Rok 2015

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota
predmetu zmluvy
Trvanie zmluvyDátum
uzavr.
Dátum
účin.
Detail
15/22/010/52Dohoda č. 15/22/010/52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36M.M.Hodžu 1784/30, 031 01 Liptovský MikulášAplikácia §10 zákona 417/2003 Z.z. v hmotnej núdzi v platnom znení do praxeod 01. 02. 2016 do 31. 12. 201621. 12. 201522. 12. 2015detail zmluvy
dodatok č.1 957/2015Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ihriskáÚrad vlády Slovenskej republiky00 151 513Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmena termínov29. 12. 201530. 12. 2015detail zmluvy
16/§52/2015/ŠRDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36M.M.Hodžu 1784/30, 031 01 Liptovský MikulášÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služiebdo splnenia záväzkov16. 12. 201517. 12. 2015detail zmluvy
111/§52a/ 2015/ŠRDohoda na vykonávanie aktivačnej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36M.M.Hodžu 1784/30, 031 01 Liptovský MikulášÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti fo952,80 €od 01. 01. 2016 do 30. 09. 201816. 12. 201517. 12. 2015detail zmluvy
35/2015/ §54-ŠRDohoda o poskytnutí finančného príspevkuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36M.M.Hodžu 1784/30, 031 01 Liptovský MikulášPoskytnutie finančného príspevku23 119,20 €do 30. 09. 201816. 12. 201517. 12. 2015detail zmluvy
07/12/2015Zmluva o dieloIng. František Jendroľ, STAVPOC14 167 361Klin 175, 029 41 KlinUskutočnenie stavebných prác spojených s výstavbou multifunkčného ihriska113 593,06 €do ukončenia realizácie30. 12. 201531. 12. 2015detail zmluvy
15/2015Zmluva o poskytnutí auditorských služiebIng. Anna Klimčíková, nezávislý audítor44 053 380Nová 271/31, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaOverenie ročnej účtovnej závierky obce a súladu ekonomických údajov uvedených vo Výročnej správe obce s ročnou účtovnou závierkou1 460,00 €platí pre overenie účtovnej závierky za rok 201507. 12. 201508. 12. 2015detail zmluvy
3 LM 2016Zmluva o preprave osôbSAD LIORBUS, a.s.36 403 431Bystrická cesta 62, 034 01 RužomberokPreprava osôb184,48 €/mesiac + DPHod 01. 01. 2016 do 31. 12. 201607. 12. 201501. 01. 2016detail zmluvy
C 23/2015Nájomná zmluvaMarián ZáborskýHviezdoslavova 1510/13, 034 01 RužomberokHrobové miesto5,31 €od 21. 12. 2015 do 20. 12. 201521. 12. 201521. 12. 2015detail zmluvy
14/2015Kúpna zmluvaSLOVSTAVBA, spol. s.r.o.313 394 33Mickiewiczova 10, 811 07 BratislavaPredaj nehnuteľného majetku - pozemok6 160,00 €21. 12. 201522. 12. 2015detail zmluvy
13/2015Zmluva o dieloIng. Helena PriesolováDielnice 829/77, 034 84 Liptovské SliačeZhotovenie dokumentu - Prieskumy, rozbory a výskum verejnej mienky v obci Partizánska Ľupča990,00 €do doby zhotovenia dokumentu16. 12. 201517. 12. 2015detail zmluvy
12/2015Kúpna zmluvaMária SlovíkoáFurdekova 1616/12, 851 03 BratislavaKúpa nehnuteľnosti5 600,00€11. 12. 201512. 12. 2015detail zmluvy
PHZ-OPK2-2015Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidielSlovenská republika - Ministerstvo vnútra SR00151 866Pribinova 2, 812 72 BratislavaÚprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla27. 11. 201528. 11. 2015detail zmluvy
500/895/2014Záložná zmluvaŠtátny fond rozvoja bývania31 748 542Lamačská cesta č. 8, 833 04 BratislavaZriadenie záložného práva na nehnuteľnosti18. 11. 201519. 11. 2015detail zmluvy
C 22/2015Nájomná zmluvaAmália BartošováVrbická 1948, 031 01 Liptovský MikulášHrobové miesto10,62 €od 09. 11. 2015 do 08. 11. 201509. 11. 201509. 11. 2015detail zmluvy
C 21/2015Nájomná zmluvaAmália BartošováVrbická 1948, 031 01 Liptovský MikulášHrobové miesto10,62 €od 09. 11. 2015 do 08. 11. 201509. 11. 201509. 11. 2015detail zmluvy
C 20/2015Nájomná zmluvaIng. Branislav VajdaVlárska 1737/14, 831 03 BratislavaHrobové miesto5,31 €od 03. 11. 2015 do 02. 11. 202503. 11. 201503. 11. 2015detail zmluvy
C 19/2015Nájomná zmluvaIng. Branislav VajdaVlárska 1737/14, 831 03 BratislavaHrobové miesto10,62 €od 03. 11. 2015 do 02. 11. 202503. 11. 201503. 11. 2015detail zmluvy
C 18/2015Nájomná zmluvaJán BenčoPartizánska Ľupča 625, 032 15 Partizánska ĽupčaHrobové miesto5,31 €od 27. 10. 2015 do 26. 10. 202527. 10. 201527. 10. 2015detail zmluvy
11/2015Zmluva o dieloIng. Pavol Tkáč, PRO-ING
330 242 19Liptovská 2127/6
034 01 Ružomberok
Projektová dokumentácia stavby "Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu v Partizánskej Ľupči"6 120,00 €do 20. 10. 201507. 10. 201508. 10. 2015detail zmluvy
957/2015Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ihriskáÚrad vlády Slovenskej republiky00 151 513Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Úprava zmluvných podmienok práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu vlády SR91 503,75 €do 30. 01. 201606. 10. 201507. 10. 2015detail zmluvy
C 17/2015Nájomná zmluvaPetronela ŠoltésováHankovce č. 32, 086 46 HankovceHrobové miesto5,31 €od 16. 09. 2015 do 15. 09. 202516. 09. 201516. 09. 2015detail zmluvy
9100249153Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a.s.364 03 008Pri Rajčianke 8591/ 4B, 010 47 ŽilinaDodávka elektrinyod 25. 08. 2015 do 24. 08. 201603. 08. 201504. 08. 2015detail zmluvy
C 16/2015Nájomná zmluvaAnna FábryováPartizánska Ľupča 495, 032 15 Partizánska ĽupčaHrobové miesto10,62 €od 02. 09. 2015 do 01. 09. 202502. 09. 201502. 09. 2015detail zmluvy
C 15/2015Nájomná zmluvaAnna FábryováPartizánska Ľupča 495, 032 15 Partizánska ĽupčaHrobové miesto5,31 €od 02. 09. 2015 do 01. 09. 202502. 09. 201502. 09. 2015detail zmluvy
C 14/2015Nájomná zmluvaAnna FábryováPartizánska Ľupča 495, 032 15 Partizánska ĽupčaHrobové miesto5,31 €od 02. 09. 2015 do 01. 09. 202502. 09. 201502. 09. 2015detail zmluvy
sp1/2015Sponzorská zmluvaObec Liptovské Sliače00 315 745ul. Seč 635/2, 034 84 Liptovské SliačePoskytnutie finančnej podpory100,00 €do 19. 09. 201519. 08. 201520. 08. 2015detail zmluvy
10/2015Zmluva o zverení majetku do správyZákladná škola s materskou školou378 104 05Partizánska ˇ"upča 119, 032 15 Partizánska ĽupčaZverenie nehnuteľného a hnuteľného majetku do správydoba neurčitá27. 08. 201501. 09. 2015detail zmluvy
1049014454Poistná zmluvaKomunálna poisťovňa31 595 545Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla114,00 €/ROKdoba neurčitá24. 08. 201525. 08. 2015detail zmluvy
207/2015Poistná zmluvaKomunálna poisťovňa31 595 545Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla82,80 €/ROKdoba neurčitá29. 06. 201530. 06. 2015detail zmluvy
C 13/2015Nájomná zmluvaMargita DobákováPartizánska Ľupča 396, 032 15 Partizánska ĽupčaHrobové miesto5,31 €od 14. 07. 2015 do 13. 07. 202514. 07. 201514. 07. 201514. 07. 2015detail zmluvy
C 12/2015Nájomná zmluvaMargita DobákováPartizánska Ľupča 396, 032 15 Partizánska ĽupčaHrobové miesto10,62 €od 14. 07. 2015 do 13. 07. 202514. 07. 201514. 07. 2015detail zmluvy
9/2015Zmluva o reklame obceProfesionálny register46 938 079Michalská 9, 811 01 BratislavaReklama 240,00 €02. 07. 201503. 07. 2015detail zmluvy
8/2015Zmluva o zabezpečení TKO z DO ŽeleznôDetská ozdravovňa Železnô173 361 80032 15 Partizánska ĽupčaZabezpečenie uskladnenia a vývozu TKOdoba neurčitá13. 07. 201514. 07. 2015detail zmluvy
SITB 002/2015Zmluva o výpožičkeMinisterstvo vnútra SR00151 866Pribinova 2, 812 72 BratislavaZapožičanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku1 258,80 €5 rokov07. 07. 201508. 07. 2015detail zmluvy
T 07/2015Zmluva o poskytovaní služiebPureWater, s.r.o.45 478 830Bosákova 7, 851 04 BratislavaSlužby v oblasti dodávky pramenitej vody24 mesiacov07. 07. 201508. 07. 2015detail zmluvy
KRHZ ZA R 33 014/2015Darovacia zmluvaSlovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR00 151 866Pribinova 2, 812 72 BratislavaDarovanie motorového vozidla s príslušenstvom3 roky02. 06. 201503. 06. 2015detail zmluvy
Z2015 11348_ZKúpna zmluvaContiTrade Slovakia, s.r.o.363 365 56Terézie Vansovej 1054, 020 01 PúchovPneumatiky pre nákladné vozidlá + služby spojené s prezutím2 880,00 €od 22. 06. 2015 do 30. 06. 201512. 06. 201513. 06. 2015detail zmluvy
zam 1/2015Zámenná zmluvaRímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánska Ľupča31 920 926032 15 Partizánska ĽupčaZámena pozemkov25. 06. 201526. 06. 2015detail zmluvy
10/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieKlub slovenských turistov DARMOŠĽAP361 40 741Partizánska Ľupča 55, 032 15 Partizánska ĽupčaRealizácia projektu: Výstup na Chabenec, cyklistický zájazd na Moravu, súťaže, turistické výstupy1 000,00 €do 31. 12. 201524. 06. 201525. 06. 2015detail zmluvy
KARITA 1/2015Zmluva o bežnom účtePrima banka Slovensko, a.s. 31 575 951Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZriadenie bežného účtu23. 06. 201524. 06. 2015detail zmluvy
Z20150813_ZKúpna zmluvaGastro Vrábeľ, s.r.o.438 974 52M. R. Štefánika, 026 01 Dolný KubínKúpa umývačky riadu1 750,00 €09. 06. 201510. 06. 2015detail zmluvy
C 11/2015Nájomná zmluvaMária HošalováBodice 108, 031 01 Liptovský MikulášHrobové miesto10,62 €od 01. 06. 2015 do 31. 05. 202501. 06. 201501. 06. 2015detail zmluvy
CPZA OA 2015/003347-18Darovacia zmluva č. CPZA-OA-2015/003347-18Slovenská republika - Ministerstvo vnútra00 151 866Pribinova 2, 812 72 BratislavaDarovanie osobného motorového vozidla09. 03. 201510. 03. 2015detail zmluvy
dodatok č.1 k zm. 706/06Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 706/06LK-SERVIS, spol. s r.o.316 241 03Partizánska Ľupča 317, 032 15 Partizánska ĽupčaZmena znenia čl. VI. citovanej zmluvy617,53 €20. 04. 201501. 01. 2015detail zmluvy
