Rok 2015

Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaDodávateľObjednávku vystavilDetail
36/2015Dodávka a montáž elektrických konvektorov11. 12. 2015EL - ŠTUR, Partizánska Ľupča 76, 032 15 Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
35/2015Stavebné práce spojené s dobudovaním verejného osvetlenia09. 12. 2015EL - ŠTUR, Partizánska Ľupča 76, 032 15 Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
34/2015Zhotovenie prístupovej cesty k multifunkčnému ihrisku09. 12. 2015STAVPOČ - Ing. Jendroľ, Klin 175, 029 41 KlinĽubomír Fričdetail
33/2015Programové zabezpečenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším04. 11. 2015Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
32/2015Vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť s.č. 84 parc. č. 122223. 10. 2015Ing. Miroslav Todák, Čsl. brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
31/2015Vytýčenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ23. 10. 2015Ing. Ján Benikovský, V luhoch 5, 031 01 Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
30/2015Uteráky 13. 10. 2015QUILTEX, a.s., Garbiarska 678, 031 01 Liptovský MikulášJúlius Sokoldetail
29/2015Úprava projektu stavby14. 09. 2015Ing. Pavol Tkáč PRO-ING, Liptovská 2127/6, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
28/2015Aktualizácia žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 201508. 09. 2015Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, 015 01 RajecĽubomír Fričdetail
27/2015Technické zabezpečenie pre 9. ročník remeselníckeho jarmoku08. 09. 2015KING LIGHT & SOUND, Teheleň 581, 032 15Ľubomír Fričdetail
26/2015Kontrola -tlaková skúška 08. 09. 2015Ivan Lupták, Lesná 2035/8, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
25/2015Zabezpečenie programu a organizácie jarmoku08. 09. 2015LUA s.r.o., Svätý Kríž 198, 032 11Ľubomír Fričdetail
24/2015Práškový hasiaci prístroj, 6 ks, montáž a označenie určené pre Zariadenie pre seniorov KARITA04. 09. 2015Ivan Lupták, Lesná 2035/18, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
23/2015Zameranie parkovacích miest a ČOV v areáli KARITA24. 08. 2015Ing. Ján Benikovský, V luhoch 5, 031 01 Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
22/2015Betón, frakcia 20 riečny10. 08. 2015LIBETO a.s., 034 83 Liptovská TepláJúlius Sokoldetail
21/2015Revízia hasiacich prístrojov06. 07. 2015Ivan Lupták, Lesná 2035/8, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
20/2015Dovoz a dodanie štrku06. 07. 2015STAV POČ, Klin 175, 029 41 KlinĽubomír Fričdetail
19/2015Poháre, figúrka hasiča, štítky01. 07. 2015Janka Bystričanová, MAJABY, Žilinská cesta 23, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
18/2015Duše 6,5 - 2029. 06. 2015ContiTrade Slovakia, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 PúchovĽubomír Fričdetail
17/2015Doprava hráčov do obce Pohorelá29. 06. 2015SAD LIORBUS, 034 01 RUžomberokĽubomír Fričdetail
16/2015Terénne úpravy obecného pozemku19. 06. 2015STAV POČ, 029 41 KlinĽubomír Fričdetail
15/2015Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia multifunkčného ihriska"05. 06. 2015Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/11, Dolný KubínĽubomír Fričdetail
14/2015Vypracovanie projektu na multifunkčné ihrisko18. 05. 2015Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, 015 01 RajecĽubomír Fričdetail
13/2015Vypracovanie znaleckého posudku18. 05. 2015Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169Ľubomír Fričdetail
12/2015Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie zariadenia pre seniorov KARITA13. 05. 2015Ing. Ján Benikovský, V luhoch 5, 031 01 Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
11/2015Geodetické práce15. 04. 2015Ing. Ján Benikovský, V luhoch 5, 031 01 Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
10/2015Prevoz pozostatkov nebohého Jozefa Kralčiaka27. 03. 2015Obecný úrad Novoť 285, 029 55 NovoťBc. Dana Havlanovádetail
9/2015Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - zberný dvor Partizánska Ľupča27. 02. 2015SPIŠPROJEKT, s.r.o., Zimná 103, 052 01 Spišská Nová VesĽubomír Fričdetail
8/2015Autobus na prepravu futbalistov26. 02. 2015SAD LIORBUS. 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
7/2015Tlakové skúšky požiarnych hadíc26. 02. 2015Ivan Lupták, Lesná 2035/8, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
6/2015Tlakové skúšky požiarnych hadíc13. 02. 2015Ivan Lupták, Lesná 2035/8, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
5/2015Objednávka dát do adresného systému05. 02. 2015Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceĽubomír Fričdetail
4/2015Dovoz posypového materiálu a prevoz bágra08. 01. 2015Ivan Šipoš - AUTODOPRAVA, Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská TepláĽubomír Fričdetail
3/2015Oprava elektroinštalácie na budove CO08. 01. 2015EL - ŠTUR, Partizánska Ľupča 76, 032 15 Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
2/2015Oprava elektroinštalácie na budove Domu smútku08. 01. 2015EL - ŠTUR, Partizánska Ľupča 76, 032 15 Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
1/2015Oprava čerpadla z hasičského vozidla07. 01. 2015ORLITECH, s.r.o., Mlynské Nivy 4, 811 09 BratislavaĽubomír Fričdetail

Comments are closed.