Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 2. 2024

Dodatok č.3 k zmluve o dielo

dodatok č.3

3 180 496,61 EUR

DIKRA s.r.o

Obec Partizánska Ľupča

11. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Partizánska Ľupča

1. 1. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 854400-002-2023 zo dňa 31.05.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 854400-002-2

Neuvedené

obec Partizánska Ľupča

Zahradníková Anna, 366, 03215 Partizánska Ľupča

1. 1. 2024

Zmluva o nájme č. 854400-003-2023

854400-003-2023

10,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Veselovská Mária s manž.

31. 12. 2023

DODATOK č.16 k Zmluve o dielo (OZO a.s.)

DODATOK č.16 k Zmluve o dielo (OZO a.s.)

Neuvedené

OZO, a. s.

Obec Partizánska Ľupča

29. 12. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20204762

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Partizánska Ľupča

27. 12. 2023

kúpna zmlvua č. 599/2023

599/2023

21 828,00 EUR

MERKUR SLOVAKIA s.r.o, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Ľupča

19. 12. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (OBEC - LADISLAV LIKAVČAN)

Zmluva zo dňa 18.12.2023 o budúcej zmluve o zriade

Neuvedené

Obec Partizánska Ľupča

Ladislav Likavčan

18. 12. 2023

POVERENIE k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/515

POVERENIE k poskytovaniu služieb všeobecného hospo

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Partizánska Ľupča

5. 12. 2023

ZMLUVA č 231241 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

ZMLUVA č 231241 08U03 o poskytnutí podpory z Envir

80 000,00 EUR

Environmentályn fond

Obec Partizánska Ľupča

30. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 3200323

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 3200323

200,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

obec Partizánska Ľupča

3. 11. 2023

Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2023

Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2023

3 210,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

František Smitek

31. 10. 2023

Kúpna zmluva č. 594/2023

Kúpna zmluva č. 594/2023

86 580,00 EUR

Marián Šupa

Obec Partizánska Ľupča

25. 10. 2023

DOTATOK č. 3 - 595/2023 k Zmluve o zverení majetku do správy

DOTATOK č. 3 - 595/2023 k Zmluve o zverení majetku

716 712,20 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča

25. 10. 2023

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte zo dňa 25.10.2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s., 01011 Žilina

obec Partizánska Ľupča

16. 10. 2023

Z M L U V A č. 10/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 10/2023 o poskytnutí dotácie

10 000,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánska Ľupča

11. 10. 2023

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BPF9-221-67

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-3

173 350,29 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Partizánska Ľupča

11. 10. 2023

DOHODA č. 23/22/010/25

DOHODA č. 23/22/010/25

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Partizánska Ľupča

6. 10. 2023

zmluva o nájme bytu zo 06.10.2023

zmluva o nájme bytu zo 06.10.2023

94,91 EUR

obec Partizánska Ľupča

Žúborová Anna

5. 10. 2023

zmluva č. 8/2023 o umeleckom výkone

zmluva č. 8/2023 o umeleckom výkone

360,00 EUR

BAR SERVIS, s. r. o., Demänovská cesta 203/15, 03101 Liptovský Mikuláš

obec Partizánska Ľupča

5. 10. 2023

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

80,40 EUR

SOZA

obec Partizánska Ľupča

28. 9. 2023

darovacia zmluva

darovacia zmluva jarmok

50,00 EUR

obec Lazisko

obec Partizánska Ľupča

28. 9. 2023

darovacia zmluva 15. RJ

darovacia zmluva 15. RJ

60,00 EUR

obec Galovany

obec Partizánska Ľupča

28. 9. 2023

darovacia zmluva

darovacia zmluva

500,00 EUR

N.S.P. s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

28. 9. 2023

zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

5 500,00 EUR

PLMC s. r. o., Považská 300/22, 83103 Bratislava

obec Partizánska Ľupča

27. 9. 2023

Zmluva - funkcia hlavného kontrolóra pre viaceré obce

Zmluva - funkcia hlavného kontrolóra pre viaceré o

Neuvedené

Ing. Slávka Medveďová

Obec Liptovské Kľačany, obec Ľubeľa, Obec Partizánska Ľupča, Obec Malatíny, Obec Prosiek

25. 9. 2023

Zmluva č. 4/2023 o umeleckom výkone na 15. Remeselníckom jarmoku v Partizánskej Ľupči

Zmluva č. 4/2023 o umeleckom výkone na 15. Remesel

1 200,00 EUR

Kultúrno-výchovné Občianske združenie Láčho Drom

Obec Partizánska Ľupča

25. 9. 2023

Zmluva č. 3/2023 o umeleckom výkone na 15. Remeselníckom jarmoku v Partizánskej Ľupči

Zmluva č. 3/2023 o umeleckom výkone na 15. Remesel

450,00 EUR

Orientalico, Žilinská cesta 1632/2, 03401 Ružomberok

obec Partizánska Ľupča

25. 9. 2023

Zmluva č. 7/2023 o umeleckom výkone na 15. Remeselníckom jarmoku v Partizánskej Ľupči

Zmluva č. 7/2023 o umeleckom výkone na 15. Remesel

1 200,00 EUR

Jakub Kmošena

obec Partizánska Ľupča

25. 9. 2023

Zmluva č. 2/2023 o umeleckom výkone na 15. Remeselníckom jarmoku v Partizánskej Ľupči

Zmluva č. 2/2023 o umeleckom výkone na 15. Remesel

1 200,00 EUR

Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS, 273, 90085 Vištuk

obec Partizánska Ľupča

25. 9. 2023

Zmluva č. 1/2023 o umeleckom výkone na 15. Remeselníckom jarmoku v Partizánskej Ľupči

Zmluva č. 1/2023 o umeleckom výkone na 15. Remesel

900,00 EUR

Folklórny súbor LIPTOV, Maroša Madačova 1943/1, 03401 Ružomberok

obec Partizánska Ľupča

25. 9. 2023

zmluva č. 5/2023

Zmluva č. 5/2023 o umeleckom výkone na 15. Remesel

1 500,00 EUR

Môlča records s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

19. 9. 2023

DOHODA č.23/22/054/231

DOHODA č.23/22/054/231

205,32 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Ľupča

13. 9. 2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie V OBRAZE 2.0

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie V

580,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Partizánska Lupča

30. 8. 2023

zmluva č. 9/2023

zmluva č. 9/2023 o poskytnutí dotácie

2 500,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Dobrovoľný hasičský zbor obce Partizánska Ľupča

23. 8. 2023

Darovacia zmluva 23_8_2023

Darovacia zmluva 23_8_2023

2 000,00 EUR

MK - corp. s r.o.

Obec Partizánska Ľupča

23. 8. 2023

Zmluva č. 202301 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

Zmluva č. 202301 o reklame, propagačnej činnosti a

50,00 EUR

RILINE s.r.o, 03401 Ružomberok

Obec Partizánska Ľupča

18. 8. 2023

zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

2 280,00 EUR

Ing. Mária Huštáková ekonomické,účtovné poradenstvo, Bernolákova 41, 97401 Banská Bystrica

Obec Partizánska Ľupča

15. 8. 2023

nájomná zmluva č. 854400-003-2023-NZNP

nájomná zmluva č. 854400-003-2023-NZNP

1 154,88 EUR

Obec Partizánska Ľupča

MK - corp. s r.o.

2. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP302090DCX9 - Riešenie migračných výziev v obci Partizánska Ľupča

Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP302090DCX9

161 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Partizánska Lupča

26. 7. 2023

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

nájomné bytové domy, dodatok č.2 k ZOD

Neuvedené

DIKRA s.r.o

Obec Partizánska Lupča

26. 7. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

nájomné bytové domy, dodatok č.1 k ZOD

Neuvedené

DIKRA s.r.o

Obec Partizánska Lupča

24. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03962

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-

1 400,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Partizánska Lupča

19. 7. 2023

Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015041

Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015041

Neuvedené

Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Lupča

10. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní porávnych služieb (BUKNA, adv

60,00 EUR

BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., Jánoškova 1545, 02601 Dolný Kubín

Obec Partizánska Lupča

3. 7. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Mário Slaicky)

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Partizánska Lupča

Mário Sliacky

30. 6. 2023

dodatok č. 2 zmluve o zverení majetku do správy

dodatok č. 2 zmluve o zverení majetku do správy

302,20 EUR

obec Partizánska Ľupča

Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča

30. 6. 2023

zmluva o zverení majetku do správy

dodatok č. 3 k zmluve o zverení majetku do správy

978,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Zariadenie pre seniorov KARITA Obce Partizánska Ľupča

29. 6. 2023

ZMLUVA O DIELO (Detské ihrisko Partizánska Ľupča)

ZMLUVA O DIELO (Detské ihrisko Partizánska Ľupča)

9 623,41 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín

Obec Partizánska Lupča

29. 6. 2023

Dodatok č. 1 nájomnej zmluve zo dňa 31.05.2021

Dodatok č. 1 nájomnej zmluve zo dňa 31.05.2021

Neuvedené

obec Partizánska Ľupča

Anna Hladišová

26. 6. 2023

Kúpna zmluva č. 167/2023 (manž. Škutilovci)

Kúpna zmluva č.167/2023 (manž. Škutilovci)

230,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Ing. Igor Škutil a Ing. Martina Škutilová

20. 6. 2023

Dodatok č. 1 zmluve č. 854400-001-2022

Dodatok č. 1 zmluve č. 854400-001-2022

Neuvedené

Obec Partizánska Ľupča

Denisa Pustajová Marek Garaj

19. 6. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva (na zavkladovanie) č. 166/2023

1 260,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Ing. Andrej Gahér

15. 6. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena Milošovič, MIloš

Neuvedené

Obec Partizánska Ľupča

Rastislav a Alena Milošovičovci

14. 6. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Z-b-2023-000986-00

Neuvedené

Obec Partizánska Ľupča

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

7. 6. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena (Ing. Božek)

Neuvedené

Obec Partizánska Lupča

Ing. Miroslav Božek

1. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/22/054/37 zo dňa 23.02.2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/22/054/37 zo dňa 23.02

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Lupča

31. 5. 2023

zmluva o nájme bytu

854400-002-2023

180,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Zahradníková Anna, 366, 03215 Partizánska Ľupča

29. 5. 2023

Zmluva o dielo

586

2 961 176,92 EUR

DIKRA s.r.o

Obec Partizánska Ľupča

29. 5. 2023

Kúpna zmluva - Interiérové vybavenie pre projekt

Kúpna zmluva č. 587

28 765,75 EUR

Daffer spol.s.r.o, 97101 Prievidza

Obec Partizánska Lupča

29. 5. 2023

Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie

Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vyk

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie

Obec Partizánska Lupča

26. 5. 2023

Stavebnýdozor pre stavbu-Nájomné bytové domy v Partizánskej Ľupči

Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora

80 352,00 EUR

Ing. arch. Boris Bartánus, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Lupča

26. 5. 2023

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva č. 32/003/23

1 923 059,40 EUR

Prima banka Slovensko a.s., 01011 Žilina

Obec Partizánska Ľupča

5. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 323 0558

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Partizánska Ľupča

26. 4. 2023

Poistka č. 2408963574 - životné poistenie

Poistka č. 2408963574 - životné poistenie

40,95 EUR

Luptáková Lenka, Dobáková Viera

Obec Partizánska Ľupča

23. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9/2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevádzko

Neuvedené

Liptovská vodárenská spoločnosť,.a.s., 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Ľupča

23. 3. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 23.3.2023

Neuvedené

Obec Partizánska Ľupča

Ing. Gehri Martin a Ing. Gehriová Linda

9. 3. 2023

DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve

DODATOK č. 2 ku kúpnej zmluve

Neuvedené

Obec Partizánska Ľupča

Eva Moravová

22. 2. 2023

Z M L U V A č. 1/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 1/2023 o poskytnutí dotácie

1 200,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Slovenský zväz chovateľov

17. 2. 2023

Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce

Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone f

Neuvedené

Obec Ľubeľa, Obec Liptovské Kľačany

Obec Partizánska Ľupča

14. 2. 2023

Dodatok č 3 _rodinný dom c 3_2023

Dodatok č 3 _rodinný dom c 3_2023

Neuvedené

Obec Partizánska Lupča

Libuša Václavíková

13. 2. 2023

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok ku kúpnej zmluve

Neuvedené

obec Partizánska Ľupča

Moravová Eva, Movava Jaroslav, Morava Ľudovít

10. 2. 2023

Z M L U V A č. 3/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 3/2023 o poskytnutí dotácie

1 000,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Klub slovenských turistov Darmošľap Partizánska Ľupča

8. 2. 2023

Z M L U V A č. 8/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 8/2023 o poskytnutí dotácie

1 600,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

8. 2. 2023

Z M L U V A č. 5/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 5/2023 o poskytnutí dotácie

450,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Partizánskej Ľupči

8. 2. 2023

Z M L U V A č. 4/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 4/2023 o poskytnutí dotácie

450,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Partizánska Ľupča

8. 2. 2023

Z M L U V A č. 7/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 7/2023 o poskytnutí dotácie

1 500,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Klub stolného tenisu Lesný komposesorát Servis Partizánska Ľupča

8. 2. 2023

Z M L U V A č. 6/2023 o poskytnutí dotácie

Z M L U V A č. 6/2023 o poskytnutí dotácie

2 500,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča

Športový klub Partizánska Ľupča

2. 2. 2023

zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2023206

zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do

10,00 EUR

OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok

Obec Partizánska Ľupča

30. 1. 2023

Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu

Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o

42,00 EUR

Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Ľupča

25. 1. 2023

zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie

zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie

11 000,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča

24. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

173 350,29 EUR

Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

obec Partizánska Ľupča

24. 1. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9_2023

Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9_2023

bezodplatne

obec Partizánska Ľupča

Liptovská vodárenská spoločnosť,.a.s., 03101 Liptovský Mikuláš

10. 1. 2023

Dohoda o ukončneí zmluvy o nájme bytu

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu

Neuvedené

Obec Partizánska Ľupča

Elena Antolová

10. 1. 2023

zmluva o nájme bytu

zmluva o nájme bytu 2023

66,45 EUR

obec Partizánska Ľupča

Emília Víťazová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23
24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 8 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 19/9 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 15/10 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 16/9 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish