Rok 2017

Číslo objednávkyPopis objednaného plnenia Suma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaDodávateľObjednávku vystavilDetail
45/2017Dodávka a výmena elektrického ohrievača20. 12. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
44/2017Zabezpečenie činnosti OSO verejného obstarávania pre bytové domy20. 12. 2017IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík, Borová 3295/36, 010 06 ŽilinaĽubomír Fričdetail
43/2017Vypracovanie podkladu k projektovej dokumentácii na výstavbu bytových domov20. 12. 2017AVE dom, s.r.o., Ochodnica 107, 023 35 Ochodnica Ľubomír Fričdetail
42/2017Poradenské služby k zákazkám s nízkou hodnotou30. 11. 2017TENDERNET, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 ŽilinaĽubomír Fričdetail
41/2017Demontáž a montáť elektrického sporáka v nájomnom bytovom dome - p. Valková27. 11. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
40/2017Hasiace prístroje pre Požiarnu zvrojnicu27. 11. 2017Ivan Lupták, Lesná 8/9, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
39/2017Kontrola hasiacich prístrojov v budovách Obecný úrad, Kultúrny dom, Požiarna zbrojniva. Tlaková skúška, kontrola hydrantov27. 11. 2017Ivan Lupták, Lesná 8/9, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
38/2017Kontrola hydrantov v nájomnom bytovom dome č. 42222. 11. 2017Ivan Lupták, Lesná 8/9, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
37/2017Garančná prehliadka hasičskej T 148 CAS 32, ŠPZ LM 035BM po 1 roku09.11.2017GTB a.s.
SNP 1
033 01 Liptovský Hrádok
Ľubomír Fričdetail
36/2017Mixažny zosiňovač, prepojovacie káble387,79 €09. 11. 2017Proeling, s.r.o.Ľubomír Fričdetail
35/2017Plošina za účelom úpravy bocianieho hniezda a umývanie okien na budove kultúrneho domu03. 11. 2017Ivan Littva, Dielnice 788, 034 84 Liptovské SliačeĽubomír Fričdetail
34/2017Oprava elektroinštalácie v bytovom dome27. 10. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
33/2017Dodávka, montáž a výmena bojlera27. 10. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
32/2017Servisná prehliadka kotla v budove požiarnej zbrojnice27. 10. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
31/2017Betonárska zmes na rok 201725. 10. 2017LIBETO, a.s., Liptovská TepláĽubomír Fričdetail
30/2017Darčekové poukážky na nákup tovaru16. 10. 2017Kaufland SR, Trnavská cesta 41/A, 831 03 BratislavaĽubomír Fričdetail
29/2017Preprava detí autobusom16. 10. 2017ARRIVA LIORBUS, Bystrická cesta 62, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
28/2017Aktualizácia žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 16 €/hod12. 10. 2017Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, 015 01 RajecĽubomír Fričdetail
27/2017Programové zabezpečenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším12. 10. 2017ZUŠ Ľudovíta Fullu, Námestie A. Hlinku 14, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
26/2017Technické zabezpečenie javiskovej techniky na 11. ročníku remeselníckeho jarmoku20. 09. 2017KING LIGHT & SOUND, Teheleň 581, 032 15 Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
25/2017Vytvorenie novinovej stránky z jarmoku20. 09. 2017Ladislav Hámor, TATRA REVUE, Žuffova 260 121, 031 01 Liptovský Mikuláš Ľubomír Fričdetail
24/2017Rekonštrukcia elektroinštalácie06. 09. 2017Obec Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
23/2017Rekonštrukcia elektromerového rozvádzača06. 09. 2017Obec Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
22/2017Dodávka a montáž materiálu pri zriadení nového odberného elektrického miesta17. 08. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
21/2017Materiál pre DHZ Partizánska Ľupča3 212,35 €17. 08. 2017FLORIAN s.r.o., Priekopská 26, 036 08 MartinĽubomír Fričdetail
20/2017Výroba pamätnej knihy16. 08. 2017Tlačiareň Jám Šindléry - TESFO, Textilná 75, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
19/2017Vodoinštalačný a stavebný materiál17. 07. 2017GRENSTAVE s.r.o., J. Kačku 6, 034 95 LikavkaĽubomír Fričdetail
18/2017Vysokozdvyžná plošina na opravu strechy17. 07. 2017Ivan Littva, Dielnice 788/2, 03474 Liptovské SliačeĽubomír Fričdetail
17/2017Školenie piatich členov DHZ17. 07. 2017Slovenský červený kríž, Územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
16/2017Vyhotovenie aktuálnej paspartizácie hrobových miest a informačnej tabule pre cintorín740,00 €07. 07. 2017DATAZ, s.r.o., SNP 313/21 919 04 SmoleniceĽubomír Fričdetail
15/2017Služba montážnou plošinou30. 05. 2017Ivan Littva, Dielnice 778/2, 034 84 Liptovské SliačeĽubomír Fričdetail
14/2017Dodávka a montáž elekztoinštalácie30. 05. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
13/2017Špeciálne plniace perá a dokumentový atrament na matričné účelyMichal Birtus, Foerstrova 966/13, 779 00 OlomoucĽubomír Fričdetail
12/2017Hasiace prístroje29. 05. 2017Ivan Lupták, Lesná 8/9, 034 01 RužomberokĽubomír Fričdetail
11/2017F-MEC780/25 Hrotový systém nerezový/MEC780/25m 3290,40 €12. 05. 2017Metal ProduktĽubomír Fričdetail
10/2017Technické zabezpečenie javiskovej techniky24. 04. 2017KING Light Sound, s.r. o., Teheleň 460, 032 15 Partizánska ĽupčaĽubomír Fričdetail
9/2017Keteringové služby24. 04. 2017Branko Kocián, vydavateľstvo Motýľ, Mariánska 9Ľubomír Fričdetail
8/2017Kvetinová výzdoba24. 04. 201FLOWER DIANA, s.r.o., Jánošíkova , Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
7/2017Vyhotovenie reklamných a propagačných materiálov24. 04. 2017Jaroslav Bendík, Liptovský Michal 13, 034 83 Liptovský MichalĽubomír Fričdetail
6/2017Oprava poruchy vodovodnej prípojky24. 04. 2017Liptovská vodárenská spoločnosť, Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikulᚼubomír Fričdetail
5/2017Kovo výrobky06. 03. 2017Patrik Bancej, 034 81 Lisková 553Ľubomír Fričdetail
4/2017Rekonštrukcia vodoinštalácie a elektroinštalácie24. 02. 2017EL - ŠTUR, Šturek Ján, Partizánska Ľupča 76Ľubomír Fričdetail
3/2017Aktualizácia žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 14. 02. 2017Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, 015 01 RajecĽubomír Fričdetail
2/2017Dopravné značenie 25. 01. 2017Značky, s.r.o., J Tatliaka 1785, 026 01 Dolný KubínĽubomír Fričdetail
1/2017Tlačivá18. 01. 2017Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06 BratislavaĽubomír Fričdetail

Comments are closed.