Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 1. 2020

Dohoda č.19/22/012/43 uzatvorená podľa par. 12 ods.3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

87/2019 - dohoda č.19/22/012/43

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Partizánska Lupča

4. 1. 2020

Dohoda č.19/22/010/39 uzatvorená podľa par.10, ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

86/2019 - dohoda č. 19/22/010/39 - UPSVaR

Neuvedené

Obec Partizánska Lupča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

30. 12. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

85/2019 - spracovanie os.údajov (mapový portál)

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

84/2019 - mapový portál (č.MSD_Partizánska Ľupča_0

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

18. 12. 2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby cestných komunikácií v správe obce v k.ú.obce Partizánska Ľupča

83/2019 - Zimná údržba obce 2019/2020

28,00 EUR dvadsaťosem eur

Juraj Kysel, FO-živnostník

Obec Partizánska Lupča

12. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2019

82/2019 - dotácia z rozpočtu obce

90,00 EUR deväťdesiat eur

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - rozpočtová organizácia

Obec Partizánska Lupča

12. 12. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

81/2019 - SSE - RD s.č.150

10,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina

Obec Partizánska Lupča

3. 12. 2019

Nájomná zmluvy 30/2019 - hrobové miesto

80/2019 - nájomná zmluva - hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Mikuláš Vrbenský

Obec Partizánska Lupča

3. 12. 2019

Nájomná zmluva C 31/2019 - prolongačný poplatok

79/2019 - nájomná zmluva - hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden eur

Mgr. Elena Zlejšia

Obec Partizánska Lupča

29. 11. 2019

Nájomná zmluva C30/2019 - hrobové miesto

78/2019 - nájomná zmluva - hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Jolana Hegedušová

Obec Partizánska Lupča

25. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2019

77/2019 - dotácia z rozpočtu obce

300,00 EUR tristo eur

Obec Partizánska Lupča

Klub stolného tenisu Lesný komposesorát Servis Partizánska Ľupča

4. 11. 2019

Zmluva o mediálnej službe

76/2019 - Zmluva o mediálnej službe

300,00 EUR tristo eur

SPOLOČNÍK, s. r. o., Poľná 40/26, 03401 Ružomberok

Obec Partizánska Lupča

4. 11. 2019

Nájomná zmluva C29/2019 (hrobové miesto)

75/2019 - zmluva hrob.miesta C29/2019

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Elena Flodrová

Obec Partizánska Lupča

18. 10. 2019

Nájomná zmluva C 28/2019 na hrobové miesta

74/2019 - nájomná zmluva C28/2019 - hrobové miesto

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Obec Partizánska Lupča

Marta Vlhová

18. 10. 2019

Nájomná zmluva C24/2019 - hrobové miesta

73/2019 - nájomná zmluva C24/2019

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Obec Partizánska Lupča

Jarmila Kšenzakovičová

18. 10. 2019

Nájomná zmluva C25/2019 - hrobové miesto

72/2019 - Nájomná zmluva C25/2019 - hrobové miesto

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Vladimír Kúkol

18. 10. 2019

Nájomná zmluva C 26/2019 na hrobové miesto

71/2019 - Nájomná zmluva C26/2019

5,31 EUR päť eur a tridsaťjeden cent

Obec Partizánska Lupča

Jarmila Dovcová rod. Pavellová

9. 10. 2019

Nájomná zmluva C 23/2019 (pre hrobové miesto)

70/2019 - Nájomná zmluva C23/2019

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

Marian Záborský

obec Partizánska Ľupča

4. 10. 2019

Nájomná zmluva - C22/2019

69/2019 - Nájomná zmluva (hrobové miesto)

10,62 EUR desať eur a šesťdesiatdva cent

René Bednarič a manželka Michaela Bednarič

Obec Partizánska Lupča

24. 9. 2019

Zmluva o dielo - Obecné Múzeum v Partizánskej Ľupči

68/2019 - ERSTAV,s.r.o. (MAS)

45 063,18 EUR štyridsaťpäť tisíc šesťdesiattri eur a osemnásť cent s DPH

ERSTAV, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

20. 9. 2019

Hromadná licenčná zmluva

67/2019 - Licenčná zmluva

Neuvedené

Obec Partizánska Lupča

SOZA

20. 9. 2019

Zmluva č.9 o umeleckom výkone - S.HULEJOVÁ

66/2019 - 13.RJ_2019

150,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Simona Hulejová, slobodný umelec

20. 9. 2019

Zmluva č.8 o umeleckom výkone - VOITON PRODUKTION

65/2019 - 13.RJ_2019

450,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

VOITON PRODUKTION, s. r. o.

20. 9. 2019

Zmluva č.2 o umeleckom výkone - SENDREIOVCI

64/2019 - 13.RJ_2019

700,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Kultúrno-výchovné Občianske združenie Láčho Drom

20. 9. 2019

Zmluva č.7 o umeleckom výkone - KOLLÁROVCI

63/2019 - 13.RJ_2019

6 000,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI

20. 9. 2019

Zmluva č.1 o umeleckom výkone - DRUŽINA

62/2019 - 13.RJ_2019

1 200,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Občianske združenie ETHNO

20. 9. 2019

Zmluva č.6 o umeleckom výkone - TROMBITÁŠI

61/2019 - 13.RJ_2019

170,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Folklórna skupina TROMBITÁŠI - Javorník Lúky

20. 9. 2019

Zmluva č.3 o umeleckom výkone - FS LIPTOV

60/2019 - 13.RJ_2019

550,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Folklórny súbor LIPTOV, Maroša Madačova 1943/1, 03401 Ružomberok

20. 9. 2019

Zmluva č.4 o umeleckom výkone - TANCUJ,TANCUJ

59/2019 - 13.RJ_2019

180,00 EUR

Obec Partizánska Lupča

Kamila Ochabová, Dis. art., lektorka tanca

20. 9. 2019

Zmluva č.5 o umeleckom výkone - DFS VIENOK

58/2019 - 13.RJ_2019

900,00 EUR deväťsto eur - cena za dopravu

Obec Partizánska Lupča

Občianske združenie VIENOK, detský folklórny súbor

13. 9. 2019

Zmluva o reklame a propagácii

57/2019

20,00 EUR

MERKUR SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

13. 9. 2019

Zmluva o dielo

56/2019

7 790,00 EUR sedem tisíc sedemstodeveťdesiat eur

Ridop s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

12. 9. 2019

Zmluva o darovaní

55/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Obec Partizánska Lupča

11. 9. 2019

Darovacia zmluva

54/2019

100,00 EUR sto eur

Obec Bešeňová

Obec Partizánska Lupča

4. 9. 2019

Zmluva o dielo č.221/19/026

53/2019

65 693,15 EUR šesťdesiatpäť tisíc šesťstodeväťdesiat tri eur a pätnásť cent

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

Obec Partizánska Lupča

4. 9. 2019

Zmluva o reklame

52/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

Obec Partizánska Lupča

4. 9. 2019

Darovacia zmluva - ,,XIII. ročník Remeselníckeho jarmoku

51/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

PM Garant, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

2. 9. 2019

Zmluva o reklame, prop. činnosti a inzercii

50/2019

50,00 EUR Päťdesiat eur

RILINE s.r.o, 03401 Ružomberok

Obec Partizánska Lupča

2. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb č.2/2019

49/2019

5 250,00 EUR päť tisíc dvestopädesiat eur

Eko, s. r. o.

Obec Partizánska Lupča

27. 8. 2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci

48/2019

1 300,00 EUR

Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča

obec Partizánska Ľupča

27. 8. 2019

Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie

47/2019

133,56 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec Partizánska Ľupča

27. 8. 2019

Poistná zmluva - havarijné poistenie

46/2019

436,20 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec Partizánska Ľupča

12. 8. 2019

Darovacia zmluva

45/2019

100,00 EUR

Obec Liptovské Sliače

obec Partizánska Ľupča

14. 8. 2019

Kúpna zmluva

44/2019

103 145,03 EUR

René Bednarič a manželka Michaela Bednarič

obec Partizánska Ľupča

14. 8. 2019

Kúpna zmluva

43/2019

6 854,97 EUR

René Bednarič a manželka Michaela Bednarič

obec Partizánska Ľupča

12. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní fotografických služieb GOOGLE BUSINESS VIEW

42/2019

700,00 EUR

Alphabet s.r.o.

obec Partizánska Ľupča

12. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v roku 2019

20/2019

5 000,00 EUR

obec Partizánska Ľupča

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča

7. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča

19/2019

300,00 EUR

Športový klub Partizánska Ľupča

obec Partizánska Ľupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23
24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 9 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 21/9 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 23/9 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 20/10 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish