plus, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.12.2015
412/2015Telefón59,4208.12.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.12.2015
411/2015Servis počítačov, toner176,4008.12.2015FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
15.12.2015
410/2015Podrobné vytýčenie bodov hraníc pre verejné osvetlenie v IBV Kamence v k.ú. Partizánska Ľupča65,0007.12.2015Ing. Ján Benikovský
V Luhoch 5
031 01 Lipt. Mikuláš
21.12.2015
409/2015Servis kotlov HERZ v základnej škole120,0007.12.2015HERZ s.r.o.
Priemyselná 3131
900 27 Bernolákovo
18.12.2015
408/2015tovar346,2604.12.2015D.H.KOMPLET s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
13.12.2015
407/2015Materiál do krovinorezov87,6604.12.2015MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
10.12.2015
406/2015servisný výjazd pri oprave internetu15,0004.12.2015PROFI-NET
ul. 1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
12.12.2015
405/2015prenájom rohoží15,3104.12.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
18.12.2015
404/2015Úhrada členského za rok 2016203,6102.12.2015Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 Bratislava
02.12.2015
403/2015Fakturácia za webhosting domény www.partizanskalupca.sk od 01 - 12/201624,0002.12.20153W s.r.o.
Michajlov 51
067 73 Ubľa
15.12.2015
402/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za november 201560,0002.12.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriániska 19
040 01 Košice
14.12.2015
401/2015Prevádzka spojov za november 2015221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme - č. zmluvy 2/LM/201502.12.2015ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.12.2015
400/2015Obecné noviny na rok 2016 od čísla 1 po číslo 5267,6002.12.2015INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
08.12.2015
399/2015Servisná perióda 12/2015, tonery99,0002.12.2015FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.12.2015
398/2015Tovar112,7927.11.2015COOP Jednota Liptovský Mikuláš
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
01.11.2015
397/2015Pelety pre nájomnú bytovku a požiarnu zbrojnicu2 520,0027.11.2015MT PELET s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
03.12.2015
396/2015Pelety pre ZPS Karita1 260,0025.11.2015MT PELET s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
03.12.2015
395/2015Kultúrno umelecké účinkovanie žiakov ZUŠ Ľ. Fullu na koncerte pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" dňa 7.11.2015200,00objednávka 33/201523.11.2015Rodičovské združenie pri ZUŠ Ľ. Fullu
Nám. A Hlinku 14
034 01 Ružomberok
27.11.2015
394/2015Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 k projektu "Revitalizácia historického centra obce Partizánska Ľupča, II. etapa.160,0018.11.2015Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
05.12.2015
393/2015Vývoz nádob za 10/2015216,0018.11.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.11.2015
392/2015Členský príspevok v Združení obcí regionálneho rozvoja centra Martin na rok 2016152,9216.11.2015RVC Martin
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
16.11.2015
391/2015Účtovná závierka v rozpočtových organizáciách zriadených obcou19,0016.11.2015RVC Martin
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
16.11.2015
390/2015Vypracovanie monitorovacej správy č. 4 ku projektu "Nadstavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice-vytvorenie priestorov stálej požiarnej služby160,0016.11.2015Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
26.11.2015
389/2015Poplatok za uloženie stav. odpadu, doprava KUKA, zmesový KO,2 082,6516.11.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
26.11.2015
388/2015Zemné práce - úprava a odvoz zeminy, Kamence639,7216.11.2015DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14 Ľubeľa
24.11.2015
387/2015Telefón96,0513.11.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 28 Bratislava
25.11.2015
386/2015Odvoz odpadu304,3211.11.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.11.2015
385/2015Stravné lístky1 101,3611.11.2015DOXX-stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
18.11.2015
384/2015Udržiavací poplatok KEO DOS 2016, ročná licencia programu KEO WIN 2016262,2809.11.2015KEO s.r.o.
Poľná 151
991 06 Záhorce
18.11.2015
383/2015Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0009.11.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.11.2015
382/2015Prenájom rohože 10/201511,0409.11.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
19.11.2015
381/2015Služby WEB GIS
Mesačný poplatok 10/2015
60,0009.11.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.11.2015
380/2015Oprava kopírovacieho stroja79,9209.11.2015RIMINO SYSTÉM
Hurbanova 2074
031 01 Liptovský Mikuláš
28.10.2015
379/2015telefón56,7809.11.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.11.2015
378/2015Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík19,1705.11.2015KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
31.12.2015
377/2015Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - hasičská avia126,4505.11.2015KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
31.12.2015
376/2015Združené poistenie majetku804,2205.11.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
12.11.2015
375/2015Združené poistenie majtetku1008,0705.11.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
12.11.2015
374/2015Servisná perióda - november 201545,0005.11.2015FreeTech services, s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
09.11.2015
373/2015Dodaný tovar a vykonané elektropráce - zriedenie odberného miesta na námestí827,80Objednávka č. 22/201505.11.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
13.11.2015
372/2015Výkon plošiny pri oprave miestneho rozhlasu451,4405.11.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
13.11.2015
371/2015Znalecký posudok Zariadenia pre seniorov Karita, s.č. 84399,00Objednávka č. 32/201505.11.2015Ing. Miroslav Todák
Čsl. brigády 1611/16
031 18 Liptovský Mikuláš
09.11.2015
370/2015Združené poistenie majetku40,7705.11.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
06.10.2015
369/2015Prevádzka spojov221,3805.11.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
13.11.2015
368/2015Elektro materiál 195,0005.11.2015MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš
13.11.2015
367/2015Preprava osôb158,4001.11.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
12.11.2015

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
366/2015Noviny - Nové slovo Partizánskej Ľupče č. 3/2015739,2001.11.2015Preset, s.r.o.,
Liptovský Michal 13
034 83
13.11.2015
365/2015Salónky - k Mesiacu úcty k starším649/201501.11.2015CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
09.11.2015
364/2015Podrobné vytýčenie bodov multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ180,0001.11.2015Ing. Benikovský Ján
V Luhoch 5
031 01 Liptovský Mikuláš
06.11.2015
363/2015tovar112,7901.11.2015COOP JEDNOTA
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
01.11.2015
362/2015Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy114,0027.10.2015Regionálne vzdelávacie centrum Martin
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
27.10.2015
361/2015Výkon stavebno-montážnej činnosti, prekládka vodovodného potrubia na cintoríne91,3127.10.2015Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
05.11.2015
360/2015Účtovná závierka v obciach k 31.12.201519,0027.10.2015Regionálne vzdelávacie centrum Martin
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
27.10.2015
359/2015Verejná správa39,0022.10.2015PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
23.10.2015
358/2015Projekt stavby "Stavebné úpravy a prístavba materskej školy" v Partizánskej Ľupči6 120,0022.10.2015Ing. Pavol Tkáč
PRO-ING
Liptovská 2127/6
034 01 Ružomberok
04.11.2015
357/2015Filmovanie + výroba DVD videa "Remeselnícky jarmok 2015"505,0022.10.2015CEPER FILM s.r.o.
Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
10.11.2015
356/2015Aktualizácia KEO 2015/0713,5022.10.2015KEO s.r.o.
Poľná 151
991 06 Záhorce
02.11.2015
355/2015Vývoz odpadovej vody - kultúrny dom90,0022.10.2015Michal Zaťko
Dúbrava 215
032 12 Liptovský Mikuláš
02.11.2015
354/2015Pristavenie kontajnera (športový areál) a odvoz na skládku Partizánska Ľupča84,0022.10.2015Michal Zaťko
Dúbrava 215
032 12 Liptovský Mikuláš
02.11.2015
353/2015Darčekový predmet pre občanov k mesiacu úcty k starším.504,7922.10.2015QUILTEX a.s.
Garbiarska 678
031 01 Liptovský Mikuláš
01.11.2015
352/2015Vývoz nádob za 9/2015321,0022.10.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.10.2015
351/2015Vykonané práce na oprave verejného osvetlenia a rozhlasu v Partizánskej Ľupči a na Magurke za obdobie od 1.1.2015 do 30.9.2015552,0022.10.2015EL ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
30.10.2015
350/2015Kontrola hydrantov, montáž hasiacich prístrojov.209,5415.10.2015Ivan Lupták
Lesná 2035/8
034 01 Ružomberok
29.10.2015
349/2015Doprava KUKA, poplatok za uloženie stavebného odpadu, zmesový komunálny odpad1853,1115.10.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
28.10.2015
348/2015odvoz odpadu154,8012.10.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.10.2015
347/2015odvoz odpadu555,2312.10.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
07.10.2015
346/2015telefón60,7912.10.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 28 Bratislava
26.10.2015
345/2015Kľúčová schránka pre obecný úrad, Karita118,8009.10.2015B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
22.10.2015
344/2015telefón51,5809.10.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
19.10.2015
343/2015Za vykonané práce na akcii "Dom sociálnych služieb Karita99 989,12Zmluva o dielo č. 2/2013-409.10.2015STAVEKO-SK a.s.
K cintorínu 561/45
010 04 Žilina
06.11.2015
342/2015Za výkon činnosti stavebného dozoru : Dom sociálnych služieb Karita3 240,00Mandátna zmluva č. 1STD/2014/IVOMOS/Partizánska Ľupča zo dňa 16.04.2014 v zostávajúcej časti09.10.2015IVOMOS
Ing. Ivan Moravčík
Borova 3295/36
010 07 Žilina
23.10.2015
341/2015Za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0008.10.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
19.10.2015
340/2015Prenájom rohože11,0408.10.2015Lindstom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
22.10.2015
339/2015Dodaný vodoinštalačný materiál a vykonané práce na 12 bytovej jednotke v bytoch p. Hladišovej a p. Antolovej33,2006.10.2015EL - ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
13.10.2015
338/2015Čísla na dvere, popis na dvere, príprava stroja a grafické práce - DSS Karita269,2806.10.2015Preset, s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
15.10.2015
337/2015Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby "Prípojka NN" a technická pomoc (revízie) v profesii Elektro - prípojka NN trhy č. 3, technická pomoc - revízia prípojky NN - trhy č. 1,2,3150,0006.10.2015Stanislav Kubín
Ľubeľa 108
032 14
15.10.2015
336/2015Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby "Zvýšenie energetickej efektívnosti obecného úradu v Part. Ľupči v profesii Elektro - doplnenie40,0006.10.2015Stanislav Kubín
Ľubeľa 108
032 14
15.10.2015
335/2015Tovar176,9606.10.2015CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
14.10.2015
334/2015Pramenitá voda + plastové poháre4,7906.10.2015PureWater s.r.o.
Bosákova 7
851 04 Bratislava
14.10.2015
333/2015Úprava projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu v Partizánskej Ľupči"432,0006.10.2015Ing. Pavol Tkáč, PRO-ING
Liptovská 2127/6
034 01 Ružomberok
19.10.2015
332/2015Poháre - ceny na Memoriál Celestína Vajdu161,9106.10.2015Janka Bystričanová - MAJABY
Riadok 9
034 01 Ružomberok
27.07.2015
331/2015Materiál pre pílky, kosačku a krovinorezy111,5605.10.2015MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
09.10.2015
330/2015servisná perióda - október 2015, tonery196,2002.10.2015FreeTech services, s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.10.2015
329/2015preprava osôb - futbalisti197,7602.10.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
12.10.2015
328/2015Liptovské noviny 38/2015 zo dňa 29.9.2015112,0102.10.2015Petit Press a.s.
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
14.10.2015
327/2015Hudobná produkcia Dja na akcii 9. ročník remeselníckeho jarmoku dňa 19.9.2015300,0002.10.2015FRESH, Ján Tlamka
Podtatranského 65
031 01 Liptovský Mikuláš
14.10.2015
326/2015Farba na kontajnery62,5601.10.2015PETRUS GROUP s.r.o.
Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš
10.10.2015
325/2015prevádzka spojov221,3801.10.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.10.2015
324/2015tovar176,9601.10.2015CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
14.10.2015
323/2015tovar372,2801.10.2015Jednota SD
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
01.10.2015
322/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za september 201560,0001.10.2015GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.10.2015
321/2015Nedoplatok19,9928.09.2015Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
09.10.2015
320/2015Nedoplatok27,2028.09.2015Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
09.10.2015
319/2015Stolička Erika - doplnenie rozbitej stoličky v KD41,0018.09.2015EXITERIA a.s.
Viedeňská 119
619 00 Brno
18.09.2015
318/2015Nedoplatok59,9928.09.2015Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
09.10.2015
317/2015JOHNNY suché WC a sanitárna technika288,0024.09.2015JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary Dolečky
900 61 Gajary
01.10.2015
316/2015Nedoplatok -krátkodobý odber - námestie - 9100252109117,6023.09.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
05.10.2015
315/2015Nedoplatok - krátkodobý odber -námestie - 9100252112117,6023.09.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
05.10.2015
314/2015Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla LM 561CE154,8023.09.2015KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
27.11.2015
313/2015Oprava mot. vozidla NISSAN LM 561CE320,9023.09.2015AUTOPROFIN s.r.o.
Bystrická cesta 2377/39
034 01 Ružomberok
03.10.2015
312/2015Fotoslužby - 9. ročník remeselníckeho jarmoku150,0022.09.2015PENAPRINT s.r.o.
I. Houdeka 1941/51
034 01 Ružomberok
28.09.2015
311/2015Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného - 9. ročník remeselníckeho jarmoku80,4022.09.2015SOZA
Rstislavova 3
821 08 Bratislava
07.10.2015
310/2015My liptovské noviny25,0021.09.2015Petit Press a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
05.10.2015
309/2015Doprava KUKA, popl za uloženie KO, zmesový KO, 1100 l nádoby1679,6919.09.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
28.09.2015
308/2015Preprava odpadu a manipulácia s kontajnerom za mesiac august 2015168,8419.09.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.09.2015
307/2015Vývoz nádob za 8/2015318,0019.09.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.09.2015
306/2015Ohňostrojné práce - 9. ročník remeselníckeho jarmoku200,0019.09.2015Ing. Ľubomír Jurek
MARBORKA
Stošice 248
031 04
26.09.2015
305/2015Verejná správa39,0018.09.2015PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
20.02.2016
304/2015Technické zabezpečenie 9. roč. remeselníckeho jarmoku, konaný dňa 19.9.2015 v obci Part. Ľupča1600,0018.09.2015KING Light Sound RENTAL SYSTEMS s.r.o.
Teheleň 581
032 15 Partizánska Ľupča
04.10.2015
303/2015Čistiace prostriedky "DSS KARITA"866,5118.09.2015D.H.Komplet s.r.o.
Bodice 101
031 01
27.09.2015
302/2015Telefón61,8818.09.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.09.2015
301/2015Vrtné práce - ihrisko1248,0018.09.2015Iveta Gelačáková
Čierne 917
023 13
29.09.2015
300/2015Čistiace prostriedky995,2718.09.2015D.H.Komplet s.r.o.
Bodice 101
031 01
27.09.2015
299/2015Oprava mot. vozidla NISSAN X-TRAIL, LM 561CE386,7518.09.2015AUTOPROFIN s.r.o.
Bystrická cesta 2377/39
034 01 Ružomberok
20.09.2015
298/2015Omietané rezivo - budova za poštou335,2218.09.2015VOKUMA s.r.o.
Partizánska Ľupča 654
032 15
16.09.2015
297/2015Čistiace prostriedky 85,6218.09.2015D.H.Komplet s.r.o.
Bodice 101
031 01
27.09.2015
296/2015Hasiace prístroje
Označenie hasiaceho prístroja piktogramom
564,4814.09.2015Ivan Lupták
Lesná 2053/8
034 01 Ružomberok
23.09.2015
295/2015Za služby spojené so zabezpečení, prípravou a organizáciou programu 9. ročník remeselníckeho jarmoku v Part. Ľupči dňa 19.9.20154900,0014.09.2015Liptovská Umelecká Agentúra s.r.o.
Svätý Kríž 198
032 11
16.09.2015
294/2015Vykonané vonkajšie prehliadky Expanzomatov Reflex, DSS Karita Part. Ľupča59,0014.09.2015Peter Chudjak
Hrabovská cesta 9
034 01 Ružomberok
28.09.2015
293/2015Prenájom rohože15,3114.09.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
24.09.2015
292/2015Stravné lístky1832,4011.09.2015DOXX - Stravné lístky s.r.o.
Kálov 356
010 01
16.09.2015
291/2015Zemné práce - odvoz a bágrovanie čiernej skládky (cesta do L. Sliača)ˇ910,8011.09.2015DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
14.09.2015
290/2015zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu v k.ú. Partizánska Ľupča na parcele č. 1223 a 2479/4210,00objednávka č. 23/201511.09.2015Ing. Ján Benikovský
V Luhoch 5
031 01 Liptovský Mikuláš
16.09.2015
289/2015telefón63,7111.09.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.09.2015
288/2015Rozbor vzoriek PV - DSS KARITA99,5811.09.2015LL, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
13.09.2015
287/2015Zemné práce za budovou pošty812,1609.09.2015DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
29.08.2015
286/2015Auditorské služby - overenie ročnej ÚZ k 31.12.2014860,0009.09.2015Ing. Anna Klimčíková
Nová 27/31
034 01 Liptovská Štiavnica
13.09.2015
285/2015Zemné práce - likvidácia čiernej skládky (cesta do L:Sliača)839,5207.09.2015DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
08.09.2015
284/2015Pracovné stretnutie matrikárok114,0007.09.2015RVC Martin
Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
07.09.2015
283/2015Služby LOCAL Bus, WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0007.09.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
17.09.2015
282/2015tabuľky85,4403.09.2015Preset s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
17.09.2015
281/2015Servisná perióda za 09/2015, tonery171,0002.09.2015FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.09.2015
280/2015tovar266,1602.09.2015Jednota SD
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
01.09.2015
279/2015Preprava osôb78,0002.09.2015SAD LIORBUS
ystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
11.09.2015
278/2015Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce19,0002.09.2015RVC Martin
Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
02.09.2015
277/2015Odpredaj klampiarskych výrobkov128,2902.09.2015Stanislav Lisý - DOLLIS
Ondrašovecká 1
031 05 Lipt. Mikuláš
09.09.2015
276/2015Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, predplatné časopisu (november 2015 - október 2016)75,0002.09.2015Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
15.09.2015
275/2015verejná správa ročník 201639,0002.09.2015Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
30.09.2015
274/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za august 201560,0002.09.2015GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.09.2015
273/2015prevádzka spojov221.3802.09.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.09.2015
272/2015tovar106,1031.08.2015CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
11.09.2015
271/2015prezentačné predmety obce975,3531.08.2015Penaprint s.r.o.
I. Houdeka 1941/51
034 01 Ružomberok
19.08.2015
270/2015Poplatok za uloženie stavebného odpadu, doprava KUKA, zmesový komunálny odpad2 904,9425.08.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
28.08.2015
269/2015Chyby pri nakladaní s majetkom obce a pri správe majetku obce38,0025.08.2015RVC Martin
Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
25.08.2015
268/2015tonery100,8021.08.2015FreeTech s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
28.08.2015
267/2015Preprava odpadu za mesiac júl 2015545,2021.08.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
31.08.2015
266/2015Vývoz nádob za 07/2015159,0021.08.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.08.2015
265/2015Betón - oprava humna pri pošte40,7421.08.2015LIBETO a.s.
Liptovská Teplá
034 83
31.08.2015
264/2015Kontrola, tlaková skúška a oprava hasičských prístrojov180,0721.08.2015Ivan Lupták
Lesná 2035/8
034 01 Ružomberok
26.08.2015
263/2015Betón - oprava humna pri pošte587,3321.08.2015LIBETO a.s.
Liptovská Teplá
034 83
28.08.2015
262/2015Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí114,0021.08.2015Združenie obcí RVC
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
21.8.2015
261/2015Telefón60,8814.08.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 28 Bratislava
25.08.2015
260/2015Prenájom rohože11,0414.08.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
27.08.2015
259/2015Dodávka, montáž a demontáž okna v kultúrnom dome - kuchynka na poschodí215,0014.08.2015IGMA - PLUS s.r.o.
Lazisko 156
032 11
20.08.2015
258/2015Materiál pre opravu pomníkov - Slatvinskô, Kráľ94,0014.08.2015IŠstav s.r.o.
Liptovská Teplá 114
034 83
18.08.2015
257/2015Stavebný materiál pre opravu pomníkov - Slatvinskô, Kráľ a pre sklad v kultúrnom dome167,6014.08.2015IŠstav s.r.o.
Liptovská Teplá 114
034 83
18.08.2015
256/2015Regále do skladu kultúrneho domu137,3014.08.2015TECHNOMETAL s.r.o.
Hlinická cesta
014 01 Bytča
26.08.2015
255/2015Local Bus., World Bus., Mibile Bus., - služby za telefón19,0014.08.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.08.2015
254/2015omietané rezivo, manipulácia nakladačom1 254,9001.08.2015VOKUMA s.r.o.
