Partizánska Ľupča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecný úrad

Organizačná štruktúra

 

Obecný úrad

telefón: +421 44 557 07 55, +421 44 557 07 54

e-mail: ou@partizanskalupca.com

web: http://www.partizanskalupca.com

 

Starosta

Bc. Ladislav BALÁŽEC

mobil: +421 904 209 605

e-mail: starosta@partizanskalupca.com

 

Zástupca starostu

Ing. Zuzana JAŠKOVÁ

mobil: +421 911 073 873; +421 903 998 771

e-mail: zastupca@partizanskalupca.com

 

Ekonómka

Bc. Miroslava KAŠTÁNKOVÁ

mobil: +421 904 043 381

e-mail: ekonom@partizanskalupca.com

 

Matrikárka

Samostatná referentka 

Renáta ANTOLOVÁ

mobil: +421 904 312 401, +421 908 908 739

e-mail: administrativa@partizanskalupca.com

 

Samostatná referentka

Mgr. Marta BOČEKOVÁ

Mobil: +421 904 624 847

e-mail: ucto@partizanskalupca.com

 

Zodpovedná pracovníčka za kultúrny dom a dom smútku, nájomné zmluvy za pohrebné miesta

Marika ADAMČIAKOVÁ

mobil: +421 904 995 191

e-mail: referent@partizanskalupca.com 

 

Koordinátor ostatných a pomocných prác

Miroslav HLADIŠ

Mobil: +421 910 170 319

e-mail: prevadzky@partizanskalupca.com

 

Kontrolór obce

Ing. Slávka MEDVEĎOVÁ

e-mail: ou@partizanskalupca.com

 

Dobrovoľný hasičský zbor

Matúš HOLLÝ - veliteľ

mobil: +421 915 952 427

Filip HAVLAN - predseda

mobil: +421 911 991 872

e-mail:  dhz@partizanskalupca.com