Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 6 .2020

Nájomná zmluva C 30/2020

54/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Pavol Jaroš

Obec Partizánska Lupča

29. 6 .2020

Nájomná zmluva C 29/2020

53/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Bc. Dana Havlanová

Obec Partizánska Lupča

29. 6 .2020

Kúpna zmluva

52/2020 - kúpna zmluva na pozemok

4 580,00 EUR štyritisícpäťstoosemdesiat eur

Obec Partizánska Lupča

MUDr. Michal Černoch; MUDr. Dana Černochová

25. 6 .2020

Nájomná zmluva C 25/2020

51/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Elena Hrnčiarová

Obec Partizánska Lupča

25. 6 .2020

Nájomná zmluva C 26/2020

50/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Elena Hrnčiarová

Obec Partizánska Lupča

12. 6 .2020

Nájomná zmluva C 23/2020

49/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Mgr. Lucia Záchejová

Obec Partizánska Lupča

12. 6 .2020

Nájomná zmluva C 24/2020

48/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Bc. Dana Havlanová

Obec Partizánska Lupča

8. 6 .2020

Nájomná zmluva C 21/2020

47/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Ľubomír Hošala

Obec Partizánska Lupča

8. 6 .2020

Nájomná zmluva C 22/2020

46/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Ľubomír Hošala

Obec Partizánska Lupča

1. 6 .2020

Nájomná zmluva C 20/2020

44/2020 - nájomná zmluva cintorín

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Obec Partizánska Lupča

Pavel Honec

29. 5 .2020

Nájomná zmluva C 17/2020

43/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Anna Záborská

Obec Partizánska Lupča

29. 5 .2020

Nájomná zmluva C 16/2020

42/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Anna Záborská

Obec Partizánska Lupča

29. 5 .2020

Nájomná zmluva C 15/2020

41/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Anna Záborská

Obec Partizánska Lupča

25. 5 .2020

Nájomná zmluva C 19/2020

40/2020 - nájomná zmluva cintorín

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Emília Gálfyová

Obec Partizánska Lupča

25. 5 .2020

Nájomná zmluva C 18/2020

39/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Emília Gálfyová

Obec Partizánska Lupča

14. 5 .2020

Nájomná zmluva C 13/2020

37/2020 - nájomná zmluva na hrobové miesto

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Anna Záborská

Obec Partizánska Lupča

14. 5 .2020

Nájomná zmluva C 12/2020

36/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Anna Záborská

Obec Partizánska Lupča

13. 5 .2020

Nájomná zmluva C 14/2020

45/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Magdaléna Leščišinová

Obec Partizánska Lupča

13. 5 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľskej služby č. Soc.01/2020

35/2020 - terénna opatrovateľská služba

1,15 EUR jeden eur a pätnásť cen za hodinu

Mária Hošalová

Obec Partizánska Lupča

30. 4 .2020

Zmluva o dielo

38/2020 - orezanie líp

3 480,00 EUR tritisícštyristoosemdesiat eur

SIEDL, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

28. 4 .2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

34/2020 - povinná kontrola detských ihrísk

386,40 EUR tristoosemdesiatšesť eur a štyridsať cent

EKOTEC spol. s r.o.

Obec Partizánska Lupča

24. 4 .2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

06/2020 - Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Partizánska Lupča

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča

27. 3 .2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

33/2020 - prepojenie na CUET - úradná tabuľa

1 098,00 EUR tisícdeväťdesiatosem eur

Obec Partizánska Lupča

Galileo Corporation s.r.o.

25. 3 .2020

Nájomná zmluva C 11/2020

32/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Magdaléna Leščišinová

25. 3 .2020

Nájomná zmluva C 10/2020

31/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Magdaléna Leščišinová

25. 3 .2020

Nájomná zmluva C 09/2020

30/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Magdaléna Leščišinová

25. 3 .2020

Nájomná zmluva C 08/2020

29/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Magdaléna Leščišinová

25. 3 .2020

Nájomná zmluva C 07/2020

28/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Magdaléna Leščišinová

20. 3 .2020

ZMLUVA č. 320 0628 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

27/2020 - dotácia pre DHZo PĽ na rok 2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Partizánska Lupča

26. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

26/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie - JDS, z.o.

500,00 EUR päťsto eur

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

11. 2 .2020

Nájomná zmluva C 06/2020

25/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Viera Petriláková

11. 2 .2020

Nájomná zmluva C 05/2020

24/2020 - nájomná zmluva cintorín

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Obec Partizánska Lupča

Viera Petriláková

11. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

23/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie - DHZo Parti

8 200,00 EUR osem tisíc dvesto eur

Dobrovoľný hasičský zbor obce Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

11. 2 .2020

Zmluva o darovaní

22/2020 - Zmluva o darovaní

3 000,00 EUR tri tisíc

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Obec Partizánska Lupča

7. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

21/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie - Rodič.zdru

1 315,00 EUR

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

7. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

20/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie - LUNETRDLO

500,00 EUR

ĽUpčianske NETRadičné divaDLO, LUNETRDLO

Obec Partizánska Lupča

7. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

19/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie - DARMOŠĽAP

1 150,00 EUR

Klub slovenských turistov Darmošľap Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

7. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

18/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie -

500,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Partizánskej Ľupči

Obec Partizánska Lupča

7. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

17/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie -

1 250,00 EUR

Klub stolného tenisu Lesný komposesorát Servis Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

7. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2020

16/2020 - zmluva o poskytnutí dotácie - OFK PĽ

11 096,00 EUR

Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

3. 2 .2020

Nájomná zmluva C 04/2020

15/2020 - nájomná zmluva cintorín_ C04/2020

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Obec Partizánska Lupča

Jozef Salák

30. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoci inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

14/2020 - zmluva o poskytnutí finančného príspevku

246 480,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Partizánska Lupča

27. 1 .2020

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve

13/2020 - dodatok k zmluve o nájme

42,00 EUR štyridsaťdva eur

Ing. Andrej Gahér

Obec Partizánska Lupča

23. 1 .2020

Dohoda o odmene za poskytovanie právnych služieb uzavretá v zmysle ust. §24 Zákona o advokácií

12/2020 - poskytovanie právnych služieb

desať percent

BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

22. 1 .2020

Dodatok č.1 k Zmluve o zverení majetku do správy

11/2020 - zverenie do správy - stoličkový výťah pr

7 790,00 EUR

Zariadenie pre seniorov KARITA Obce Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

22. 1 .2020

PROTOKOL č.2 o odovzdaní a prevzatí majetku obce

10/2020 - protokol č.2 o zverení majetku do správy

6 708,43 EUR

Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

22. 1 .2020

PROTOKOL č.1 o odovzdaní a prevzatí majetku obce

09/2020 - protokol k zvereniu majetku do správy

544 960,49 EUR

Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

22. 1 .2020

Zmluva o zverení majetku do správy

08/2020 - zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ

551 668,92 EUR

Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

22. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave č. 126/LM/2019

07/2020 - prímestská autobusová preprava

221,38 EUR stoosemdesiatštyri eur a štyridsaťosem cent

ARRIVA Liorbus

Obec Partizánska Lupča

20. 1 .2020

Kúpna zmluva

05/2020 - Kúpna zmluva - pozemok

19 600,00 EUR deväťnásť tisíc šesťsto eur

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

15. 1 .2020

Nájomná zmluva C 03/2020

04/2020 - nájomná zmluva cintorín

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Obec Partizánska Lupča

Marta Kúkolová

8. 1 .2020

Nájomná zmluva C02/2020

03/2020 - nájomná zmluva cintorín

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Obec Partizánska Lupča

Brigita Schlachtová

8. 1 .2020

Nájomná zmluva C01/2020

02/2020 - nájomná zmluva cintorín

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Brigita Schlachtová

8. 1 .2020

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

01/2020 - Zmluva o poskytovaní štatutárnych audíto

1 800,00 EUR tisíc osemsto eur

Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor

Obec Partizánska Lupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 2. 7. 2020
silný dážď 24 °C 17 °C
piatok 3. 7. mierny dážď 21/14 °C
sobota 4. 7. zamračené 24/12 °C
nedeľa 5. 7. jasná obloha 27/12 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish