Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 54
našim seniorom

Ponuka obce našim seniorom

Dátum: 27. 3. 2020

Obec Partizánska Ľupča vás informuje o možnosti nákupu potravín a donáške domov pre seniorov nad 65 rokov. 
Nákupy by sa mali týkať predovšetkým nevyhnutných potravín a drogérie. 
V prípade potreby nás bez váhania kontaktujte. 
Spolu to zvládneme.

separ.zber

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU V APRÍLI 2020

Dátum: 26. 3. 2020

Spoločnosť Ľupčianka s.r.o. uskutoční v mesiaci apríl vývoz separovaného odpadu v obci Partizánska Ľupča nasledovne:
papier 1.4.2020 - 1100 l kontajnery rozmiestnené v obci
plasty 7.4.2020 - 120 l žlté nádoby z každej domácnosti
skolo 28.4.2020 - 1100 l kontajnery rozmiestnené v obci

opatrenia_24.3.2020

INFORMÁCIE Z ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR

Dátum: 25. 3. 2020

Milí občania,
informujeme vás o aktuálnych opatreniach a informáciách z Ústredného krízového štábu SR zo dňa 24.03.2020

#

OBČANIA A DOMÁCNOSTI V KARANTÉNE VENUJTE POZORNOSŤ

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenia na ochranu pred koronavírusom pri vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom pre občanov a domácnosti, ktoré sú v karanténe.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 25. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

OBECNÝ ÚRAD V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI OD 23.3.2020

Dátum: 23. 3. 2020

Nakoľko trvajú opatrenia, ktoré stanovil ústredný krízový štáb, obecný úrad v Partizánskej Ľupči bude pracovať naďalej v obmedzenom režime.
Od 23.3.2020 do odvolania budú stránky vybavované v čase od 08:00 do 11:00 hodiny.

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska

Dátum: 23. 3. 2020

"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Opatrenia NsP v Liptovskom Mikuláši

Opatrenia Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Dátum: 20. 3. 2020

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Vás týmto prosí o zodpovedné správanie a dôsledné dodržiavanie opatrení v súvislosti s koronavírusom

O Z N A M - Zmena režimu dopravy PAD 1

O Z N A M - Zmena režimu dopravy PAD

Dátum: 20. 3. 2020

Režim dopravy prímestskej autobusovej dopravy (PAD)
od 23.3.2020 do odvolania ,,prázdninový režim"

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 19.3.2020 od 06:00 hod.

Dátum: 19. 3. 2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19.3.2020 od 06:00 hodiny nariaďuje "karanténne opatrenia"

OZNAM - zmena režimu prímestskej autobusovej dopravy od 19.3.2020 - PO - PIA ako v SOBOTU

Dátum: 18. 3. 2020

Na základe Opatrenia Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 18.3.2020 autobusy prím. autobusovej dopravy prevádzky Liptovský Mikuláš budú od 19.3.2020 do odvolania premávať pondelok - piatok v režime "AKO V SOBOTU", t.j. bez označenia a s označením 6.

INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA

Dátum: 18. 3. 2020

10 odporúčaní pri COVID-19
Pomoc sebe aj druhým
Čo robiť, ak ste chorý
Osoby s vyšším rizikom ochorenia

ĎALŠIA MIMIRIADNA ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV V AUTOBUSOVEJ DOPRAVE OD 19.3.2020

Dátum: 18. 3. 2020

S platnosťou od 19. 3. 2020 do odvolania (zatiaľ je predpoklad do 27.3.2020) budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji.
To znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré premávajú denne alebo v sobotu.
Aktuálne cestovné poriadky budú zverejnené na  www.cp.sk.

INFORMÁCIA ZBERNÉHO DVORA SVATY KRÍZ

Dátum: 18. 3. 2020

Firma Ľupčianka s.r.o. oznamuje, že z dôvodu predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 bude zberný dvor vo Svätom Kríži na dobu od 16.3.2020 do 29.3.2020 zatvorený.

Obmedzenie dopravy

Oznam ZSSK - obmedzenie dopravy

Dátum: 17. 3. 2020

Dovoľujeme si Vás informovať o ďalších opatreniach v súvislosti s mimoriadnou  situáciou vyhlásenou vládou SR v súvislosti s vírusom COVID 19.

USMERNENIA KRÍZOVĚHO ŠTÁBU OBCE

USMERNENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE

Dátum: 17. 3. 2020

Krízový štáb obce Partizánska Ľupča upresňuje nariadenia Ústredného krízového štábu pre Obec Partizánska Ľupča:

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých informuje občanov

Dátum: 16. 3. 2020

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých informuje občanov.

CBA VEREX - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OD 17.3.2020 DO 31.3.2020

Dátum: 16. 3. 2020

Predajňa s potravinami CBA Verex Partizánska Ľupča oznamuje, že s platnosťou od 17. marca 2020  do 31. marca 2020 dochádza v predajni k zmene otváracích hodín.
Predajňa CBA VEREX bude otvorená  nasledovne:
pondelok – piatok:     07:00  -   16:00
sobota:                  07:00  -   12:00
nedeľa:                  zatvorené

FARSKÉ OZNAMY

Dátum: 16. 3. 2020

Rímskokatolícky farský úrad v Partizánskej Ľupči oznamuje veriacim, že všetky sväté omše, ktoré boli zapísané na tento týždeň a nasledujúci, sú slúžené pánom farárom Ondrejom Švančarom. Pán farár povzbudzuje všetkých veriacich, aby sledovali sväté omše cez televíziu alebo rozhlas. Nakoľko on sám je v karanténe nemôže prijímať nikoho na fare. V súrnom prípade ho môžete kontaktovať na telefónom čísle 0908 575 002.

Výzva občanom

Dátum: 13. 3. 2020

Milí spoluobčania.

Tento text je veľmi dlhý, no tak, ako je dlhý, tak veľmi potrebné je, aby ste si ho prečítali. Budem rád, keď to zvládnete dočítať do konca

#

Inštrukcie od Sociálnej poisťovne

Dátum: 13. 3. 2020

Milí spoluobčania,
chceme Vám byť čo najviac nápomocní, preto vám budeme
sprostredkovávať čo najviac informácií online...

Informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu.

Dátum: 13. 3. 2020

Informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu.
ZSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Už od zajtra – 13. 03. 2020 sa pripravte na nasledujúce výrazné obmedzenia:

Stredoslovenská distribučná vyzýva

Dátum: 12. 3. 2020

Pri revízii 22 kV vedenia, č. 167, 209, ktoré prechdzajú katastrálnym územím Partizánska Ľupča bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedenými vedeniami dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmito vedeniami.
Celá výzva je uverejnená v prílohe.

Vývoz separovaného zberu

Dátum: 11. 3. 2020

Vývoz separovaného zberu v mesiaci MAREC

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.
Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 31.3.2020

Dátum: 5. 3. 2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 31.3.2020 v čase od 08:30 do 14:30 bude v časti obce Partrizánska Ľupča prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Prerušená distribúcia elektriny bude v nasledovných domácnostiach:

#

Fotodokumentácia z divadelného predstavenia VŠETKO O ŽENÁCH

Dátum: 4. 3. 2020

V sobotu, 29.2.2020 odohralo Divadlo z truhlice skvelé divadelné predstavenie VŠETKO O ŽENÁCH. Veľmi pekne ďakujeme za krásny kultúrny zážitok.
Foto: Martin Sprušanský

#

Výsledky hlasovania volieb do NR SR v obci Partizánska Ľupča, ktoré sa konali dňa 29.2.2020

Dátum: 1. 3. 2020

Dňa 29.2.2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Výsledky v obci Partizánska Ľupča sú nasledovné:

#

Fašiangová zabíjačka v Partizánskej Ľupči

Dátum: 26. 2. 2020

Obecný úrad v Partizánskej Ľupči, usporiadal 22.2. 2020 druhý ročník obecnej fašiangovej zabíjačky.

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU NA 03/2020

Dátum: 25. 2. 2020

Vážení spoluobčania, v prílohe predkladáme harmonogram separovaného zberu komodít - plastov, papiera a skla.
Nádoby 1100 l na zber skla a papiera zostávajú rozmiestnené v prístreškoch, bez zmeny. Vývoz skla sa uskutoční 2.3.2020 a papiera 18.3.2020.
Prvý vývoz plastov (žlté 120 l nádoby), ktoré ste si prevzali do každej domácnosti bude dňa 17.3.2020

Zobrazeno 1-30 z 54

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 29. 3. 2020
9 °C 1 °C
pondelok 30. 3. 1/-3 °C
utorok 31. 3. 3/-4 °C
streda 1. 4. 6/-4 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish