Rok 2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
428/2016Plastový kontajner 1100 l - cierny1140,00objednávka 23/201631.12.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.01.2017
427/2016Preplatok za elektrinu - požiarna zbrojnica-3,2831.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2017
426/2016Preplatok za elektrinu - nájomný bytový dom 12 b.j.-3,2531.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2017
425/2016Preplatok za elektrinu - obecný úrad-10,3131.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2017
424/2016Preplatok za elektrinu - pekáreň, pošta-22,5831.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2017
423/2016Preplatok za elektrinu-341,3431.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2017
422/2016Preplatok za elektrinu - obecný úrad-27,8131.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
28.01.2017
421/2016Nedoplatok za elektrinu - ČOV Magurka2,8231.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
30.01.2017
420/2016Nedoplatok za elektrinu - verejné osvetlenie Magurka 2,0431.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
30.01.2017
419/2016Nedoplatok za elektrinu474,1931.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
30.01.2017
418/2016Nedoplatok za elektrinu - kultúrny dom321,9431.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
30.01.2017
417/2016Nedoplatok za elektrinu - verejné osvetlenie237,4731.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
30.01.2017
416/2016Nedoplatok za elektrinu - dom smútku383,1431.12.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
30.01.2017
415/2016Vyspravenie stien a maľovanie sokla na Základnej škole s materskou školou Partizánska Ľupča 1800,0031.12.2016LUMA SK spol. s r.o.
Dolná Tižina 221
013 04
02.06.2016
414/2016Predplatné za rodk 201613,6731.12.2016Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
25.01.2017
413/2016Doprava KUKA, poplatok za uloženie stavebného odpadu, poplatok za uloženie komunálneho odpadu1313,7531.12.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
26.01.2017
412/2016Odvoz odpadu125,4531.12.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
14.01.2017
411/2016Služby WEB GIS, mesačný poplatok za 12/201660,0031.12.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.01.2017
410/2016Prenájom rohože
11,0431.12.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
18.01.2017
409/2016Vodné - obecný úrad, sklad CO, TJ, zdravotné stredisko, dom smútku, 12 b.j.181,2831.12.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
19.01.2016
408/2016Vodné - ZPS Karita - nedoplatok677,1931.12.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
19.01.2016
407/2016Vodné - požiarna zbrojnica - nedoplatok 30,0631.12.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
19.01.2016
406/2016Prístup na internet, telefón65,1231.12.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
31.12.2016
405/2016Odhŕňanie snehu150,0031.12.2016Peter Mikuš
Liptovský Michal 116
034 83 Liptovská Teplá
31.12.2016
404/2016Prevádzka spojov221,38zmluva o výkone vo verejnom záujme31.12.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.01.2016
403/2016Tovar138,5731.12.2016COOP Jednota L. Mikuláš
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.01.2017
402/2016Tovar139,6031.12.2016CBA Verex a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
14.01.2017
401/2016Vykonané práce a výkon plošiny pri umiestňovaní vianočnej výzdoby403,2029.12.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15 Partizánska Ľupča
05.01.2017
400/2016Vykonané práce -demontáž a montáž el. akumulačnej pece43,20objednávka 28/201629.12.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15 Partizánska Ľupča
05.01.2017
399/2016Dodaný elektromateriál a vykonané elektropráce v budove obecného úradu58,2029.12.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15 Partizánska Ľupča
05.01.2017
398/2016Za inzerciu v MY Liptovské noviny - 1/8pf50,4029.12.2016Petit Press a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
03.01.2017
397/2016Vývoz odpadovej vody - kultúrny dom66,0027.12.2016Michal Zaťko
032 12 Dúbrava 215
01.01.2017
396/2016Čistiace prostriedky137,5221.12.2016D.H.KOMPLET s.r.o.
Lazná 101/16
031 01 Liptovský Mikuláš, Bodice
31.12.2016
395/2016Zemné práce - vodomerná šachta, cesta Magurka, piesok na posyp978,1221.12.2016DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
28.12.2016
394/2016Poskytovanie právnych služieb - spísanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností zapísaných na LV č. 887 pre k.ú. Partizánska Ľupča, uzavretej s predávajúcimi - Pavel Jedlička, Miroslava Hanáková419,33mandátna zmluva zo dňa 18.4.201621.12.2016FIAČAN PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
M. Pišúta 936/16
031 01 Liptovský Mikuláš
27.12.2016
393/2016Poskytovanie právnych služieb - spísanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností zapísaných na LV č. 985 pre k.ú. Partizánska Ľupča, uzavretej s kupujúcim - Ivan Báno, Magurka107,04mandátna zmluva zo dňa 18.4.201621.12.2016FIAČAN PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
M. Pišúta 936/16
031 01 Liptovský Mikuláš
27.12.2016
392/2016členský príspevok na rok 201751,2019.12.2016Združenie zborov pre občianskej záležitosti človek človeku v Slov. republike
ul. ČA 26
974 01 Banská Bystrica
13.01.2017
391/2016Toner80,0219.12.2016Free Tech services s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
19.12.2016
390/2016Noviny - Nové slovo Partizánskej Ľupče č. 4/2016781,4419.12.2016Preset s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
29.12.2016
389/2016telefón57,5915.12.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
27.12.2016
388/2016Poplatok za uloženie odpadu, doprava KUKA, zmesový KO2 531,2615.12.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
27.12.2016
387/2016Odvoz odpadu374,2815.12.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.12.2016
386/2016Prenájom rohože15,3114.12.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
21.12.2016
385/2016Služby WEB GIS, mesačný poplatok 11/201660,0014.12.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
21.12.2016
384/2016Telefón65,7409.12.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
19.12.2016
383/2016Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0009.12.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
19.12.2016
382/2016prevádzka spojov221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme09.12.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.12.2016
381/2016Platobný výmer na úhradu členského na rok 2017204,1006.12.2016Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 Bratislava
21.12.2016
380/2016Retardéry, výtlky684,4206.12.2016Riline s.r.o.
Štiavnická 5140
034 01 Ružomberok
16.12.2016
379/2016Servisná perióda 12/201645,0006.12.2016FreeTech services s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
13.12.2016
378/2016Ročná licencia KEO WIN 2017, udržiavací poplatok KEO DOS 2017256,3106.12.2016KEO s.r.o.
ul. Poľná 151/5
991 06 Záhorce
12.12.2016
377/2016Obecné noviny na rok 201767,6006.12.2016INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
08.12.2016
376/2016HP ProBook, servis, 737,9206.12.2016FreeTech services s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
07.12.2016
375/2016tovar84,4702.12.2016CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
28.12.2016
374/2016Kvalifikovaný systémový certifikát, ročný poplatok32,4002.12.2016Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
15.12.2016
373/2016Tovar300,0330.11.2016COOP Jednota
ul. 1. Mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.12.2016
372/2016Oprava automobilu LM - 561 CE, NISSAN706,0030.11.2016PROFICAR SERVIS s.r.o.