9/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieRodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča37 974 330Partizánska Ľupča 419, 032 15 Partizánska ĽupčaRealizácia projektu: Detský majáles100,00 €do 31. 12. 201525. 05. 201526. 05. 2015detail zmluvy
7/2015Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaIng. Ivan Moravčík IVOMOS46 708 031Borová 3295/36, 010 07 ŽilinaPoskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania250,00 € bez DPH/zadaná a zazmluvnená zákazkadoba neurčitá21. 05. 201522. 05. 2015detail zmluvy
C 10/2015Nájomná zmluvaAnna ŠuhajdováPartizánska Ľupča 233, 032 15 Partizánska ĽupčaHrobové miesto5,31 €od 04. 05. 2015 do 03. 05. 201504. 05. 201504. 05. 2015detail zmluvy
C 9/2015Nájomná zmluvaPhDr. Mikuláš ČelkoEnergetikov 10, 969 01 Banská ŠtiavnicaHrobové miesto5,31 €od 17. 04. 2015 do 16. 04. 202517. 04. 201517. 04. 2015detail zmluvy
C 8/2015Nájomná zmluvaPhDr. Mikuláš ČelkoEnergetikov 10, 969 01 Banská ŠtiavnicaHrobové miesto31,86 €od 17. 04. 2015 do 16. 04. 202517. 04. 201517. 04. 2015detail zmluvy
vb 2/2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaIng.Branislav Čavoj a PaeDr.PhD. Vladimíra KurincováNa Grunte, 831 52 Bratislava, Za Ferenitkou 949 01 NitraZriadenie vecného bremenaod 20. 01. 2015 do 20. 01. 202508. 04. 201509. 04. 2015detail zmluvy
vb 1/2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaIng.Branislav Čavoj a PaeDr.PhD. Vladimíra KurincováNa Grunte, 831 52 Bratislava, Za Ferenitkou 949 01 NitraZriadenie vecného bremenanatrvalo08. 04. 201509. 04. 2015detail zmluvy
8/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieZákladná škola s materskou školou378 104 05Partizánska Ľupča 419, 032 15 Partizánska ĽupčaNáklady spojené s realizáciou projektu1 000,00 €do 30. 12. 201524. 03. 201525. 03. 2015detail zmluvy
7/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieZákladná škola s materskou školou378 104 05Partizánska Ľupča 419, 032 15 Partizánska ĽupčaNáklady spojené s realizáciou projektu2 070,00 €do 30. 12. 201517. 03. 201518. 03. 2015detail zmluvy
6/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieSlovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia004 701 80032 15 Partizánska ĽupčaNáklady spojené s realizáciou projektu200,00 €do 30. 12. 201518. 03. 201519. 03. 2015detail zmluvy
04/2015Kúpna zmluvaEURO MM s.r.o.459 924 01Štrková 4, 011 88 ŽilinaKúpa, dodanie postelí a prevod vlastníckeho práva tovaru23 616,00 €24.02. 201525.02. 2015detail zmluvy
03/2015Kúpna zmluvaEURO MM s.r.o.459 924 01Štrková 4, 011 88 ŽilinaKúpa, dodanie a montáž nábytku a prevod vlastníckeho práva tovaru23 843,04 €23.02. 201524. 02. 2015detail zmluvy
audit 1/2015Auditorská zmluvaIng. Anna Klimčíková, nezávislý audítor44 053 380Nová 271/31, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaOverenie ročnej účtovnej závierky obce a súladu ekonomických údajov uvedených vo Výročnej správe obce s ročnou účtovnou závierkou1 460,00 €platí pre overenie účtovnej závierky za rok 201410. 01. 201511. 01. 2015detail zmluvy
5/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieDobrovoľný hasičský zbol Partizánska Ľupča177 474 3309Partizánska Ľupča 418, 032 15 Partizánska ĽupčaNáklady spojené s realizáciou projektu8 000,00 €do 30. 12. 201523. 02. 201524. 02. 2015detail zmluvy
C 7/2015Nájomná zmluvaDušan StankovičRužová 584/33, 040 11 KošiceHrobové miesto10,62od 27. 02. 2015 do 26. 02. 202527. 02. 201527. 02. 2015detail zmluvy
C 6/2015Nájomná zmluvaIng. Ľubomír DominákHrušková 513/1, 031 01 Liptovský MikulášHrobové miesto5,31 €od 18. 02. 2015 do 17. 02. 202518. 02. 201518. 02. 2015detail zmluvy
C 5/2015Nájomná zmluvaIng. Ľubomír DominákHrušková 513/1, 031 01 Liptovský MikulášHrobové miesto5,31 €od 18. 02. 2015 do 17. 02. 202518. 02. 201518. 02. 2015detail zmluvy
C 4/2015Nájomná zmluvaIng. Ľubomír DominákHrušková 513/1, 031 01 Liptovský MikulášHrobové miesto5,31 €od 18. 02. 2015 do 17. 02. 202518. 02. 201518. 02. 2015detail zmluvy
3/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieKlub stolného tenisu, Lesný komposesorát SERVIS361 419 76Partizánska ĽupčaNáklady spojené s realizáciou projektu1 500,00 €do 30. 12. 201517. 02. 201518. 02. 2015detail zmluvy
1/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieObecný futbalový klub Partizánska Ľupča379 100 43032 15 Partizánska Ľupča 417Náklady spojené s realizáciou projektu6 450,00 €do 30. 12. 201529. 01. 201530. 01. 2015detail zmluvy
4/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieSlovenský zväz telesne postihnutých ZO Partizánska Ľupča12 66 49 79/012-075Partizánska ĽupčaNáklady spojené s realizáciou projektu200,00 €do 30. 12. 201517. 02. 201518. 02. 2015detail zmluvy
LZ 1/2015Licenčná zmluvaGEODETICCA, s.r.o.365 721 61Floriánska 19, 040 01 KošicePoskytnutie údajov z účelovej digitálnej farebnej ortomapy849,00 €13. 02. 201514. 02. 2015detail zmluvy
201504Zmluva o dieloXANAX, s.r.o.470 244 37Levočská 2, 080 01 PrešovVypracovanie diela - žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl, obec Partizánska Ľupča - podlaha469,00 €13. 02. 201514. 02. 2015detail zmluvy
2/2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieZákladná organizácia SZCH Partizánska Ľupča178 322 504Partizánska ĽupčaNáklady spojené s realizáciou projektu Oblastná výstava holubov v Partizánskej Ľupči1 000,00 €do 30. 12. 201505. 02. 201506. %2. 2015detail zmluvy
C 3/2015Nájomná zmluvaLadislav MatulaDončova 1452/23, 034 01 RuťomberokHrobové miesto10,62 €od 22. 03. 2022 do 21. 03. 203214. 01. 201514. 01. 2015detail zmluvy
C 2/2015Nájomná zmluvaAnna BeňováPartizánska Ľupča 560, 032 15 Partizánska Ľupča Hrobové miesto15,93 €od 07. 01. 2015 do 06. 01. 202507. 01. 201507. 01. 2015detail zmluvy
C 1/2015Nájomná zmluvaAlexander BeňoPartizánska Ľupča 560, 032 15 Partizánska Ľupča Hrobové miesto10,62 €od 05. 01. 2015 do 04. 01. 202505. 01. 201505. 01. 2015detail zmluvy
2 LM/2015Zmluva o preprave osôbSAD LIORBUS, a.s.36 403 431Bystrická cesta 62, 034 01 RužomberokPreprava osôb184,48 €/mesiac + DPHod 01. 01. 2015 do 31. 12. 201512. 12. 201401. 01. 2015detail zmluvy
12/2014Zmluva o dieloEURO MM, s.r.o.459 924 01Štrková 4, 011 88 ŽilinaUskutočnenie stavebných prác - OPRAVA STRECHY6 547,63 €do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluby28. 11. 201429. 11. 2014detail zmluvy

Comments are closed.