032 15 Partizánska Ľupča
06.08.2015
253/2015Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Partizánska Ľupča. Zameranie parcely č. 1222.191,00Objednávka č. 12/201501.08.2015Ing. Ján Benikovský
V Luhoch 5
031 01 Liptovský Mikuláš
14.08.2015
252/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za júl 201560,00Zmluva o poskytnutí služby a licenčnej zmluvy01.08.2015GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.08.2015
251/2015Digitálna ortofotomapa územia intravilánu a ornej pôdy obce Partizánska Ľupča v plošnom rozsahu 14,15 km2849,0001.08.2015GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.08.2015
250/2015Telefón 49,2701.08.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62
18.08.2015
249/2015Disky NISSAN420,0001.08.2015J+A LUNA AUTO
Revolučná 3
031 04 Liptovský Mikuláš
30.06.2015
248/2015Kompletné prezutie pneumatík s vyvážením, hasičské autá - II. časť faktúry1 440,00Kúpna zmluva č. Z201511348_Z01.08.2015ContiTrade Slovakia s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok
25.07.2015
247/2015Prevádzka spojov221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme01.08.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.08.2015
246/2015Servisná perióda -august 201545,0001.08.2015Free Tech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.08.2015
245/2015tovar189,7701.08.2015Jednota SD
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
01.08.2015

Číslo
faktúry
Popis fakturovaného plneniaSuma v
€ s DPH
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky
Dátum
doručenia
DodávateľDátum
splatnosti
244/2015Stôl rokovací, rovný, dĺžky 160, čerešňa 196,8031.07.2015B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
13.08.2015
243/2015Dodaný elektro materiál na objekt Karita - istič76,8030.07.2015EL ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
13.08.2015
242/2015Finančný spravodajca, ročník 2016 - preddavok26,4029.07.2015Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
11.08.2015
241/2015Dodané postele pre ZPS KARITA6 116,00Kúpna zmluva č. 04/201527.07.2015EURO MM s.r.o
Štrková 4
011 88 Žilina
10.08.2015
240/2015Dodaný nábytok pre ZPS KARITA6 343,04Kúpna zmluva č. 03/201527.07.2015EURO MM s.r.o
Štrková 4
011 88 Žilina
10.08.2015
239/2015Propagačný materiál - perá, prívesky183,6027.07.2015Preset s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
05.08.2015
238/2015Demontáž stojankovej batérie a montáž stojankovej batérie v kultúrnom dome v kuchyni80,6927.07.2015Jozef Kráľ - PIAK
Partizánska Ľupča 461
032 15
02.08.2015
237/2015Dodávka kanalizačných rúr a poklopov998,4023.07.2015EURO MM s.r.o.
Štrková 4
011 88 Žilina
04.08.2015
236/2015Vývoz nádob za 06/2015291,0020.07.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.07..2015
235/2015Prenájom rohoží za obdobie 15.06.215 - 12.07.201511,0420.07.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
30.07.2015
234/2015Preprava odpadu za mesiac 06/2015293,1020.07.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.07.2015
233/2015Poplatok za uloženie odpadu, doprava KUKA, zmesový komunálny odpad1564,0220.07.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
29.07.2015
232/2015Mulčovanie obecných priestorov348,0019.07.2015Michal Zaťko
Dúbrava 215
032 12
02.08.2015
231/2015Pristavenie kontajnera Železnô a odvoz na skládku Partizánska Ľupča144,0019.07.2015Michal Zaťko
Dúbrava 215
032 12
02.08.2015
230/2015Pristavenie kontajnera (športový areál) a odvoz na skládku Partizánska Ľupča84,0013.07.2015Michal Zaťko
Dúbrava 215
032 12
10.07.2015
229/2015Vyradené motorové vozidlo MV SR Škoda Fabia - odťah motorového vozidla100,0013.07.2015Stanislav Jurský
Gôtovany 134
032 14
30.06.2015
228/2015Vyradené motorové vozidlo MV SR - škoda FABIA - oprava239,0913.07.2015Stanislav Jurský
Gôtovany 134
032 14
30.06.2015
227/2015Fakturácia za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.,19,0013.07.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
20.07.2015
226/2015Zemné práce, čistenie, panely na futbalovom ihrisku479,1613.07.2015DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 57
032 14 Ľubeľa
20.07.2015
225/2015Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk119,1013.07.20153WSlovakia s.r.o.
Na Vinohrady 692/59
911 05 Trenčín
01.08.2015
224/2015Krovinorez + súčiastky729,0013.07.2015MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
10.07.2015
223/2015Súčiastky do krovinorezov343,4613.07.2015MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
10.07.2015
222/2015Telefón39,7613.07.2015Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
17.07.2015
221/2015preprava osôb305,2813.07.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružoberok
20.07.2015
220/2015Aktualizácia KEO WIN 2015/0613,5013.07.2015KEO s.r.o.
Poľná 5
991 06 Záhorce
27.07.2015
219/2015Telefón60,8813.07.2015Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
27.07.2015
218/2015Servisná perióda - júl 2015
Toner
74,4006.07.2015FreeTech s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.07.2015
217/2015Vodné - preplatok-8,1806.07.2015Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
17.07.2015
216/2015Vodné - nedoplatok131,0806.07.2015Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
17.07.2015
215/2015Vodné , stočné - nedoplatok79,2406.07.2015Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
17.07.2015
214/2015MY Liptovské noviny 1/1 strana - inzercia162,0006.07.2015Petit Press a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
14.07.2015
213/20156 ks duší pre pož. zbrojnicu - DS 6,50-20 SP554,0006.07.2015ContiTrade s.r.o.
PNEUBOX
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
01.08.2015
212/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za jún 201560,00Zmluva o poskytnutí služby a licenčnej zmluvy06.07.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.07.2015
211/2015Reklamné sl., doplnkový balík Profesional www.profesionalnyregister.sk240,0006.07.2015Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9
811 01 Bratislava
10.07.2015
210/2015Tovar - maliarske potreby244,1506.07.2015PETRUS GROUP s.r.o.
Kpt. Nálepku/12
031 01 Liptovský Mikuláš
10.07.2015
209/2015Vypracovanie energetického certifikátu : Dom sociálnych služieb -Karita v Partizánskej Ľupči.540,0006.07.2015do.Ing. Pavol ĎURICA CSc.,
STEMAR
Českosl. armády 23
040 01 Košice
10.07.2015
208/2015Prevádzka spojov221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme06.07.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
13.07.2015
207/2015Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Škoda fabia82,8002.07.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
30.06.2015
206/2015Tovar239,8802.07.2015Jednota SD
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
01.07.2015
205/2015
Čistiace prostriedky, Karita533,9002.07.2015D.H.KOMPLET s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
12.07.2015
204/2015Noviny "Nové slovo Partizánskej Ľupče č.2/2015"739,2001.07.2015Preset, s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
15.07.2015
203/2015Projektová dokumentácia s rozpočtom na stavbu Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča1029,00Objednávka č. 15/201530.06.2015Ing. Ľubica Kisková
Bysterecká 2066/11
026 01 Dolný Kubín
12.07.2015
202/2015Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb190,5730.06.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
14.07.2015
201/2015Vyhľadanie a spracovanie vysťahovalcov z Partizánskej Ľupče do USA v r. 1892 - 1924.
Vyhľadanie a spracovanie židov deportovaných v r. 1942.
400,0030.06.2015PhDr. Juraj Laššuth
Dukelských hrdinov 2040/31
026 01 Dolný Kubín
15.07.2015
200/2015Kompletné prezutie pneumatík s vyvážením, hasičské autá - I. časť faktúry1440,00Kúpna zmluva č. Z201511348_Z29.06.2015ContiTrade Slovakia s.r.o.
Kragujevská 6
011 19 Žilina
25.07.2015
199/2015Spísanie návrhu zámennej zmluvy medzi Obcou Partizánska Ľupča a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Partizánska Ľupča.105,1829.06.2015JUDr. Jiří Martaus, advokát
Ul. 1. mája 113/19
031 01 Liptovský Mikuláš
14.07.2015
198/2015Preprava osôb - futbalistov78,0029.06.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružoberok
13.07.2015
197/2015Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 1 ku projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči160,00Zmluva o dielo č. 6/201429.6.2015Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
11.07.2015
196/2015Vypracovanie projektu na multifunkčné ihrisko v súlade s výzvou Úradu vlády SR o poskytnutie dotácie v programe "Podpora rozvoja športu na rok so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.216,00Objednávka č. 14/201529.06.2015Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
11.07.2015
195/2015čistiace prostriedky pre DS, KD, PZ, OcÚ941,6125.06.2015D.H.KOMPLET s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
05.07.2015
194/2015Záloha podľa Kúpnej zmluvy č. 04/2015 nábytok pre Zariadenie pre seniorov Karita Partizánska Ľupča6000,00Kúpna zmluva č. 04/201525.06.2015EURO MM s.r.o
Štrková 4
011 88 Žilina
01.07.2015
193/2015Záloha podľa kúpnej zmluvy č. 03/2015 - nábytok do Zariadenia pre seniorov Karita Part. Ľupča.6000,00Kúpna zmluva č. 03/201525.06.2015EURO MM s.r.o
Štrková 4
011 88 Žilina
01.07.2015
192/2015Kuričské práce na budove kultúrneho domu156,0024.06.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
03.05.2015
191/2015Dodaný materiál a vykonané práce na objekte futbalového ihriska673,1524.06.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
29.06.2015
190/2015Stravné lístky1832,4024.06.2015DOXX Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
01.07.2015
189/2015Hosting OPTIMUM (partizanskalupca.com) - 6.7.2015 - 5.7.201649,1022.06.2015WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
05.07.2015
188/2015Prenájom rohoží15,3122.06.2015Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
02.07.2015
187/2015Za výkon činnosti stavebného dozoru stavby : Dom sociálnych služieb - Karita2400,00Mandátna zmluva č. 1STD/2014//IVOMOS/Partizánska Ľupča zo dňa 16.4.201419.06.2015IVOMOS
Ing. Ivan Moravčík
Borova 3295/36
010 07 Žilina
02.07.2015
186/2015Umývačka riadu E 501750,00Kúpna zmluva č. Z201510813-Z a dodacieho listu č. 1806201519.06.2015GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.
M.R.Štefánika1832
026 01 Dolný Kubín
02.07.2015
185/2015Kominárske práce vykonané v základnej škole, 12 b.j., kultúrnom dome, požiarnej zbrojnici.376,3219.06.2015Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
Na Kopanici 1435/37
026 01 Dolný Kubín
24.06.2015
184/2015Vývoz nádob za 5/2015186,0019.06.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.06.2015
183/2015Školské potreby - štartovací balíček pre prváka217,60Uznesenie OZ č. 2/2015 zo dňa 4.3.201519.06.2015Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
26.06.2015
182/2015Pneuservis - preobutie pneumatík kompletné - NISAN LM561CE557,5819.06.2015J+A LUNA AUTO s.r.o.
Revolučná 3
031 04 Liptovský Mikuláš
30.06.2015
181/2015Odvoz odpadu, prevoz panelov, bunky a služby autožeriavu763,6315.06.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.06.2015
180/2015Doprava KUKA, poplatok za uloženie KO odpadu, poplatok za uloženie stavebného odpadu, zmesový komunálny odpad1918,9415.06.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
19.06.2015
179/2015Telefón60,7315.06.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.06.2015
178/2015Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0012.06.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
17.06.2015
177/2015Čistiace prostriedky672,4011.06.2015D.H. KOMPLET s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
14.06.2015
176/2015Prevádzka spojov221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme11.06.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružoberok
11.06.2015
175/2015Telefón64,8111.06.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.06.2015
174/2015Kancelárske stoličky130,0011.06.2015R-nábytok s.r.o.
Kamenné pole 4448/1
Panská 1301
034 01 Ružomberok
05.06.2015
173/2015Grafický návrh a tlač - preukaz poslanca OZ20,0011.06.2015Tlačiareň Ján Šindléry
TESFO
ul. Textilná č. 15
034 01 Ružomberok 5
15.06.2015
172/2015Preprava futbalistov394,8011.06.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružoberok
15.06.2015
171/2015Hasičské ubo214,0011.06.2015FIRE system
Nižná Korňa č. 501
023 21
11.06.2015
170/2015Toner237,6011.06.2015FreeTech services, spol. s r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
18.06.2015
169/2015Jednorázový nákup CD (hráme jubilantom, pohreby,)74,2011.06.2015Slovenská produkčná a.s.
Brečtanová
831 01 Bratislava 37
11.06.2015
168/2015Servisná perióda - jún 201545,0002.06.2015FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.06.2015
167/2015Konsolidovaná uzávierka WIN, aktualizácia WIN 2015/0592,7002.06.2015KEO s.r.o.
ul. Poľná 151/5
991 06 Záhorce
15.06.2015
166/2015Pristavenie kontajnera na Želetnô a odvoz na skládku Part. Ľupča144,0001.06.2015Michal Zaťko
Dúbrav 215
032 12
09.06.2015
165/2015Publikácia - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok9,0029.05.2015RVC Martin
Námestie S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
12.06.2015
164/2015tovar166,2227.05.2015COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
08.06.2015
163/2015Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti "Rodinný dom súp. č. 174 s príslušenstvom a pozemkami v obci Partizánska Ľupča194,00Objednávka č. 13/201526.05.2015Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec č. 169
031 01
20.06.2015
162/2015Prezentácia v maľovanej mape Liptov pre cyklistov - 2 . časť platby179,40Objednávka zo dňa 1.10.201426.05.2015CBS spol. s r.o.
Kynceľová 54
974 01
08.06.2015
161/2015Prenájom rohoží11,0426.05.2015Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
04.06.2015
160/2015Vývoz nádob za 4/2015258,0026.05.2015Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.05.2015
159/2015Predĺženie registrácie domény www.partizanskalupca.com - 7.6.2015 - 6.6.201611,4419.05.2015WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
23.05.2015
158/2015Za vykonané práce na akcii "Dom sociálnych služieb - Karita"222 697,38Zmluva o dielo č. 2/2013-419.05.2015STAVEKO-SK a.s.
K cintorínu 561/45
010 04 Žilina
18.06.2015
157/2015Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.144,0019.05.2015PK-SYSTEMS, s.r.o.
SNP 22
965 01 Žiar nad Hronom
26.05.2015
156/2015Kuričské práce na 12 b.j. za 04/2015150,0018.05.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
20.05.2015
155/2015Za odťah a opravu MV NISSAN X - TRAIL, EČV: LM 561CE623,6715.05.2015AUTOPROFIN s.r.o.
Bystrická cesta 2377/39
034 01 Ružomberok
16.05.2015
154/2015Doprava KUKA, poplatok za uloženie KO, poplatok za uloženie stavebného odpadu1 595,6615.05.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
26.05.2015
153/2015Odvoz odpadu528,9615.05.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.05.2015
152/2015Telefón60,7315.05.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.05.2015
151/2015Oprava MV ŠKODA FABIA, EČV : LM695BL622,1015.05.2015AUTOPROFIN s.r.o.
Bystrická cesta 2377/39
034 01 Ružomberok
16.05.2015
150/2015Geodetické práce v k.ú. Partizánska Ľupča - zameranie parciel č. 1246/3, 1249/3 a 1249/5.80,00Objednávka č. 11/201512.05.2015Ing. Benikovský Ján
V Luhoch 5
031 01 Liptovský Mikuláš
19.05.2015
149/2015Toner Ecodata HP Q 2612A33,6012.05.2015FreeTech services, spol. s r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
18.05.2015
148/2015Servisná perióda-máj 201545,0012.05.2015FreeTech services, spol. s r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.05.2015
147/2015telefón21,6211.05.2015SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
19.05.2015
146/2015Hlasové služby - telefónne číslo 044/557075543,3811.05.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.05.2015
145/2015Za výkon činnosti stavebného dozoru stavby "Dom sociálnych služieb - Karita"2 400,00Mandátna zmluva č. 1STD/2014/IVOMOS/Partizánska Ľupča zo dňa 16.4.201411.05.2015IVOMOS
Ing. Ivan Moravčík
Borova 3295/36
010 07 Žilina
25.05.2015
144/2015Za vykonané práce na akcii "Dom sociálnych služieb - Karita"42 416,10Zmluva o dielo č. 2/2013-411.05.2015STAVEKO-SK a.s.
K cintorínu 561/45
010 04 Žilina
05.06.2015
143/2015Preprava osôb80,0007.05.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
13.05.2015
142/2015Prevádzka spojov221,3807.05.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.05.2015
141/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za apríl 201560,0007.05.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
19.05.2015
140/2015Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FÁBIA93,8007.05.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Reg. centrum prevádzky
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
16.07.2015
139/2015Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a ich kontrola38,0007.05.2015Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S.H. Vajanského 1
036 01 Martin
07.05.2015
138/2015Konzultačné stretnutie k personalistike a mzdám11,0007.05.2015Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S.H. Vajanského 1
036 01 Martin
07.05.2015
137/2015Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR228,0007.05.2015Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S.H. Vajanského 1
036 01 Martin
07.05.2015
136/2015Tovar43,2004.05.2015CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
14.05.2015
135/2015Tovar238,0504.05.2015COOP Jednota
ul. 1. mája 54
Liptovský Mikuláš
031 025
11.05.2015
134/2015Notebook, tonery645,9428,04.2015Free Tech services, s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
04.05.2015
133/2015Verejná správa, ročník 2015 (číslo 1 - 13)39,0027.04.2015Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
14.05.2015
132/2015Prenájom rohoží11,0427.04.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
11.05.2015
131/2015Združené poistenie majetku804,2227.04.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica
12.05.2015
130/2015Panasonic KX-TG1711-2900750317-19,9027.04.2015Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
21.04.2015
129/2015Panasonic KX-TG1711 - 3900750316-19,9027.04.2015Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
21.04.2015
128/2015Čistiace prostriedky168,0023.04.2015D.H.Komplet s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
03.05.2015
127/2015Záloha na kúpu nábytku do Zariadenia pre seniorov Karita Partizánska Ľupča11 500,00Kúpna zmluva č. 04/201521.04.2015EURO MM s.r.o.
Štrková 4
011 88 Žilina
05.05.2015
126/2015Záloha na kúpu nábytku do Zariadenia pre seniorov Karita Partizánska Ľupča11 500,00Kúpna zmluva č. 03/201521.04.2015EURO MM s.r.o.
Štrková 4
011 88 Žilina
05.05.2015
125/2015Kuričské práce na 12 b.j.150,0020.042015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
03.05.2015
124/2015Kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice za 03/2015152,0020.04.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
03.05.2015
123/2015Oprava kopírovacieho stroja78,3817.04.2015RIMINO SYSTÉM s.r.o.
Hurbanova 2074
031 01 Liptovský Mikuláš
21.04.2015

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy,
identifikácia faktúry
Dátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
122/2015Vývoz nádob za 3/2015210,0017.04.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.04.2015
121/2015Stravné lístky1 832,4014.04.2015DOXX - Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
20.04.2015
120/2015Odvoz odpadu361,8414.04.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.04.2015
119/2015Poplatok za uloženie stav. odpadu, doprava KUKA, zmesový KO, poplatok za uloženie KO1 533,8714.04.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
24.04.2015
118/2015Služby LOCAL Bus, WORLD Bus, MOBILE Bus56,9613.04.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
21.04.2015
117/2015Telefón65,6213.04.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
27.04.2015
116/2015Práce na akcii "Dom sociálnych služieb - Karita.65 613,12Zmluva o dielo č. 2/2013-408.04.2015STAVEKO - SK a.s.
K cintorínu 561/45
0140 04 Žilina
05.03.2015
115/2015Hlasové služby - tel. číslo 044/557075548,4208.04.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
17.04.2015
114/2015WOLF zmeták, WOLF teleskop, ZP podpaľač56,8007.04.2015MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamennné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
14.04.2015
113/2015Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup84,0007.04.2015Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
16.04.2015
112/2015Prevádzka spojov221,3807.04.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.04.2015
111/2015Pohrebné služby -prevoz neb. Jozefa Kralčiaka zo zariadenia Novoť do Domu smútku Novoť.20,3307.04.2015Obec Novoť - Prevádzka
029 55 Novoť
07.04.2015
110/2015Zabezpečenie pohrebu neb. Kralčiaka Jozefa.465,00Vyhlásenie o usporiadaní pohrebu medzi Obcou Partizánska Ľupča a ZPSaDSS Novoť.01.04.2015Pohrebníctvo Hlavatý
Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
31.03.2015
109/2015Za výkon činnosti stavebného dozoru stavby : Dom sociálnych služieb - Karita.4 800,00Mandátna zmluva č. 1STD/2014/IVOMOS/Partizánska Ľupča zo dňa 16.04.201402.04.2015IVOMOS
Ing. Ivan Moravčík
Borova 3295/36
010 07 Žilina
16.04.2015
108/2015Za práce na akcii "Dom sociálnych služieb - Karita"183 487,08Zmluva o dielo č. 2/2013-402.04.2015STAVEKO - SK a.s.