Bystrická cesta 69
034 01 Ružomberok
13.12.2016
371/2016Preprava osôb79,4430.11.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
09.12.2016
370/2016Náhradné súčiastky do kosačky a krovinorezu134,7030.11.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
05.12.2016
369/2016stravné lístky919,2029.11.2016DOXX - Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
06.12.2016
368/2016Dodaný materiál a vykonané práce na oprave poškodeného oplotenia cintorína - škodová udalosť363,45objednávka 25/201628.11.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
11.12.2016
367/2016Vykonaná ročná prehliadka kotla v budove požiarnej zbrojnice136,00objednávka 24/201628.11.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
11.12.2016
366/2016Pripojenie akumulačnej pece, vrátane výmeny káblovania v miestnosti SAD - obecný úrad57,06objednávka 19/201628.11.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
09.12.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
366/2016Vykonané práce pri pripojení akumulačnej pece vrátane výmeny káblovania v miestnosti SAD - Obecný úrad57,0628.11.2016EL ŠTUR
Ján Šturek
032 15 Partizánska Ľupča 76
09.12.2016
365/2016Členský príspevok 152,9228.11.2016Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
13.12.2016
364/2016Doprava, práca s HR - pelety - 12 b.j.84,0025.11.2016Róbert Ondrejka MAXI - TRANS
Horná Roveň 1153/32
034 84 Liptovské Sliače
28.11.2016
363/2016Doprava, práca s HR- pelety - DSS Karita, požiarna zbrojnica, kultúrny dom168,0025.11.2016Róbert Ondrejka MAXI - TRANS
Horná Roveň 1153/32
034 84 Liptovské Sliače
28.11.2016
362/2016Dodávka a montáž - oprava dažďového zvodu na budove skladu CO.86,8223.11.2016Roofong, s.r.o.
Aleja Slobody 2248
026 01 Dolný Kubín
05.12.2016
361/2016Pelety - Karita1 360,8023.11.2016MT Pelet s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
02.12.2016
360/2016Vytýčenie hraníc cesty v k.ú. Partizánska Ľupča - Magurka. Zameranie parcely č. 3294.210,0023.11.2016Ing. Benikovský Ján
V Luhoch 5
031 01 Liptovský Mikuláš
30.11.2016
359/2016Preddavok Finančného spravodajcu, ročník 201726,4023.11.2016Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
29.11.2016
358/2016Pelety 4 082,4023.11.2016BIO ENERGO s.r.o.
Textilná 23
034 01 Ružomberok
29.11.2016
357/2016Telefón43,9723.11.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.11.2016
356/2016Bojovník - predplatné č. 1/2017 - 26/201711,0023.11.2016Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
09.12.2016
355/2016Dodanie bezpečnostného kľúča IKEY 4000-HW84,0016.11.2016VUJE a.s.
918 64 Trnava
10.12.2016
354/2016Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.201650,0016.11.2016RVC
Námestie S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
29.11.2016
353/2016Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 "Zakúpenie zariadení na zber a zhodnocovanie BRKO v obci Partizánska Ľupča676,0016.11.2016Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
25.11.2016
352/2016Poplatok za uloženie stavebného odpadu, doprava KUKA, poplatok za uloženie KO odpadu, 2 097,4016.11.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
25.11.2016
351/2016Prenájom rohože11,0416.11.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
23.11.2016
350/2016Služby WEB GIS, mesačný poplatok 10/201660,0016.11.2016GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
22.11.2016
349/2016Za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0016.11.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
17.11.2016
348/2016Odvoz odpadu763,6216.11.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.11.2016
347/2016Filmovanie + výroba DVD videa - X. remeselnícky jarmok500,0014.11.2016CEPER FILM s.r.o.
Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
13.12.2016
346/2016Noviny "Nové slovo Partizánskej Ľupče"- tlač, skladanie, spinkovanie739,2011.11.2016Preset, s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
23.11.2016
345/2016Za prepracovanie projektovej dokumentácie "Zberný dvor" v obci Partizánska Ľupča v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia580,0011.11.2016Spišprojekt s.r.o.
Jedľová 13
Spišská Nová Ves
22.11.2016
344/2016Inzercia obce - vyhlásenie kontrolóra obce102,0011.11.2016Petis Press, a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
21.11.2016
343/2016Oprava výtlkov miestnych komunikácií4 295,83Zmluva o dielo11.11.2016RILINE s.r.o.
Štiavnická 5140
034 01 Ružomberok
18.11.2016
342/2016HP LaserJet Pro P1102, toner180,6011.11.2016Free Tech services, s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
17.11.2016
341/2016Rybársky lístok, kniha došlej a odosl. pošty, domová kniha, osvedčovacia kniha, žiadosť o odpis z reg. trestov, priznania k dani z nehnuteľnosti, obálky105,6011.11.2016CONNECT
925 41 Kráľov Brod
14.11.2016
340/2016Akumulačné kachle EMKO M60 do sobášnej miestnosti866,9011.11.2016ENERGOPROGRES s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
11.11.2016
339/2016Servisná perióda - 11/201645,0008.11.2016Free Tech services, s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
10.11.2016
338/2016Ohňostrojné práce - X. roč. remeselníckeho jarmoku200,0007.11.2016Ing. Ľubomír Jurek
MARBORKA
Stošice 248
031 04 Okoličné
24.10.2016
337/2016Internet - prístup, telefón67,4907.11.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.11.2016
336/2016Kontrola, tlaková skúška a dodanie hasiacich prístrojov319,27Objednávka č. 22/201607.11.2016Ivan Lupták
Lesná 2035/8
034 01 Ružomberok
16.11.2016
335/2016Prevádzka spojov221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme07.11.2016ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.11.2016
334/2016Právo Pre ROPO a OBCE74,4004.11.2016Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
07.11.2016
333/2016Uteráky froté IDEAL 50x100 krémové615,6002.11.2016QUILTEX a.s.
Garbiarska 678
031 01 Liptovský Mikuláš
12.11.2016
332/2016Uteráky froté IDEAL 50x100 krémové153,9002.11.2016QUILTEX a.s.
Garbiarska 678
031 01 Liptovský Mikuláš
12.11.2016
331/2016Obrusy240,0024.10.2016Vojtech Kuman
Nivy 1463/7
927 05 Šaľa
24.10.2016
330/2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - vozík19,1725.10.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica
31.12.2016
329/2016Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - AVIA126,4525.10.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica
31.12.2016
328/2016Tovar55,0925.10.2016COOP Jednota Liptovský Mikuláš
ul. 1 mája 54
031 01 Liptovský Mikuláš
07.11.2016
327/2016Združené poistenie majetku1008,0724.10.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica
12.11.2016
326/2016Posypový materiál - štrkodrva, frakcia 0/4 pre obec a Magurku332,2824.10.2016DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
04.11.2016
325/2016Služby WEB GIS - mesačný poplatok 09/201660,0020.10.2016GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
27.10.2016
324/2016Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov223,48objednávka 18/201620.10.2016Ivan Lupták
Lesná 2035/8
034 01 Ružomberok
02.11.2016
323/2016Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Partizánska Ľupča, zameranie pozemkov parc. č. 652/9, 658/9, 2476/9734,00Objednávka 10/201617.10.2016Ing. Ján Benikovský
V Luhoch 5
031 01 Lipt. Mikuláš
31.09.2016
322/2016Aktualizácia programu KEO WIN 2016/813,5017.10.2016KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhorce
28.10.2016
321/2016Poplatok za uloženie stavebného odpadu, doprava kontajnera, vývoz nádob, zmesový komunálny odpad2 091,1417.10.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
27.10.2016
320/2016Prenájom rohože za obdobie 12.09.2016-09.10.201611,0414.10.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
25.10.2016
319/2016telefón63,7714.10.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.10.2016
318/2016Elektricky polohovateľné lôžko + antidekubitný matrac pre ZPS Ksarita6 660,0014.10.2016SLOVCARE s.r.o.
Sladovnícka 5/2554
917 01 Trnava
24.10.2016
317/2016Vývoz odpadovej vody - kultúrny dom66,0014.10.2016Michal Zaťko
032 12 Dúbrava 215
21.10.2016
316/2016Nákupné poukážky z dôvodu akcie " Uvítanie detí do života"1 400,0014.10.2016Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava 3
21.10.2016
315/2016Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kultúrno spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného. 80,4014.10.2016SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
20.10.2016
314/2016Odvoz odpadu + služba zam. + pol. auta LM 043 BL510,9514.10.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
14.10.2016
313/2016Mulčovanie v k.ú. Partizánska Ľupča - za cintorínom, za Hendlovou záhradou, na Magurke275,0014.10.2016Peter Mikuš
Liptovský Michal 116
034 83 Liptovská Teplá
09.09.2016
312/2016Pelety - Karita1360,8010.10.2016MT Pelet s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
20.10.2016
311/2016Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0007.10.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.10.2016
310/2016Telefón69,8707.10.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.10.2016
309/2016Nedoplatok17,0607.10.2016SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
17.10.2016
308/2016Nedoplatok24,9207.10.2016SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
17.10.2016
307/2016Nedoplatok88,9407.10.2016SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
17.10.2016
306/2016Žiarovky - verejné osvetlenie
Asymetrický cylkovec - ihrisko
139/1707.10.2016MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš
14.10.2016
305/2016Akumulačné kachle EMKO M60, poistné, balné a doprava891,9007.10.2016ENERGOPROGRES s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
14.10.2016
304/2016Prevádzka spojov221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme07.10.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.10.2016
303/2016Tovar190,4407.10.2016CBA Verex a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
13.10.2016
302/2016Poskytovanie právnych služieb - kúpna zmluva o prevode nehnuteľností zapísaných na LV č. 950 pre k.ú. Part. Ľupča, uzavretej s predávajúcim Juraj Petrula, Bratislava140,50Mandátna zmluva zo dňa 18.04.201607.10.2016FIAČAN a PARTNERS s.r.o.
Advokátska kancelária
M.Pišúta 936/16
031 01 Lipt. Mikuláš
13.10.2016
301/2016Maliarsky materiál72,0807.10.2016IŠstav s.r.o.
Liptovská Teplá 114
034 83
10.10.2016
300/2016Sprey, materiál pre maľovanie - Jarmok 201651,9007.10.2016PETRUS GROUP s.r.o.
Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš
10.10.2016
299/2016Elektromontážne práce - oprava bytového telefónu v bytovom dome Partizánska Ľupča.46,5007.10.2016MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš
06.10.2016
298/2016Fotoslužby X. remeselníckeho jarmoku150,0004.10.2016Penaprint s.r.o.
I. Houdeka 1941/51
034 01 Ružomberok
10.10.2016
297/2016Liptovské noviny 39/2016105,0004.10.2016Petet Press a.s.
Sládkovičkova 1
949 01 Nitra
14.10.2016
296/2016Tovar421,1804.10.2016COOP Jednota Lipt. Mikuláš
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.10.2016
295/2016
Tovar190,4404.10.2016CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
13.10.2016
294/2016Tovar - mesiac úcty k starším693,2504.10.2016CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
13.10.2016
293/2016Tovar911,4004.10.2016CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
13.10.2016
292/2016Tovar7,0204.10.2016CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
13.10.2016
291/2016Za hudobnú produkciu Dja na akcii "10. ročník remeselníckeho jarmoku"360,0004.10.2016FRESH
Ján Tlamka
Podtatranského 65
031 01 Liptovský Mikuláš
11.10.2016
290/2016Stravné lístky2 196,7203.10.2016DOXX - Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
10.10.2016
289/2016Servisná perióda - 10/2016, toner95,4003.10.2016FreeTech services, s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
10.10.2016
288/2016Technické zabezpečenie javiskovej techniky na 10. ročník remeselníckeho jarmoku v Part. Ľupči konaného dňa 24.09.20161 800,00objednávka č. 11/201603.10.2016KING Light a Sound RENTAL SYSTEMS s.r.o.
Teheleň 581
032 15 Partizánska Ľupča
07.10.2016
287/2016Pripojenie krátkodobého odberu - priamy elektromer č.3 - jarmok118,0003.10.2016SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
07.10.2016
286/2016Pripojenie krátkodobého odberu - priamy elektromer č.2 - jarmok118,8003.10.2016SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
07.10.2016
285/2016Pripojenie krátkodobého odberu - priamy elektromer č.1 - jarmok118,8003.10.2016SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
07.10.2016
284/2016Materiál na údržbu zelene112,0003.10.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
05.10.2016
283/2016Dodaný materiál a vykonané elektropráce v triede materskej školy286,0103.10.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
26.09.2016
282/2016Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 5 k projektu "Stavebné úpravy a nadstavba požiarnej zbrojnice - vytvorenie priestorov stálej požiarnej služby a Následnej monitorovacej správy č. 4 k projektu "Revitalizácia historického centra obce Partizánska Ľupča, II. etapa320,00Zmluva o dielo č. 6/2014 zo dňa 11.07.201403.10.2016Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
08.10.2016
281/2016Služba autocisterny, čistenie žúmp + septikov114,8323.09.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
15.09.2016
280/2016
Spracovanie DVD disku + návrh obalu + potlač + kopírovanie DVD - X. ročník remeselníckeho jarmoku1 800,0023.09.2016CEPER FILM, s.r.o.
Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
21.10.2016
279/2016Aktualizácia KEO WIN 2016/0713,5023.09.2016KEO s.r.o.
Poľná 151
991 06 Záhorce
03.10.2016
278/2016My liptovské noviny25,0022.09.2016Petit Press a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
03.10.2016
277/2016Prenájom rohože15,3122.09.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
28.09.2016
276/2016Pramenitá voda 18,9l11,7622.09.2016PureWater s.r.o.
Bosákova 7
851 04 Bratislava
29.09.2016
275/2016Reklamné predmety obce Partizánska Ľupča pre propagovanie - X. remeselnícky jarmok.2 938,6222.09.2016Preset, s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
22.09.2016
274/2016Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - NISSAN X TRAIL154,8022.09.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica
27.11.2016
273/2016telefón43,9719.09.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
26.09.2016
272/2016Materiál do krovinorezov307,3119.09.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
21.09.2016
271/2016Služby spojené so zabezpečením, prípravou a organizáciou programu - X. ročník remeselníckeho jarmoku v Partizánskej Ľupči dňa 24.09.20168 990,0019.09.2016Liptovská Umelecká Agentúra
Svätý Kríž 198
032 14
21.09.2016
270/2016Pristavenie kontajnera - Železnô a odvoz na skládku Partizánska Ľupča144,0019.09.2016Michal Zaťko
032 15 Dúbrava 215
11.09.2016
269/2016Za dodaný materiál a vykonané práce na verejnom osvetlení na námestí obce Partizánska Ľupča1 016,6414.09.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
26.09.2016
268/2016 Poplatok za uloženie stavebného odpadu, doprava KUKA, zmesový komunálny odpad2 022,4414.09.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
27.09.2016
267/2016Mesačný poplatok za WEB GIS - 08/201660,0014.09.2016GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
21.09.2016
266/2016Toner105,0013.09.2016FreeTech services, s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
20.09.2016
265/2016Kniha Liptov z neba - 2. časť platby159,5009.09.2016CBS spol. s.r.o.
Kynceľová 54
974 01
20.09.2016
264/2016Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.,19,0009.09.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
19.09.2016
263/2016Čistiace prostriedky904,5509.09.2016D.H. KOMPLET s.r.o.
Lazná 101/16
031 01 Liptovský Mikuláš
19.09.2016
262/2016Tlač ortofotomapy na PVC doske -mapa chatovej oblasti Magurka138,0009.09.2016GEODETICCA s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
15.09.2016
261/2016Odvoz odpadu361,3009.09.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
14.09.2016
260/2016Oprava elektriny na námestí, ZPS Karita - výkopové práce a úprava terénu180,0006.09.2016Grieš Vladimír - GEVA
034 83 Potok 18
20.09.2016
259/2016Internet-+prístup, telefón66,4306.09.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
19.09.2016
258/2016Za dodaný tovar - ihrisko, zavlažovanie150,7202.09.2016MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
01.09.2016
257/2016Tovar187,4302.09.2016COOP Jednota Lipt. Mikuláš
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.09.2016
256/2016Prevádzka spojov za 08/2016221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme02.09.2016ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.09.2016
255/2016Dodávka a montáž žalúzií v ZŠsMŠ125,4802.09.2016Tibor Feketík - Slovekon
Dúbrava 313
032 12
13.09.2016
254/2016MY Liptovské noviny - 1/4 výška pf72,0002.09.2016Petit Press a.s.
Lazarretská 12
811 08 Bratislava
13.09.2016
253/2016Servisná perióda 09/2016, Gembird UTP kábel drôt CCA, cat.5e48,9602.09.2016FreeTech services s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
09.09.2016
252/2016Pneu. pretlak DN 75 mm356,4031.08.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
09.09.2016
251/2016Bojovník - predplatné3,5230.08.2016Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
14.09.2016
250/2016Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Partizánska Ľupča. Zameranie parciel č. 1457/16, 1457/17, 1530/3, 1530/4.130,0026.08.2016Ing. Ján Benikovský
V Luhoch 5
031 01 Lipt. Mikuláš
08.09.2016
249/2016Za auditorské sl. - overenie ročnej ÚZ zostavenej k 31.12.2015 v zmysle zmluvy zo dňa 7.12.20151 460,0026.08.2016Ing. Klimčíková Anna
nezávislý audítor,
Nová 271/31
034 01 Liptovská Štiavnica
02.09.2016
248/2016Tovar - školské potreby pre základnú školu.204,8026.08.2016Dsffer spol s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
02.09.2016
247/2016Maliarské a natieračské práce pre obec. 810,0026.08.2016Branislav Kolárik
Maliarske a natieračské práce
Borbisova 1958/38
031 01 Liptovský Mikuláš
31.08.2016
246/2016Kopírovací stroj Canon image RUNNER 2520, toner871,2025.08.2016FreeTech services s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
31.08.2016
245/2016asfaltovanie miestnych komunikácii29 900,17Zmluva o dielo zo dňa 07.07.201619.08.2016RILINE s.r.o.
Štiavnická 5140
034 01 Ružomberok
10.09.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
244/2016Plastový kontajner 1100 l - modrý216,0019.08.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.08.2016
243/2016Poplatok za uloženie stav. odpadu, doprava KUKA, zmesový komunálny odpad2 185,9019.08.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
27.08.2016
242/2016Služby WEB GIS - mesačný poplatok 07/201660,0018.08.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
25.08.2016
241/2016Mulčovanie150,0018.08.2016PETER MIKUŠ
Liptovský Michal 116
034 83
25.08.2016
240/2016Použitie špeciálneho vozidla Mercedes - ZPS Karita 156,2618.08.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
25.08.2016
239/2016Prenájom rohoží
11,0418.08.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
31.08.2016
238/2016Mulčovacia kôra216,0018.08.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
19.08.2016
237/2016Odvoz odpadu365,4218.08.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.08.2016
236/2016TONER126,0018.08.2016Free Tech, services s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
12.08.2016
235/2016Pelety pre ZPS Karita1 134,0012.08.2016MT Pelet spol. s r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
22.08.2016
234/2016Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0012.08.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.08.2016
233/2016Vykonané práce vo výškach pri asanácii komína na budove obecného úradu115,20Objednávka č. 14/201609.08.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
22.08.2016
232/2016Dodaný materiál a montážne práce na 12 bytovej jednotke v byte p. Škvareninovej - výmena elektrického ohrievača281,23Objednávka 13/201609.08.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
22.08.2016
231/2016Internet - prístup obecpart, telefón58,3908.08.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.08.2016
230/2016Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o. 24,0005.08.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
15.08.2016
229/2016Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP110,0005.08.2016Ján Halahija
Štúrova 1793/21
031 01 Liptovský Mikuláš
18.08.2016
228/2016Materiál pre ZŠ s MŠ302,8305.08.2016Ľubomír Kubík - Stavivá
Ľubeľa 169
032 14
15.08.2016
227/2016Materiál maliarsky pre ZŠ s MŠ408,0005.08.2016PETRUS GROUP s,r,i,
Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš
14.08.2016
226/2016tovar72,3302.08.2016COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.08.2016
225/2016Prevádzka spojov221,3802.08.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.08.2016
224/2016Spísanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností zapísaných na LV č. 63 v k.ú. Part. Ľupča, uzavretej s predávajúcimi.296,9802.08.2016FIAČANaPARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
M. Pišúta 936/16
031 01 Liptovský Mikuláš
11.08.2016
223/2016Servisná perióda - 08/201645,0002.08.2016FreeTech services, s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
09.08.2016
222/2016Služby montážnou plošinou NISSAN CABSTAR DA20
278,0401.08.2016Ivan Littva
Dielnice 788/2
034 84 Liptovské Sliače
08.08.2016
221/2016Hasiči Partáznska Ľupča - dresy, tepláky598,0001.08.2016BISON sportswear, s.r.o.
66454 Nesvačilka
Česká republika
26.07.2016
220/2016Tovar172.84
14.07.2016CBA VEREX a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
14.07.2016
219/206asfaltovanie miestnych komunikácií a oprava výtlkov2 933,3228.07.2016RILINE s.r.o.
Štiavnická 5140
034 01 Ružomberok
20.08.2016
218/2016Dodanie softwaerových služieb, ročná licencia na oportál www.virtualnycintorin.sk119,1028.07.20163Wslovakia s.r.o.
Na Vinohrady 692/59
911 05 Trenčín
05.08.2016
217/2016Prenájom rohože 11,0428.07.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
03.08.2016
216/2016Doprava KUKA, 1100 l nádoby63,3625.07.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
02.08.2016
215/201612.7.2016 MY Liptovské noviny - 1/2 šírka pf150,0025.07.2016Petit Press a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
01.08.2016
214/2016Účtovníctvo ROPO a OBCÍ79,8025.07.2016Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
03.08.2016
213/2016Toner72,0025.07.2016Free Tech, services s.r.o.
Belopotockého 722/1
031 01 Liptovský Mikuláš
29.07.2016
212/2016Vyjadrenie k zbernému dvoru12,0025.07.2016MICHALOVSKÝ s.r.o.
Letná 796/9
921 01 Piešťany
05.08.2016
211/2016Okná PVC optimum dec - budova obecného úradu5 500,0021.07.2016EL - VO, Miroslav Glonek
Liptovský Trnovec 256
032 22
26.07.2016
210/2016Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia obecného rozhlasu" v profesii ELEKTRO
400,00
21.07.2016Stanislav Kubín
Ľubeľa 108
032 14
26.07.2016
209/2016Plávajúca podlaha - ZŠ s MŠ Part. Ľupča513,0120.07.2016MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné Pole 4618/9
031 01 Liptovský Mikuláš
26.07.2016
208/2016Vývoz nádob za 6/2016273,0018.07.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.07.2016
207/2016Za vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 k projektu "Zberný dvor".35,0018.07.2016Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
27.07.2016
206/2016Telefón82,5918.07.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.07.2016
205/2016Služby WEB GIS, mesačný poplatok jún 201660,0018.07.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
26.07.2016
204/2016Doprava KUKA, poplatok za uloženie KO, zmesový KO, poplatok za uloženie stav. odpadu2 872,2618.07.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
25.07.2016
203/2016Odvoz odadu353,6218.07.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.07.2016
202/2016Za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0012.07.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.07.2016
201/2016Vypracovanie registratúrneho poriadku v zmysle zákona 395/2002 a vyhlášky 410/201596,0011.07.2016ARCHÍV TATRY s.r.o.
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš
25.07.2016
200/2016internet, telefón52,2109.07.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.07.2016
199/2016vodné - nedoplatok, požiarna zbrojnica15,8609.07.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
18.07.2016
198/2016Vodné - preplatok -44,8109.07.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
18.07.2016
197/2016Vodné - nedoplatok, ZPS Karita 84274,1509.07.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
18.07.2016
196/2016Prevádzka spojov221,3809.07.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.07.2016
195/2016Materiál k zavlažovaciemu zariadeniu obecného ihriska819,4409.07.2016SIGPUMP s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš
14.07.2016
194/2016Pílenie a sušenie líp, manipulácia nakladačom a tatrou pri čistení kanálov1 295,4009.07.2016VOKUMA s.r.o.
Partizánska Ľupča č. 514
032 15
14.07.2016
193/2016Servisná perióda 07/2016, výmena prítlačného valca v HP LaserJet 102093,0008.07.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
11.07.2016
192/2016Plotostrih, krovinorez, NDS hlava, BN lanko, pilník615,0808.07.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
11.07.2016
191/2016Lazurol Classic11,5008.07.2016PETRUS GROUP s.r.o.
Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš
10.07.2016
190/2016Zemné a výkopové práce bagrom198,0004.07.2016LUBOX-Ľubomír Hurkot
Krmeš 189
032 13 Liptovské Vlachy
06.07.2016
189/2016Tovar177,9004.07.2016COOP Jednota SD
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.07.2016
188/2016Stravné lístky2 196,7204.07.2016DOXX -s Stravné lístky s.r.o.
Kálov 356
010 01
08.07.2016
187/2016Zameranie stĺpov - 23 ks v k.ú. Partizánska Ľupča115,0001.07.2016Real Liptov s.r.o.
Kpt. Nálepku 2027/12
031 01 Liptovský Mikuláš
08.07.2016
186/2016Ružomberská ruža veteránov - občerstvenie pre 250 účastníkov415,8001.07.2016DUGE CATERING s.r.o.
Jánošíkova 538
031 01 Liptovský Mikuláš
05.07.2016
185/2016Tlačivá - sobášny list, oznámenie o úmrtí, oznámenie o uzavretí manželstva11,64objednávka č. 9/201628.06.2016Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1
831 06 Bratislava
20.07.2016
184/2016Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO190,5728.06.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
14.07.2016
183/2016Noviny - Nové slovo Partizánskej Ľupče č. 2/2016739,2028.06.2016Preset, s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
09.07.2016
182/2016prenájom rohože15,3124.06.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
06.07.2016
181/2016Tovar pre DHZ - čižmy, neopr. nohavice, zásahový odev, obuv, 607,00objednávka č. 7/201624.06.2016FIRE systém
Marcela Kavalková Faturová
Nižná Korňa 501
023 21
05.07.2016
180/2016Tovar pre DHZ - zásahová prilba, hasičská kukla, rukavice, lekárnička, sekera, sekeromotyka1 431,80objednávka č. 8/201624.06.2016FIRE systém
Marcela Kavalková Faturová
Nižná Korňa 501
023 21
05.07.2016
179/206Spracovanie vyjadrenia k projektu "Zberný dvor"28,1323.06.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
30.06.2016
178/2016Prevedené práce pri výrube a manipulácii stromov pomocou LKT na základe ÚPO o výstavbe bytového domu.988,8020.06.2016Karol Šľachtovský
Partizánska Ľupča 170
032 15
15.07.2016
177/2016Prevedené práce pri výrube stromov pomocou LKT, ktoré ohrozovali majetok a životy ľudí390,0020.06.2016Karol Šľachtovský
Partizánska Ľupča 170
032 15
15.07.2016
176/2016Hosting OPTIMUM (partizanskalupca.com od 06.07.2016 - 05.07.201751,7020.06.2016WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
05.07.2016
175/2016Vývoz nádob za 5/2016222,0020.06.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.06.2016
174/2016Telefón81,9817.06.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
27.06.2016
173/2016Zemné práce bagrom a tatrou na ploche za obecným úradom240,3617.06.2016DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
172/2016Kominárske práce - základná škola, nájomná bytovka 422, kultúrny dom, požiarna zbrojnica. 385,9217.06.2016Kominárstvo Ružomberok
Na Kopanici 1435/37
026 01 Dolný Kubín
21.06.2016
171/2016Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (IVECO )114,0015.06.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
24.08.2016
170/2016Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 2 k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči160,00Zmluva o dielo č. 6/2014 zo dňa 11.07.201415.06.2016Ing. Zuzana Žideková
Partizánska 984/56
015 01 Rajec
22.06.2016
169/2016Poplatok za uloženie stav. odpadu, doprava KUKA, poplatok za uloženie KO, zmesový KO1 848,6515.06.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
18.06.2016
168/2016Odvoz odpadu408,5213.06.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.06.2016
167/2016Publikácia M. Lavrincovej - Škvrny na zamate doby 11,0910.06.2016Mgr. Magdaléna Lavrincová
Toryská 18
821 07 Bratislava
22.06.2016
166/2016Za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní - predmet zákazky "Multifunkčné ihrisko 40x20, rekonštrukcia Partizánska Ľupča. 1 140,00Mandátna zmluva č. 07/2015 zo dňa 21.05.201510.06.2016IVOMOS
Ing. Ivan Moravčík
Borova 3295/36
010 07 Žilina
20.06.2016
165/2016Telefón51,8910.06.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
20.06.2016
164/2016Čistiace prostriedky338,1410.06.2016DH KOMPLET s.r.o.
Lazná 101/16
031 01 Liptovský Mikuláš
19.06.2016
163/2016Služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.,19,0010.06.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
17.06.2016
162/2016Služby WEB GIS 05/201660,0010.06.2016GEODETICCA VISION s,r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.06.2016
161/2016Prevádzka spojov221,3810.06.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.06.2016
160/2016Toner243,0007.06.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
13.06.2016
159/2016Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (fábia)82,8006.06.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
158/2016Lazurol, spray42,3006.06.2016PETRUS GROUP s.r.o.
Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš
10.06.2016
157/2016ZP kvetináč, substrát20,8006.06.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
07.06.2016
156/2016Tovar216,2501.06.2016COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
15.06.2016
155/2016Prenájamo JOHNNY WC a sanitárna technika (jarmok)432,0027.05.2016JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary-Dolečky
P.O.Box 3
900 61 Gajary
03.06.2016
154/2016Spray, Klik čistič, chemopren14,5025.05.2016PETRUS GROUP s.r.o.
Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš
10.04.2016
153/2016SG kosačka Multiclip 47 SQB, BS olej SAE 30379,0025.05.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
01.06.2016
152/2016prenájom rohože11,0425.05.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
08.06.2016
151/2016Vypracovanie projektovej dokumentácie "ZBERNÝ DVOR" v obci Partizánska Ľupča v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.2 850,00Objednávka č. 9/201523.05.2016Spišprojekt s.r.o.
Zimná 103
Spišská Nová Ves
03.06.2016
150/2016Vývoz nádob za 04/2016321,0020.05.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.05.2016
149/2016Pelety do ZPS Karita1 134,0020.05.2016MT Pelet spol. s r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
30.05.2016
148/2016Toner Ecodata HP36,0020.05.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
27.05.2016
147/2016Telefón81,8817.05.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.05.2016
146/2016Doprava KUKA, poplatok za uloženie KO, zmesový KO, poplatok za uloženie stavebného odpadu2 389,4113.05.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Litovský Mikuláš
26.05.2016
145/2016Vyhotovenie geometrického plánu a polohopisného plánu - zameraqnie elektrických vedení v k.ú. Partizánska Ľupča 434,0013.05.2016Ing. Ján Benikovský
V Luhoch 5
031 01 Liptovský Mikuláš
20.05.2016
144/2016Za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.
19,0013.05.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.05.2016
143/2016Telefón, prístup na internet60,0113.05.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.05.2016
142/2016Služby WEB GIS 04/201660,0012.05.2016GEODETICCA VISION s,r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.05.2016
141/2016Odvoz odpadu427,7012.05.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.05.2016
140/2016Tovar - štartér, poistka12,1112.05.2016MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš
13.05.2016
139/2016Pristavenie kontajnera a odvoz na skládku Partizánska Ľupča84,0012.05.2016Michal Zaťko
Dúbrava 215
032 12
08.05.2016
138/2016Vykonané stavebné práce spojené s výstavbu multifunkčného ihriska 40 x 20 m - rekonštrukcia Partizánska Ľupča73 593,0606.05.2016Ing. František Jendroľ
STAVPOČ
Hlavná 175/99
029 41 Klin
02.06.2016
137/2016Prevádzka spojov221,3806.05.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.05.2016
136/2016Pramenitá voda, plastové poháre22,4305.05.2016PureWater, s.r.o.
Bosákova 7
851 04 Bratislava
13.05.2016
135/2016materiál pre aktivačné práce84,3005.05.2016PETRUS GROUP s.r.o.
Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš
09.05.2016
134/2016Príručka mzdovej účtovníčky13,7002.05.2016PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
18.05.2016
133/2016tovar130,6702.05.2016COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.05.2016
132/2016Servisná perióda 05/201645,0002.05.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.05.2016
131/2016Predĺženie registrácie domény (7.6.2016 - 6.6.2016) - partizanskalupca.com11,1129.04.2016WebHouse s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
23.05.2016
130/2016prenájom rohože11,0429.04.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
10.05.2016
129/2016stravné lístky2 196,7229.04.2016DOXX - Stravné lístky
Kálov 356
010 01 Žilina
06.05.2016
128/2016Odvoz líp - Kalameny, píla Part. Ľupča204,0025.04.2016Jozef Hegedúš
Autodoprava JOKER
Za dráhou 23/24 C
034 01 Ružomberok
29.04.2016
127/2016Členský príspevok do Občianskeho združenia Stredný Liptov67,4525.04.2016Občianskej združenie
Stredný Litptov
032 15 Partizánska Ľupča č. 417
29.04.2016
126/2016Vstupné školenie zamestnancov z BOZP a OPP25,5022.04.2016Ján Halahija
Štúrova 1793/21
031 01 Liptovský Mikuláš
04.05.2016
125/2016Združené poistenie majetku.1008,0722.04.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica
12.05.2016
124/2016Aktualizácia KEO 201613.5022.04.2016KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhroce
02.05.2016
123/2016Vývoz nádob za 03/2016264,0022.04.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.04.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
122/2016Vrátená platba za nedodaný tovar.- 5. 448,4822.04.2016EURO MM s.r.o.
Štrková 4
011 88 Žilina
27.04.2016
121/2016110 l kontajner1 278,0019.04.2016FEREX s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
120/2016Vykonané práce na oprave verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.700,8019.04.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
01.05.2016
119/2016Výkon montážnej plošiny453,6019.04.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
01.05.2016
118/2016Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok60,0019.04.2016Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Odborná škola požiarnej ochrany
Kuzmányho č. 36
036 01 Martin
27.04.2016
117/2016Zemné práce - oprava cesty k multifunkčnému ihrisku, úprava skládky zeminy957,0019.04.2016DOPstav
Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
02.05.2016
116/2016Telefón82,5218.04.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.04.2016
115/2016Oprava ciest, úprava plochy pod kontajnery1 354,8018.04.2016DOPstav
Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
25.04.2016
114/2016Predaj zásypového materiálu - štrkodrva (protipožiarne cesty, cesta k multifunkčnému ihrisku, kotolni, plocha pre kontajnery za obecným úradom)1 533,0418.04.2016DOPstav
Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14
21.04.2016
113/2016oprava kopírovacieho stroja43,4614.04.2016RIMINO SYSTEM s.r.o.
Hurbanova 2074
031 01 Liptovský Mikuláš
15.04.2016
112/2016Odvoz odpadu za 03/2016310,8214.04.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.04.2016
111/2016Doprava KUKA, poplatok za uloženie odpadu, zmesový komunálny odpad1730,7814.04.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
27.04.2016
110/2016Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - požiarny záchranný automobil TATRA 148253,8513.04.2016Generali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
26.06.2016
109/2016Vykonané kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice v mesiaci 03/2016177,6013.04.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
24.04.2016
108/2016Vykonané kuričské práce na 12 bytovej jednotke za 03/2016170,0013.04.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
24.04.2016
107/2016Služby montážnou plošinou Nissan Cabstar DA24m556,0812.04.2016Ivan Littva
Dielnice 788/2
034 84 Liptovské Sliače
20.04.2016
106/2016Plastová známka pre psa, kovový krúžok186,00Objednávka z www.kopexpb.sk zo dňa 29.03.201610.04.2016Ing. Miroslav Sukeník
KOPEX
Centrum 19/24
017 01 Považská Bystrica
21.04.2016
105/2016Telefón51,8910.04.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.04.2016
104/2016Fakturácia za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0010.04.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.04.2016
103/2016Členský príspevok na rok 2016124,4010.04.2016Združenie miest a obcí Liptova
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
12.04.2016
102/2016Verejná správa SR, ročný prístup84,0011.04.2016Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
27.04.2016
101/2016Piestový kompresor, nabíjačka - štartovací zdroj pre DHZ Part. Ľupča883,8006.04.2016AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o.
Garbiarska 2584
031 01 Liptovský Mikuláš
20.04.2016
100/2016Prevádzka spojov221,3806.04.2016ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.04.2016
99/2016Služby WEB GIS, mesačný poplatok za marec/201660,0006.04.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.04.2016
98/2016ESET Smart Security 2 PC, rozšírenie ESET Smart Security z 1PC na 4PC111,8606.04.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
12.04.2016
97/2016Záhradkárske potreby455,2004.04.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
07.04.2016
96/2016Prenájom rohože za 29.02. - 27.03.201615,3104.04.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
14.04.2016
95/2016Tovar144,0704.04.2016ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.04.2016
94/2016Aktualizácia KEO 2016/0513,5004.04.2016KEO s.r.o.
Poľná 151
991 06 Záhorce
12.04.2016
93/2016preprava osôb83,0404.04.2016ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
12.04.2016
92/2016servisná perióda -apríl 201645,0004.04.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.04.2016
91/2016Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu.38,50Zmluva č. 161145529.03.2016SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
30.03.2016
90/2016Struna 3356,4024.03.2016Marian Richter
VIKTORIA HÁMOR com.
Šugovská dolina 10
044 25 Medzev
22.03.2016
89/2016Pelety1134,0024.03.2016MT Pelet s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
05.04.2016
88/2016Mimoriadny členský vklad na rok 2016490,0024.03.2016Združenie miest a obcí Liptova
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
30.03.2016
87/2016Za vykonané práce spojené s výstavbou Multifunkčného ihriska 40 x 20 - rekonštrukcia, Partizánska Ľupča40 000,00Zmluva o dielo č. 07/12/201523.03.2016Ing. František Jendroľ
STAVPOČ
Klin 175
029 41
21.052016
86/2016Noviny "Nové slovo Partizánskej Ľupče" č. 1/2016621,6023.03.2016Preset s.r.o.
Liptovský Michal 13
034 83
05.04.2016
85/2016Stavebný materiál - pomoc pri oprave rodinného domu č. 452 zasiahnutý požiarom207,46uznesenie OZ č. 1/2016 zo dňa 26.1.201622.03.2016Ľubomír Kubík - Stavivá
Ľubeľa 169
032 14
30.03.2016
84/2016ZP posypová soľ
NDS reťaz
NDS pružina štart.
97,0022.03.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
28.03.2016
83/2016Vývoz nádob za 2/2016222,0021.03.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.03.2016
82/2016Náhradné diely na bezdrôtový rozhlas DKR 70.391,6821.03.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
30.03.2016
81/2016Dodanie a montáž obehového čerpadla na kotolňu 12 b.j.231,12objednávka č. 4/201621.03.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
30.03.2016
80/2016Telefón81,8521.03.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
29.03.2016
79/2016Doprava KUKA, zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie stav. odpadu, KO, 1422,1914.03.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
28.03.2016
78/2016Servisná prehliadka kotlov HERZ v ZŠ s MŠ538,5611.03.2016HERZ, s.r.o.
Priemyselná 3131
900 27 Bernolákovo
22.03.2016
77/2016Odvoz odpadu137,2611.03.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.03.2016
76/2016Vykonané kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice za 02/2016168,0011.03.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
14.03.2016
75/2016Úhrada poistného - produkt 443 - zodpovednosť fyzických a právnických osôb.226,9709.03.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica
28.03.2016
74/2016Fakturácia za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., WORLD MOB Bus., MOBILE Bus.19,0009.03.2016SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
18.03.2016
73/2016telefón57,0809.03.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.03.2016
72/2016prenájom rohoží od 01.02. - 28.02.201611,0409.03.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
16.03.2016
71/2016Toner Ecodata HO36,0009.03.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
15.03.2016
70/2016pramenitá voda 18,9 l5,8807.03.2016PureWater s.r.o.
Bosákova 7
851 04 Bratislava
14.03.2016
69/2016Vodné236,5007.03.2016Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
17.03.2016
68/2016Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2016 do 31.12.2016 - obecný rozhlas Partizánska Ľupča20,4007.03.2016SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
16.03.2016
67/2016Kniha Liptov z neba - záloha 1. časť platby170,5004.03.2016CBS s.r.o.
Kynceľova 54
97401
15.03.2016
66/2016Prevádzka spojov za 02/2016221,38Zmluva č. 3/LM/2016
04.03.2016ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
14.03.2016
65/2016pelety1 134,0004.03.2016MT Pelet s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
14.03.2016
64/2016Servisná perióda - 03/2016, HP LaserJet P1102144,6004.03.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
10.03.2016
63/2016stravné lístky1832,4002.03.2016DOXX- Stravné lístky s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
09.03.2016
62/2016Služby WEB GIS, mesačný poplatok 02/201660,0002.03.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.03.2016
61/2016Tovar122,3929.02.2016COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
14.03.2016
60/2016Kuričské práce za 02/2016170,0029.02.2016EL- ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
14.03.2016
59/2016čistiace prostriedky126,2329.02.2016D.H.Komplet s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
27.02.2016
58/2016Čistiace prostriedky - kultúrny dom, obecný úrad, požiarna zbrojnica, dom smútku981,7829.02.2016D.H.Komplet s.r.o.
Bodice 101
031 01 Liptovský Mikuláš
22.02.2016
57/2016Aktualizácia KEO WIN 2016/0413,5024.02.2016KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhorce
05.03.2016
56/2016Vývoz nádob za 1/2016
213,0022.02.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
01.03.2016
55/2016Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016 od Ing. Terézie Urbanovej50,0017.02.2016Združenie obcí
Regionálne vzdelávacie centrum Martin
Námestie S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
29.02.2016
54/2016telefón105,5217.02.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.02.2016
53/2016Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Partizánska Ľupča - parcely č. 1284/2 a 1285/2100,0015.02.2016Ing. Benikovský Ján
V Luhoch 5
031 01 Liptovský Mikuláš
24.02.2016
52/2016Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov a zamestnancov z BOZP a OPP190,0015.02.2016Ján Halahija
Štúrova 1793/21
031 01 Liptovský Mikuláš
25.02.2016
51/2016Doprava KUKA, poplatok za uloženie stavebného odpadu, komunálneho dopadu, zmesový komunálny odpad1391,7810.02.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
24.02.2016
50/2016Materiál k voľbám - vlajka, znak54,2010.02.2016Gajdoš Gabriel - REPREZENT
Sekčovská 19
086 41 Raslavice
23.02.2016
49/2016Odvoz odpadu104,7810.02.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
14.02.2016
48/2016Prenájom rohoží11,0416.02.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
16.02.2016
47/2016Akumulátory T148 - hasiči288,0010.02.2016GTB a.s.
SNP 1
033 01 Liptovský Hrádok
18.02.2016
46/2016Telefón52,1910.02.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.02.2016
45/2016Fakturácia za služby LOCAL Bus., WORLD Bus., MOBILE Bus.19,0009.02.2016SWAN a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
17.02.2016
44/2016Za služby montážnou plošinou Nissan Cabstar DA20, doprava239,2809.02.2016Ivan Littva
Dielnice 788/2
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač
17.02.2016
43/2016Pelety - ZPS Karita Partizánska Ľupča1134,0008.02.2016MT Pelet s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
12.02.2016
42/2016Prevádzka spojov221,38Zmluva o výkone vo verejnom záujme05.02.2016ARRIVA Liorbus a.s.
Bystrická cesta 62, pr. Lipt. Mikuláš
034 01 Ružomberok
14.02.2016
41/2016Za dodaný tovar - žiarivky trubice do obecného úradu a kultúrneho domu.105,6302.02.2016MT elektro s.r.o.
Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš
28.02.2016
40/2016Všeobecná hodnota nehnuteľnosti "Rodinný dom č. 438" s príslušenstvom a pozemkom C KN parc. č. 1137 v k.ú. Partizánska Ľupča201,00Objednávka 1/201602.02.2016Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
031 01 Liptovský Mikuláš
20.02.2016
39/2016tovar56,3802.02.2016COOP Jednota SD
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
15.02.2016
38/2016Služby WEB GIS, mesačný poplatok za január 201660,0002.02.2016GEODETICCA VISION s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
14.02.2016
37/2016Vykonané kuričské práce na 12 bytovej jednotke za 01/2016170,0002.02.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
14.02.2016
36/2016Vykonané kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice206,4002.02.2016EL-ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča 76
032 15
14.02.2016
35/2016Servisná perióda - február 2016, tonery300,1202.02.2016FreeTech services s.r.o.
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
08.02.2016
34/2016Stravné lístky1 101,3627.01.2016DOXX Stravné lístky s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
08.02.2016
33/2016Aktualizácia KEO 2016/0313,5027.01.2016KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhorce
09.02.2016
32/2016Telefón99,6327.01.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
25.01.2016
31/2016Produkt 441 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb467,6727.01.2016Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1
20.01.2016
30/2016Produkt 23 - U2 Skupinové neživotné poistenie 256,9227.01.2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Uhoľná 1
010 01 Žilina
29/2016Vykonané kuričské práce na bytovom dome č. 422 za 10,11,12/2015459,0025.01.2016EL ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
07.02.2016
28/2016Vykonané kuričské práce na budove požiarnej zbrojnice za obdobie 11,12/2015220,8025.01.2016EL ŠTUR
Ján Šturek
Partizánska Ľupča č. 76
032 15
07.02.2016
27/2016Vývoz nádob za 12/2015213,0025.01.2016ĽUPČIANKA s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.01.2016
26/2016Aktualizácia KEO 2016/0213,5025.01.2016Regionálne vzdelávacie centrum
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
03.02.2016
25/2016Oprava motorového vozidla ŠKODA FABIA, EČV : LM 695 BL32,0025.01.2016AUTOPROFIN s.r.o.
Bystrická cesta 2377/39
034 01 Ružomberok
17.01.2016
24/2016Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 201619,0021.01.2016Regionálne vzdelávacie centrum
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
21.01.2016
23/2016Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016.38,0021.01.2016Regionálne vzdelávacie centrum
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
21.01.2016
22/2016Elektrina - nedoplatok, odb. miesto 3206736, Part. Ľupča 286, obecný futbalový klub107,8215.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
21/2016Doprava KUKA, poplatok za uloženie komunálneho odpadu, zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie stavebného odpadu2 118,5815.01.2016OZO a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
28.01.2016
20/2016Aktualizácia KEO WIN 2016/0113,5015.01.2016KEO s.r.o.
Poľná 151/5
991 06 Záhorce
25.01.2016
19/2016Elektrina-nedoplatok, odb. miesto 3206742, požiarna zbrojnica9,6615.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
18/2016Elektrina-nedoplatok, odb. miesto 3206744, Part. Ľupča 417242,6015.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
17/2016Elektrina - nedoplatok, odb. miesto 3206745 - Part. Ľupča 417, kaderníctvo134,1515.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
16/2016Elektrina - preplatok, odb. miesto 3206747 - požiarna zbrojnica-1 055,9615.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
25.01.2016
15/2016Elektrina -nedoplatok, odb. miesto 3206748 - Part. Ľupča 4177,5815.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
14/2016Elektrina - nedoplatok, odb. miesto 320676524,4715.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
13/2016Elektrina - nedoplatok, odb.miesto 3206729, Part. Ľupča 106 - AU 51,0115.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
12/2016Elektrina - nedoplatok, odb. miesto 3206724 - Part. Ľupča č. 882 889,0315.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
11/2016Elektrina - nedoplatok, odb. miesto 3206711 - verejné osvetlenie 141,7815.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
10/2016Elektrina - nedoplatok, odb. miesto 3206686 - dom smútku298,5415.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
9/2016Elektrina - preplatok, odb. miesto 3314107 - obec Part. Ľupča ČOV-7,0615.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
25.01.2016
8/2016Elektrina - nedoplatok, odb. miesto 330916021,8715.01.2016Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
26.01.2016
7/2016Štrkodrva - posypový materiál do Partizánskej Ľupče a m.č. Magruka332,2815.01.2016DOPstav Pavol Gejdoš
Ľubeľa 75
032 14 Ľubeľa
19.01.2016
6/2016Prenájom rohože12,7311.01.2016Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
19.01.2016
5/2016Služby LOCAL Bus, WORLD Bus., MOBILE Bus.,19,0011.01.2016SWAN plus a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
19.01.2016
4/2016Servisná perióda - január 201645,0011.01.2016FreeTech services, s.r.o.,
Priemyselná 3959
031 01 Liptovský Mikuláš
14.01.2016
3/2016Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roaka 2015 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárne k 1.1.201619,0011.01.2016Regionálne vzdelávacie centrum
Vajanského námestie 1
036 01 Martin
11.01.2016
2/2016Telefón58,8704.01.2016Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.01.2016
1/2016Tovar109,6904.01.2016COOP Jednota
ul. 1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
16.01.2016

Comments are closed.