Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 34
17.6.2024 (pondelok) - VAKCINÁCIA PSOV PROTI BESNOTE

17.6.2024 (pondelok) - VAKCINÁCIA PSOV PROTI BESNOTE

Dátum: 10. 6. 2024

Veterinárny lekár MVDr. Michal Barťák oznamuje majiteľom psov, že dňa 17. 6. 2024 t.j. v pondelok, čase od 16:00  do 17:00 hodiny bude v obci Partizánska Ľupča, pri obecnom úrade – pred požiarnou zbrojnicou vykonávať  povinnú vakcináciu psov proti besnote.

29. - 30.6.2024 - UTGARD 2024 V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI

29. - 30.6.2024 - UTGARD 2024 V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI

Dátum: 7. 6. 2024

V dňoch 29. a 30. júna 2024 sa v Archeoparku Liptovia pri obci Partizánska Ľupča uskutoční 8. ročník najväčšieho historického festivalu na Slovensku - Utgard.

11.6.2024 od 7:30 do 16:30 hod. oznámenie o vypnutí elektrickej energie - Magurka, Železnô

11.6.2024 od 7:30 do 16:30 hod. oznámenie o vypnutí elektrickej energie - Magurka, Železnô

Dátum: 3. 6. 2024

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 11.6.2024 od 7:30 do 16:30 hod. bude v obci Partizánska Ľupča, m.č. Magurka a Železnô vypnutá elektrická energia.
Domácnosti, ktoré budú odpojené od elektriny nájdete v prílohe.

24.6.2024 od 7:30 do 12:30 hod. - oznámenie o vypnutí elektrickej energie

24.6.2024 od 7:30 do 12:30 hod. - oznámenie o vypnutí elektrickej energie

Dátum: 3. 6. 2024

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 24.6.2024 od 7:30 do 12:30 hod. bude v obci Partizánska Ľupča vypnutá elektrická energia.
Domácnosti, ktoré budú odpojené od elektriny nájdete v prílohe.

24.6.2024 od 11:00 do 16:30 hod. - oznámenie o vypnutí elektrickej energie

24.6.2024 od 11:00 do 16:30 hod. - oznámenie o vypnutí elektrickej energie

Dátum: 3. 6. 2024

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 24.6.2024 od 11:00 do 16:30 hod. bude v obci Partizánska Ľupča vypnutá elektrická energia.
Domácnosti, ktoré budú odpojené od elektriny nájdete v prílohe.

25.6.2024 od 7:30 do 15:30 hod. - oznámenie o vypnutí elektrickej energie

25.6.2024 od 7:30 do 15:30 hod. - oznámenie o vypnutí elektrickej energie

Dátum: 3. 6. 2024

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 25.6.2024 od 7:30 do 15:30 hod. bude v obci Partizánska Ľupča vypnutá elektrická energia.
Domácnosti, ktoré budú odpojené od elektriny nájdete v prílohe.

HARMONOGRAM VÝVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU - JÚN/2024

HARMONOGRAM VÝVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU - JÚN/2024

Dátum: 30. 5. 2024

HARMONOGRAM VÝVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU - JÚN/2024:
Plasty: 18.6.2024
Papier: 4.6.2024
Sklo: 24.6.2024

LVS INFORMUJE O KONTROLÁCH PRE ODBERATEĽOV VODY

LVS INFORMUJE O KONTROLÁCH PRE ODBERATEĽOV VODY

Dátum: 25. 3. 2024

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje, že zamestnanci LVS budú vykonávať okrem pravidelných odpočtov vodomerov a výmeny vodomerov aj nepravidelné a náhodné kontroly odberných miest a kontrolné odpočty vodomerov z dôvodu skvalitnenia služieb pre všetkých zákazníkov.

ZMENA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 23.1.2024

ZMENA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 23.1.2024

Dátum: 26. 1. 2024

Vážení zákazníci,
na základe Rozhodnutia číslo 0009/2024/V z 19.1.2024 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre LVS, a.s., L. Mikuláš Vám oznamujeme, že od 23. 1. 2024 je cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,4704 €/m³ bez DPH a 1,7645 €/m³ s DPH

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Dátum: 28. 12. 2023

Spoločnosti ĽUPČIANKA s.r.o. a OZO a.s. Lipt. Mikuláš upozorňujú, že vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO  a separovaného zberu, pristupujú od 1.1.2024 obe spoločnosti k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín.

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie 1

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie

Dátum: 12. 10. 2023

Do pozornosti Vám dávame aktualizáciu mobilnej aplikácie V OBRAZE, ktorá slúži vám - našim občanom, aby sme vás informovali o dianí v obci.

PROJEKT: Riešenie migračných výziev v obci Partizánska Ľupča

Dátum: 8. 8. 2023

Obec Partizánska Ľupča sa spolupodieľala v rámci poskytovania pomoci všetkým osobám, ktoré utekali pred vojnovým konfliktom. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ v rámci Európskeho fondu reg. rozvoja IROP na ktorý získala NFP 161 200 EUR.

KONTAJNER NA ZBER POUŽITÉHO ŠATSTVA A TEXTÍLIÍ

KONTAJNER NA ZBER POUŽITÉHO ŠATSTVA A TEXTÍLIÍ

Dátum: 31. 7. 2023

Obec Partizánska Ľupča zabezpečila kontajner na zber použitého šatstva a textílií. Kontajner sa nachádza za budovou hasičskej zbrojnice. Do nádoby môžete vkladať oblečenie, obuv, kabelky, opasky, posteľnú bielizeň, či domáci textil, všetko zabalené do vriec.

Cestovné poriadky platné od 1.6.2023

Cestovné poriadky platné od 1.6.2023

Dátum: 22. 5. 2023

od 1.6.2023 sa v súvislosti s novou zmluvou s VÚC Žilina menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek.

BENIAČOV MOST JE ZNOVA OTVORENÝ

BENIAČOV MOST JE ZNOVA OTVORENÝ

Dátum: 9. 5. 2023

Milí spoluobčania, od dnešného dňa (09.05.2023) je Beniačov most otvorený pre autá do 3,5 tony. Sme radi, že po všetkých “papierovačkách” môže most opäť slúžiť všetkým spoluobčanom.
Prosíme Vás, rešpektujte dopravné značenie.

ZBOX

ZBOX

Dátum: 3. 10. 2022

Pekný pondelok milí spoluobčania.
Ako sme vás pred časom informovali, v obci sme nainštalovali ZBOX , schránku na vyzdvihnutie balíkov.
Ako sa používa, nájdete v odkaze nižšie

Reportáž RTVS o podujatí ARCHITEKTI KOMUNITE

Reportáž RTVS o podujatí ARCHITEKTI KOMUNITE

Dátum: 30. 9. 2022

Nech sa páči, pozrite si reportáž RTVS (čas 29:45), ktorá vám priblíži, aký bol cieľ podujatia a čo z toho obec má. Všetky výstupy zverejníme na obecnej stránke nasledujúci týždeň.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/357564#1801

V OBCI SME UVÍTALI NOVÝCH OBČIANKOV

V OBCI SME UVÍTALI NOVÝCH OBČIANKOV

Dátum: 30. 11. 2021

I keď pandemická situácia na dlhé mesiace poznačila mnohé kultúrne akcie a ani tentokrát nebolo možné uskutočniť hromadné uvítanie, obec pripravila aspoň skromné, ale o to myslíme srdečnejšie, individuálne privítanie, v kancelárii starostu obce.

OZNAM MUDr. J.JANÍČKA - ORDINAČNÉ HODINY

OZNAM MUDr. J.JANÍČKA - ORDINAČNÉ HODINY

Dátum: 16. 3. 2021

MUDr. Jaroslav Janíček informuje o zmene ordinačných hodín platné od stredy 17. marca 2021

lupcasopis 2

Ľupčasopis 2/2020

Dátum: 23. 12. 2020

Ľupčasopis 2/2020

oprava mosta na Tehelni

!!! UPOZORNENIE NA OBMEDZENIE PREMÁVKY !!!

Dátum: 5. 11. 2020

Obec Partizánska Ľupča upozorňuje obyvateľov, že dňa 06.11. 2020 - piatok od 08:00 hod.
bude prebiehať rekonštrukcia mosta v časti obce Teheleň

Web kamera z odberového miesta č.50 - Obec Partizánska Ľupča

Dátum: 31. 10. 2020

Web kamera z odberového miesta č.50 - Obec Partizánska Ľupča

UZÁVERA CESTY č. III/224 PARTIZÁNSKA ĽUPČA - RÁZCESTIE MAGURKA 1

UZÁVERA CESTY č. III/224 Ľupčianska dolina - rázcestie Magurka / Železnô

Dátum: 28. 6. 2020

Uzávera cesty cez Ľupčiansku dolinu č. III/2224
v smere od obce Partizánska Ľupča - po rázcestie Magurka/Železnô

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 4. 5. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

posun termínu

Oznámenie k dani z nehnuteľností a poplatku za TKO

Dátum: 22. 4. 2020

Oznámenie o posune termínu vyrubenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v obci Partizánska Ľupča

Inštrukcie od Sociálnej poisťovne

Inštrukcie od Sociálnej poisťovne

Dátum: 13. 3. 2020

Milí spoluobčania,
chceme Vám byť čo najviac nápomocní, preto vám budeme
sprostredkovávať čo najviac informácií online...

Stredoslovenská distribučná vyzýva

Dátum: 12. 3. 2020

Pri revízii 22 kV vedenia, č. 167, 209, ktoré prechdzajú katastrálnym územím Partizánska Ľupča bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedenými vedeniami dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmito vedeniami.
Celá výzva je uverejnená v prílohe.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 most cez tok Ľupčianka v k.ú. obce Partizánska Ľupča

Dátum: 4. 12. 2019

Verejná vyhláška vyvesená v zmysle stavebného zákona.
VYVESENÉ DŇA: 04.12.2019
ZVESENÉ DŇA : po uplynutí 15. dní

Rekonštrukcia veže rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša

Dátum: 16. 10. 2019

Z kostolnej veže v Partizánskej Ľupči máme Liptov ako na dlani.

13. ročník remeselníckeho jarmoku

Dátum: 25. 9. 2019

V dňoch 20. a 21.9.2019 sa v obci Partizánska Ľupča konal 13. ročník remeselníckeho jarmoku. Prinášame fotogalériu.

Zobrazené 1-30 z 34

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
polojasno 26 °C 15 °C
štvrtok 20. 6. polojasno 23/14 °C
piatok 21. 6. polojasno 27/14 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/17 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish