Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 12. 2019

136/2019 - dataprojektor

objednávka na dataprojektor podľa CP - 1ks, typ: EPSON EB-2247iU

1 081,20 EUR tisíc osemdesiatjeden eur a dvadsať cent

FreeTech services, spol. s r. o.

Obec Partizánska Lupča

30. 12. 2019

135/2019 - betónová zmes

dodanie betónovej zmesi na rekonštrukciu RD č.4 a kultúrneho domu

244,80 EUR dvestoštyridsaťštyri eur a osemdesiat cent

LIBETO a. s.

Obec Partizánska Lupča

17. 12. 2019

134/2019 - doplnenie kamerového systému - OBEC PĽ

upravené objednávka - doplnenie kamerového systému - 2ks IP kamier - podľa cenovej kalkulácie pre Ob

1 501,92 EUR tisíc dvestotridsaťjeden eur a deväťdesiatdva cent

Triton SECURITY, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

17. 12. 2019

133/2019 - inštalatérske práce, PIAK

objednávka inštalatérskych prác na RD č.4 podľa zákazkového listu: materiál a montážne práce

1 700,00 EUR tisíc sedemsto eur

Jozef Král, 03215 Partizánska ľupča

Obec Partizánska Lupča

11. 12. 2019

132/2019 - stavebný materiál - otvorená objednávka

stavebný materiál podľa cenovej ponuky č. PP-190122

300,00 EUR tristo eur

BAUMAT SK, s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok

Obec Partizánska Lupča

7. 12. 2019

131/2019 - zimná údržba - december 2019

objednávka na zabezpečenie zimnej údržby v obci Partizánska Ľupča a m.č.Magurka na obdobie december

28,00 EUR dvadsaťosem eur

Juraj Kysel, FO-živnostník

Obec Partizánska Lupča

7. 12. 2019

130/2019 - odstraňovanie následkov povodne

objednávame si u Vás mechanizmy na záchranné práce pri odstraňovaní povodňovej aktivity - III. SPA v

33,60 EUR tridsaťtri eur a šesťdesiat cent za motohodinu

SALATÍN, s.r.o., 552, 03215 Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

7. 12. 2019

129/2019 - zberné nádoby na plasty

objednávka na základe cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania: 700 ks zberných nádob na plast

16 632,00 EUR šesťnásť tisíc šesťstotridsaťdva eur

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak

Obec Partizánska Lupča

7. 12. 2019

128/2019 - kalendáre

objednávka na kalendáre pre rok 2020 40ks/9eur

360,00 EUR tristošesťdesiat eur

Ing. Martin Sprušanský

Obec Partizánska Lupča

7. 12. 2019

127/2019 - pomocné práce pri odstraňovaní povodne

objednávka na výkon pomocných prác pri odstraňovaní následkov povodne zo dňa 13.11.2019

782,60 EUR sedemstoosemdesiatdva eur a šesťdesiat cent

Pavol Šurin (stavebné práce,doprava, skartacia, ťažba dreva)

Obec Partizánska Lupča

7. 12. 2019

126/2019 - záchranné práce - odstraňovanie následk

objednávame si u Vás výkon záchranných prác po povodni - Oprava stavu priepustu na obecnej komunikác

11 450,00 EUR jedenásť tisíc štyristopäťdesiat eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

Obec Partizánska Lupča

25. 11. 2019

125/2019 - servis kotla a materiál

objednávka na dodanie a montáž elektrických špirál na kotol ústredného kúrenia v budove PZ

200,00 EUR dvesto eur

Ján Koyš - TELEFO-ELEKTRO SERVIS

Obec Partizánska Lupča

22. 11. 2019

124/2019 - železný materiál - Drusur sro

objednávka na dodanie druhotného materiálu - železnej suroviny, na opravu mostov v obci

100,00 EUR sto eur

DRUSUR, s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

19. 11. 2019

123/2019 - prístroje a zariadenia - LIDL(eshop)

objednávka prístrojov pre technické prevádzky:hydraulický zdvihák na vozidlá, nabíjacia stanica (bat

105,97 EUR stopäť eur a deväťdesiatsedem cent

LIDL Slovenská republika, v.o.s.

Obec Partizánska Lupča

19. 11. 2019

122/2019 - práce strojom

objednávka prác strojom KOMATSU 1hod/40,80 EUR

40,80 EUR

SALATÍN, s.r.o., 552, 03215 Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Lupča

19. 11. 2019

121/2019 - hasiace prístroje

hasiace prístroje 2kg do áut

50,00 EUR päťdesiat eur

Ivan Lupták, 03401 Ružomberok

Obec Partizánska Lupča

14. 11. 2019

120/2019 - obecná knižnica

objednávka na interiérové vybavenie knižnice - výroba knižničných regálov a kancelárskeho stola na m

5 200,00 EUR päťtisíc dvesto eur

Hegeduš Peter

Obec Partizánska Lupča

13. 11. 2019

119/2019 - svetlá LED

Led svetlá pre obec internetová objednávka č.10551002

1 675,00 EUR tisíc šesťstosedemdesiatpäť eur

DECOR FACTORY, s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

13. 11. 2019

118/2019 - vodovodné armatúry

výšková úprava vodovodných armatúr, ostatné konštrukcie, práce a dodávky HSV

1 450,00 EUR tisícštyristopäťdesiat eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

Obec Partizánska Lupča

12. 11. 2019

117/2019 - svetelné ozdoby

objednávka vianočného osvetlenia - závesnej ozdoby, org0113 (1050mm) typ:D366-F-Z, 1ks

1 322,00 EUR tisíc tristodvadsaťdva eur

LUXERA, s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

12. 11. 2019

116/2019 - montáž a revízia kotlov

objednávame si u Vás montáž elektr. zapaľovania na kotli UK v PZ, revíziu a technické čistenie

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Ján Koyš - TELEFO-ELEKTRO SERVIS

Obec Partizánska Lupča

7. 11. 2019

115/2019 - pristavenie a doprava detí ZŠsMŠ

pristavenie a doprava detí na podujatie ,,Integrácia" dňa 12.11.2019: spred budovy ZŠsMŠ na autobus

220,00 EUR dvestodvadsať eur

ARRIVA Liorbus

Obec Partizánska Lupča

7. 11. 2019

114/2019 - revízia hasiacich prístrojov

kontrola hasiacich prístrojov + bezpečnostný materiál pre budovy v správe Obce Partizánska Ľupča

200,00 EUR dvesto eur

Ivan Lupták, 03401 Ružomberok

Obec Partizánska Lupča

7. 11. 2019

113/2019 - objednávka kníh

objednávka knižnej publikácie: ,,Slovensko-Ilustrovaná encyklopédia pamiatok" (1ks do obecnej knižn

90,00 EUR deväťdesiat eur

SIMPLICISSIMUS vydavateľstvo, s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

5. 11. 2019

112/2019 - Uvítanie detí do života

darčekové kupóny (knižky) pre rodiny Uvítanie detí do života - 50 ks/nominálna hodnota 20,-EUR

1 000,00 EUR tisíc eur

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

23. 10. 2019

111/2019 - materiál pre tech.prevádzky -Staviválub

objednávka tovaru na základe cenovej ponuky č.190347 - materiál pre potreby technických prevádzok ob

1 000,00 EUR tisíc eur

Staviválubela, s. r. o., Ľubomír Kubík

Obec Partizánska Lupča

23. 10. 2019

110/2019 - tovar (práčka) - MIELE

automatická práčka WCI330 PWash 2.0 XL s predným plnením - objednávka cez internet

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

Miele s.r.o. (em-shop s.r.o.)

Obec Partizánska Lupča

23. 10. 2019

109/2019 - smetné nádoby

kovové smetné nádoby (110 l) - 30 ks plastové smetné nádoby (120 l) - 40 ks

1 476,00 EUR tisíc štyristosedemdesiatšesť eur

FEREX s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

9. 10. 2019

108/2019 - MLYN_skutkový stav technickej časti obj

zameranie a vyhotovenie skutkového stavu technologickej časti objektu mlyna

648,00 EUR šesťstoštyridsaťosem eur

subtech UNITY s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

9. 10. 2019

107/2019 - subtechUNITY s.r.o.

spracovanie projektovej dokumentácie k ohláseniu stavebných úprav: architektonicko-stavebná dokument

1 044,00 EUR tisíc štyridsaťštyri eur

subtech UNITY s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

13. 9. 2019

106/2019 - DOPstav s.r.o.

objednávka na vykonanie prác nákladným autom ,,TATRA" pri úprave a čistení priestranstva na židovsko

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

DOPstav s.r.o., 03214 Ľubeľa

Obec Partizánska Lupča

4. 10. 2019

105/2019 - Externý audit - ZŠ s MŠ

objednávka na vykonanie externého auditu v Základnej škole s materskou školou Partizánska Ľupča

3 540,00 EUR tritisíc päťstoštyridsať eur

Ing. Peter Vlasatý

Obec Partizánska Lupča

4. 10. 2019

104/2019 - Znalecký posudok

objednávka na vykonanie znaleckého posudku na parcele č.1115/1 v k.ú. Partizánska Ľupča (pre projekt

100,00 EUR sto eur

Ing. Anna Kohárová

Obec Partizánska Lupča

4. 10. 2019

103/2019 - QUILTEX a.s.

objednávka drobného bytového textilu pre seniorov k ,,Úcte starším" (cca 250ks/4,-EUR)

1 000,00 EUR tisíc eur

QUILTEX a.s., 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Lupča

4. 10. 2019

102/2019 - CBA VEREX, a.s.

objednávka (salónky) - pre seniorov k ,,Úcte starším" (cca 250ks/4,-EUR)

1 000,00 EUR tisíc eur

CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Lupča

4. 10. 2019

101/2019 - MACO-D, s.r.o.

objednávka na zameranie objektu mlyna k projektu Múzeum Obce Partizánska Ľupča

300,00 EUR tristo eur

MACO - D, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

17. 9. 2019

100/2019 - RAVA Slovakia, s. r. o.

oprava a servisné práce na cca 70 ks okenných krídel - 12 BJ Rozsah prác podľa CP

1 500,00 EUR tisíc päťsto eur

RAVA Slovakia, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

17. 9. 2019

99/2019 - VOITON (videoprodukcia)

videoprodukcia na kultúrne podujatie: 13.ročník Remeselníckeho jarmoku v Partizánskej Ľupči

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

VOITON PRODUKTION, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

17. 9. 2019

98/2019 - OZ ETHNO (Družina)

vystúpenie hudobnej skupiny DRUŽINA na kultúrnom podujatí: 13.ročník Remeselníckeho jarmoku v Part

1 200,00 EUR tisíc dvesto eur

Občianske združenie ETHNO

Obec Partizánska Lupča

17. 9. 2019

97/2019 - FS Liptov

vystúpenie FS na kultúrnom podujatí: 13.ročník Remeselníckeho jarmoku v Partizánskej Ľupči

500,00 EUR päťsto eur

Folklórny súbor LIPTOV, Maroša Madačova 1943/1, 03401 Ružomberok

Obec Partizánska Lupča

13. 9. 2019

96/2019

objednávka gastro-vybavenia: chafing el. GN 1/1 i SUNNEX, 435130, 2ks + doprava tovaru

360,00 EUR tristošesťdesiat eur

GASTROMANIA CZ, s.r.o.

Obec Partizánska Lupča

6. 9. 2019

93/2019

objednávame si u Vás reklamný polep na obecné automobily - KIA Sportage a LADA NIVA

195,00 EUR stodeväťdesiatpäť eur

Preset s.r.o., 13, 03483 Liptovský Michal

Obec Partizánska Lupča

9. 9. 2019

95/2019

vysielačky - Motorola TLKR T82 Extreme Quadpack, IPx4- 4ks + predĺženie záruky o 2roky

317,26 EUR

PARTNER Retail s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

6. 9. 2019

94/2019

objednávka na chladnicu Liebherr komplet prevedenie B2

1 167,00 EUR tisíc stošesťdesiatsedem eur

TEDOSS s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

5. 9. 2019

92/2019

objednávka materiálu - štrk 4/8

351,00 EUR

DOPstav s.r.o., 03214 Ľubeľa

Obec Partizánska Lupča

5. 9. 2019

91/2019

objednávka cez internet 3ks značky ,,Kamerový systém v obci" 6ks objímka na upevnenie

154,80 EUR

ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785/6, 02601 Dolný Kubín

Obec Partizánska Lupča

5. 9. 2019

90/2019

identifikačné náramky na RJ 2019 internetová obj.2400000807

70,08 EUR

Euroko, spol. s r. o.

Obec Partizánska Lupča

5. 9. 2019

89/2019

záhradné lavice Pino schwarz - 17ks obj. cez internet

1 616,53 EUR

TecTake s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

5. 9. 2019

88/2019

peletky pre 12BJ požadované množstvo 6t

1 476,00 EUR

INTERKORP, a.s., Horná 496/65A, 97401 Banská Bystrica

Obec Partizánska Lupča

26. 8. 2019

87/2019

práce kráčajúcim rýpadlom

50,00 EUR

SALATÍN, s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

20. 8. 2019

86/2019

zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu "Perglerovie mlyn"

456,00 EUR

subtech UNITY s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

21. 8. 2019

85/2019

dopravné značenie - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)

383,40 EUR

MANUTAN Slovakia, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

21. 8. 2019

84/2019

termokamera pre DHZ- RevealFire PRO

971,00 EUR

M-Tinker, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

20. 8. 2019

83/2019

úprava vybavenia obecného automobilu

1 300,00 EUR

AMC Martin s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

19. 8. 2019

82/2019

zostava 15 ks počítačov pre ZŠ s MŠ, HP EliteDesk 800 G1 SFF; Core i54570 3.2GHz/8GB

4 446,00 EUR

FreeTech services, spol. s r. o.

obec Partizánska Ľupča

19. 8. 2019

81/2019

kancelárske potreby na remeselnícky jarmok a dennú činnosť

1 000,00 EUR

Daffer s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

16. 8. 2019

80/2019

zabezpečovací systém pre zberný dvor

1 216,45 EUR

Triton SECURITY, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

15. 8. 2019

79/2019

kompletné technické zabezpečenie javiskovej techniky na akciu ,,13.ročník Remeselníckeho jarmoku" v

1 800,00 EUR

KING LIGHT SOUND s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

14. 8. 2019

78/2019

inštalácia kamier do počítača

100,00 EUR

Triton SECURITY, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

13. 8. 2019

77/2019

prevod údajov z KEO do URBIS- modul personalistika

50,00 EUR

MADE, spol. s r. o.

obec Partizánska Ľupča

2. 5. 2019

76/2019

stavebný materiál - technické služby OcÚ

1,00 EUR

Staviválubela, s. r. o., Ľubomír Kubík

obec Partizánska Ľupča

12. 8. 2019

75/2019

virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps- kostoly, námestie, pamätník

700,00 EUR

Alphabet s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

7. 8. 2019

74/2019

priemyselný vysávač, VYS 33-71

383,46 EUR

SCHIPRO SK, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

7. 8. 2019

73/2019

demolačné kladivo, Worcraft RB16-45

198,00 EUR

SCHIPRO SK, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

7. 8. 2019

72/2019

vibračná doska, ZIPPER ZI-RPE90

399,90 EUR

PEHI, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

29. 7. 2019

71/2019

oprava chladiacich zariadení - DS

300,00 EUR

Štefan Dvorský

obec Partizánska Ľupča

29. 7. 2019

70/2019

určenie predpokladanej hodnoty zákazky geodetických služieb

365,00 EUR

MACO - D, s. r. o.

obec Partizánska Ľupča

24. 7. 2019

69/2019

prenájom stroja a výkopové práce - oprava el. prívodného kábla v ZŠ s MŠ

34,00 EUR

SALATÍN, s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 4. 2024
dážď so snehom 6 °C 1 °C
štvrtok 25. 4. sneženie 8/0 °C
piatok 26. 4. slabý dážď 11/-2 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 12/2 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish