Partizánska Ľupča - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Vyvesené: 19. 2. 2020 Dátum zvesenia: 20. 2. 2023