K cintorínu 561/45
0140 04 Žilina
01.05.2015
107/2015Kuričské práce na budove kultúrneho domu268,00uznesenie OZ 01/201101.04.2015EL - ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
29.03.2015
106/2015Kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice za 02/2015168,00uznesenie OZ 01/201101.04.2015EL - ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
29.03.2015
105/2015Kuričské práce na 12 b.j. za 02/2015150,00dohoda zo dňa 29.9.201401.04.2015EL - ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
29.03.2015
104/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za marec 201560,0001.04.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.04.2015
103/2015Servisná perióda - apríl 2015, ADATA karta66,0001.04.2015FreeTech s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.04.2015
102/2015Noviny - "Nové slovo Partizánskej Ľupče"890,4001.04.2015Preset, s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
14.04.2015
101/2015Tovar133,0401.04.2015COOP Jednota
ul. 1. mája 54
Liptovský Mikuláš
10.04.2015
100/2015Členský príspevok na rok 2015124,4030.03.2015Združenie mist a obcí Liptova
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
15.04.2015
99/2015Motorová striekačka PPS - 2.1 L Šport6 400,0030.03.2015PNEUSERVIS-AUTODOPRAVA
Dušan Bachorík 121
059 37 Štôla
11.04.2015
98/2015Struny do kosačiek392,4030.03.2015VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
Šugovská dolina 10
044 25 Medzev
03.04.2015
97/2015Prenájom rohoží za 23.2.2015 - 22.3.201515,3130.03.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
09.04.2015
96/2015Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel253,8530.03.2015GENERALI Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
26.06.2015
95/2015Servisná prehliadka kotlov HERZ v Základnej škole Partizánska Ľupča553,5630.03.2015HERZ s.r.o.
Priemyselná ulica 3131
900 27 Bernolákovo
09.04.2015
94/2015Projektová dokumentácia, časť elektroinštalácie - DSS - KARITA SO 04 - NN Prípojka, zmena a výmena káblovej skrine70,0030.03.2015Ing. Anton GLAS PRO - ING
A. Bernoláka 30
034 01 Ružomberok
06.04.2015
93/2015Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kal. roku 2015 - verejný rozhlas.33,5030.03.2015Slovgram
Jakubovo nám. 14
8013 48 Bratislava
10.04.2015
92/2015Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí - Iveta Mráziková180,0020.03.2015Združenie obcí RVC Martin
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
20.03.2015
91/2015Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí - Ing. Katarína Barteková114,0020.03.2015Združenie obcí RVC Martin
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
20.03.2015
90/2015Výjazd servisného technika15,0017.03.2015PROFI-NET s.r.o.
u. 1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
15.03.2015
89/2015Vývoz nádob za 2/2015210,0017.03.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.03.2015
88/2015tonery117,6017.03.2015FreeTech s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
23.03.2015
87/2015telefón60,7317.03.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.03.2015
86/2015Aktualizácia WIN 2015/0413,5017.03.2015KEO s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
25.03.2015
85/2015Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.) za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 v obecnom rozhlase. 20,4017.03.2015SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
28.03.2015
84/2015odvoz odpadu455,7113.03.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.03.2015
83/2015Omietané rezivo 40x50x4a5m1068,0013.03.2015VOKUMA s.r.o.
Partizánska Ľupča 654
032 15
16.03.2015
82/2015Doprava KUKA, popl. za uloženie KO, zmesový kom. odpad1297,5913.03.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
24.03.2015
81/2015Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.,28,4313.03.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
17.03.2015
80/2015Celoslovenský seminár - aktuálne zmeny v sociálnej oblasti99,0009.03.2015Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
16.03.2015
79/2015Hlasové služby - tel. číslo 557075536,3009.03.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
17.03.2015
78/2015Poistná zmluva - Produkt 443, zodpovednosť fyzických a právnických osôb od 28.03.2015 - 28.03.2016226,9709.03.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
28.03.2015
77/2015Tovar34,9706.03.2015CBA VEREX a.s.
Priemyselná4606
Liptovský Mikuláš
13.03.2015
76/2015Čistiace prostriedky pre obecný úrad, kultúrny dom, požiarnu zbrojnicu, dom smútku693,0706.03.2015D.H.Komplet s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
15.03.2015
75/2015Dobropis za telekomunikačné služby-3,2303.03.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
74/2015Dobropis za nedodané pelety- 2 925,2003.03.2015PELCKO s.r.o.
Lisková 1205
034 81
12.03.2015
73/2015prevádzka spojov221,3802.03.2015SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
12.03.2015
72/2015tovar5,8302.03.2015CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
13.03.2015
71/2015tovar364,7302.03.2015COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
10.03.2015
70/2015servis počítačov - marec 201545,0002.03.2015FreeTech services, s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
09.03.2015
69/2015žiarivka komp., štartér114,7802.03.2015MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš
13.03.2015
68/2015Prenájom rohoží za obdobie 26.1. - 22.2.201511,0402.03.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
16.03.2015
67/2015Oprava strechy - stavba k.ú. Partizánska Ľupča6 547,6302.03.2015EURO MM s.r.o.
Štrková 4
011 88 Žilina
29.03.2015
66/2015Príprava a realizácia jarmočných podujatí v mestách a obciach228,0002.03.2015Združenie obcí RVC Martin
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
02.03.2015
65/2015Tlaková skúška požiarnych hadíc78,0027.02.2015Ivan Lupták
Lesná 2035/8
034 01 Ružomberok
04.03.2015
64/2015Štrk, doprava237,0027.02.2015IŠstav, s.r.o.
Liptovská Teplá 114
034 83
24.02.2015
63/2015Príručka mzdovej účtovníčky8,5027.02.2015OIRADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
11.03.2015
62/2015Auditorské služby - overenie ročnej ÚZ zostavenej k 31.12.2014600,0027.02.2015Ing. Anna Klimčíková
nezávislý auditor
Nová 271/31
034 01 Liptovská Štiavnica
27.02.2015
61/2015Vývoz nádob za 1/2015216,0027.02.2015ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
02.03.2015
60/2015WIFI ROUTER35,0019.02.2015PROFI-NET s.r.o.
ul. 1 mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
18.02.2015
59/2015Pelety - 12 b.j., požiarna zbrojnica1417,5019.02.2015BIO ENERGO s.r.o.
Textilná 23
034 01 Ružomberok
20.02.2015
58/2015Zhotovenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situcií škôl468,00Zmluva o dielo 201504 zo dňa 13.2.201517.02.2015XANAX s.r.o.
Levočská 2
080 01 Prešov
27.02.2015
57/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za 1/201560,0016.02.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánksa 19
040 01 Košice
18.02.2015
56/2015Čistiace prostriedky pre obecný úrad, kultúrny dom, požiarnu zbrojnicu, dom smútku350,5816.02.2015D.H.KOMPLET s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
22.02.2015
55/2015Práce vysokozdvižnou plošinou, presun stroja115,2013.02.2015DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14 Ľubeľa
14.02.2015
54/2015Odvoz odpadu152,6013.02.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.02.2015
53/2015Poplatok za uloženie st. odpadu, komunálneho odpadu, zmesový komunálny odpad, doprava KUKA1399,8913.02.2015OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
24.02.2015
52/2015Doprava - dovoz peliet pre 12 b.j., pož. zbrojnicu, 84,0013.02.2015Róbert Ondrejka
MAXI - TRANS
Horná Roveň 1153/32
034 84 Liptovské Sliače
20.02.2015
51/2015za telefón - PREPLATOK+ 18,0613.02.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
50/2015telefón60,7313.02.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.02.2015
49/2015Služby WEB GIS, dáta do adresného systému66,22Objednávka 5/201513.02.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánksa 19
040 01 Košice
21.02.2015
48/2015Oprava elektroinštalácie na budove domu smútku a budove civilnej obrany89,00objednávka č. 3/201509.02.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
19.02.2015
47/2015Za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.37,6209.02.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.02.2015
46/2015 telefón 044/557075579,4909.02.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
17.02.2015
45/2015Vykonané elektropráce na oprave verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Partizánska Ľupča a m.č. Magurka740,0009.02.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
19.02.2015
44/2015Vykonané kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice za 01/2015180,0005.02.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
19.02.2015
43/2015Vykonané kuričské práce na 12 b.j. za 01/2015150,00


dohoda zo dňa 29.9.201405.02.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
19.02.2015
42/2015Prevádzka spojov221,3805.02.2015SAD Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
12.02.2015
41/2015Servisná perióda 2/2015, notebook, tonery1155,0004.02.2015FreeTech services, spol. s r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
10.02.2015
40/2015aktualizácia KEO WIN 2015/0313,5002.02.2015KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhorce
12.02.2015
39/2015Oprava čerpadla CAS 32 T 148 - hasiči700,00Objednávka 1/201502.02.2015ORLITECH s.r.o.
Mlynské Nivy 4
811 09 Bratislava
12.02.2015
38/2015Publikácia Miestna samospráva - základné princípy11,1002.02.2015Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
13.02.2015
37/2015Vykonané kuričské práce na budove kultúrneho domu za 09 - 12/2014248,0002.02.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
22.01.2015
36/2015tovar100,8902.02.2015COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
10.02.2015
35/2015prenájom rohoží za obdobie 29.12.2014-25.1.201511,0430.01.2015Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
12.02.2015
34/2015Právo pre ROPO a obce, predplatné mesačníka (január 2015 - december 2015)69,6023.01.2015Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
05.02.2015
33/2015Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2015, novela postupov účtovania.19,0023.01.2015Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
17.02.2015
32/2015Dodávka a dovoz štrkodrvy432,0023.01.2015STAVEKO-SK, a.s.
K cintorínu 561/45
010 04 Žilina
04.02.2015
31/2015Pelety pre kultúrny dom, požiarnu zbrojnicu, 12 b.j.1653,7623.01.2015BIO ENERGO s.r.o.
Textilná 23
034 01 Ružomberok
26.01.2015
30/2015Aktualizácia DOS/WIN 2015/0213,5023.01.2015KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhorce
05.02.2015
29/2015Nedoplatok - ČOV Magurka160,9120.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2015
28/2015Nedoplatok - Part. Ľupča 41717,8720.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2015
27/2015Nedoplatok - Part. Ľupča 41734,2520.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2015
26/2015Nedoplatok - požiarna zbrojnica55,4720.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2015
25/2015Stravné lístky1832,4020.01.2015DOXX - stravné lístky s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
27.01.2015
24/2015Peletky - 12 b.j.1634,8619.01.2015BIO ENERGO s.r.o.
Textilná 23
034 01 Ružomberok
26.01.2015
23/2015Reklamné sl. balík Profesional www.prefesionalnyregister.sk240,00Zmluva o reklame zo 16.1.201519.01.2015Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9
811 01 Bratislava
05.02.2015
22/2015Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnický osôb a podnikajúcich fyzických osôb467,6716.01.2015Komunálna poisťovňa a.s.
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
30.01.2015
21/2015Odhŕňanie snehu Magurka120,0016.01.2015Michal Zaťko
Dúbrava 215
032 12
28.01.2015
20/2015Preplatok - požiarna zbrojnica-1086,0816.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
19/2015Preplatok - verejné osvetlenie, Magurka-28,7716.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
18/2015Preplatok - Part. Ľupča 417-332,2616.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
17/2015Preplatok - Part. Ľupča 88- 2875,0616.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
16/2015Preplatok - verejné osvetlenie-351,4616.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
15/2015Preplatok - Partizánska Ľupča 422-68,0416.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
14/2015Preplatok - dom smútku-245,1916.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
13/2015Preplatok - Partizánska Ľupča 106 AU-8,1716.01.2015SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
27.01.2015
12/2015Za výkon činnosti stavebného dozoru stavby : Dom sociálnych služieb - Karita, na základe uzavretej Mandátnej zmluvy č. 1STD/2014/IVOMOSú Partizánska Ľupča zo dňa 16.4.2014, v alikvótnej časti za obdobie od 17.07.2014 do 31.12.2014
4560,00Mandátna zmluva č. 1STD/2014/IVOMOS/Partizánska Ľupča16.01.2015IVOMOS
Ing. Ivan Moravčík
Borova 3295/36
010 07 Žilina
29.01.2015
11/2015Toner16,8012.01.2015FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
20.01.2015
10/2015Toner159,0012.01.2015FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
20.01.2015
9/2015Dovoz posypového materiálu a prevoz bágra za účelom prečistenia koryta potoka Ľupčianka pri Kurienoch240,00objednávka č. 4/201512.01.2015ŠÍPOŠ IVAN a Autodoprava a zemné práce
Liptovská Teplá 309
034 83
11.01.2015
8/2015štrk 288,0012.01.2015IŠstav, s.r.o.
Liptovská Teplá 114
034 83
12.01.2015
7/2015Telefón60,7312.01.2015Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
26.01.2015
6/2015Vykonané kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice za 12/2014180,00Uznesenie OU č. 01/201108.01.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
22.01.2015
5/2015Vykonané kuričské práce na 12-bytovej jednotke za 12/2014150,00Dohoda zo dňa 29.9.201408.01.2015EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
21.01.2015
4/2015Aktualizácia KEO WIN 2015/113,5008.01.2015KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhorce
21.01.2015
3/2015Služby WEB GIS, mesačný poplatok za december 201460,00Zmluva o poskytnutí služby a licenčnej zmluvy08.01.2015GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánksa 19
040 01 Košice
21.01.2015
2/2015Služby LOCAL Bus, WORLD Bus, MOBILE Bus19,1508.01.2015SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
19.01.2015
1/2015Servisná perióda - január 201545,0008.01.2015FreeTech services, spol. s r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
14.01.2015

Comments are closed.